LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Visuomenės sveikatos antrosios pakopos studijų baigiamojo darbo rengimo vadovas : mokomoji knyga

Show simple item record

dc.contributor.author Kalėdienė, Ramunė
dc.contributor.author Petrauskienė, Jadvyga
dc.contributor.author Petrauskienė, Laura
dc.contributor.author Vasilavičius, Paulius
dc.contributor.author Sauliūnė, Skirmantė
dc.contributor.author Vanagas, Giedrius
dc.contributor.author Misevičienė, Irena
dc.date.accessioned 2017-08-21T09:18:47Z
dc.date.available 2017-08-21T09:18:47Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 9789955154280
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/113
dc.description.abstract Visuomenės sveikatos ir sveikatos sistemos moksliniai tyrimai yra neatsiejama sveikatos politikos kūrimo ir jos įgyvendinimo dalis. Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programoje keliamas strateginis tikslas: „Pasiekti, kad 2025 m. šalies gyventojai būtų sveikesni ir gyventų ilgiau, pagerėtų gyventojų sveikata ir sumažėtų sveikatos netolygumai“. Norint įgyvendinti šį tikslą bei efektyviau spręsti sveikatos ir jos priežiūros problemas, būtina nustatyti konkrečius prioritetus ir veikti kryptingai bei kompleksiškai, įtraukti visus sektorius, kurių veikla susijusi su sveikatos bei ją veikiančių veiksnių valdymu. Pagrindinės gyventojų sveikatos arba sveikatos priežiūros problemos gali būti įvardijamos bei tinkami sprendimai pasiūlomi tik remiantis moksliniais tyrimais. 2015 m. priimta Antverpeno deklaracija akcentuoja didžiulę universitetų įtaką kuriant žinių visuomenę. Pabrėžiama, kad mokslinių tyrimų plėtra yra ir visada bus aukštos studijų kokybės pagrindas. Magistrantūros studijos yra antroji studijų pakopa, siekianti suteikti aukštesnio lygmens ir platesnės apimties žinių bei kompetencijų, dėti mokslinio mąstymo pagrindus, ugdyti gebėjimus mokslo žinias pritaikyti praktikoje. Baigiamasis magistro darbas – tai studijuojančiojo mokslinis darbas, atspindintis būsimojo specialisto pasirengimą spręsti praktikoje iškylančias problemas, siūlyti mokslo žiniomis grįstus sprendimus. Ši mokomoji knyga padės studentui pasirengti mokslo tiriamajam darbui ir suteiks metodinių bei praktinių patarimų, kaip rašyti baigiamąjį darbą ir jį apginti. Susipažinimas su šiuo leidiniu studijų pradžioje, nuoseklus joje išdėstytų patarimų įgyvendinimas studijų magistrantūros metu turėtų apvainikuoti antrosios pakopos studijų pabaigą gerai parengtu ir sėkmingai apgintu baigiamuoju darbu. Keliamus reikalavimus atitinkantis antrosios pakopos baigiamasis darbas – tai ne tik naujos žinios apie visuomenės sveikatą ir jos priežiūrą, bet ir žingsnis į trečiąją studijų pakopą – doktorantūrą. Pasirinkta aktuali visuomenės sveikatos arba sveikatos vadybos problema, teisingas jos vieno ar kelių aspektų sprendimas baigiamajame magistro darbe gali būti sėkmingai tęsiamas doktorantūros studijose. Tikėtina, kad studijuojantieji visuomenės sveikatos studijų krypties magistrantūroje mokomojoje knygoje ras atsakymus į daugelį klausimų, kylančių rengiant mokslinį darbą ir, vadovaudamiesi šia mokomąja knyga, laiku parengs ir sėkmingai apgins baigiamuosius darbus. Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos sveikatos mokslų universiteto prof. Rūtai Ustinavičienei ir dr. Snieguolei Kaselienei už mokomosios knygos recenzavimą bei vertingas pastabas.
dc.format.extent 82 p.
dc.language.iso lit
dc.publisher LSMU Leidybos namai
dc.subject Visuomenės sveikata
dc.subject Metodinės priemonės
dc.subject Baigiamieji darbai
dc.title Visuomenės sveikatos antrosios pakopos studijų baigiamojo darbo rengimo vadovas : mokomoji knyga
dc.type K2b | Mokomoji knyga


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account