LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Basics of biostatistics :[elektroninė knyga] : teaching book

Show simple item record

dc.contributor.author Kriščiukaitis, Algimantas
dc.contributor.author Jokšienė, Živilė
dc.contributor.author Šimatonienė, Violeta
dc.contributor.author Šimoliūnienė, Renata
dc.contributor.author Šaferis, Viktoras
dc.contributor.author Tomkevičiūtė, Jūratė
dc.date.accessioned 2017-08-21T09:18:45Z
dc.date.available 2017-08-21T09:18:45Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 9789955153801
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/119
dc.description.abstract This book is intended for students of the Lithuanian University of Health Sciences who study statistics related subjects (such as Basics of Statistics, Basics of Statistics, Informatics and Scientific Research, etc). In the first part of the book the fundamentals of Probability theory as the basis of statistics have been explained. Random events and their probabilities, random variables and their distributions, numerical characteristics and main distribution models have been introduced. The second part of the book is devoted to Biostatistics. Students will learn about the notions and numerical characteristics of a sample and a population and study basic methods of statistical data analysis, such as confidence intervals for the estimation of population parameters and the most common parametric and nonparametric tests for hypothesis testing. The second part of the book also introduces planning of scientific research, sample size determination with regard to the first and second type errors and the desirable effect size. Basics of correlation analysis, introduction to statistical methods of linear and logistic regression, and cross-sectional study have also been presented. A large number of medical examples and problems have been included in the two parts of this book. Some problems have been designed for independent study. Answer keys to the problems are available at the end of the book. The appendices provide the main statistical methods for illustration of possibilities of basic statistical data analysis in Microsoft Excel by offering practical examples to the theoretical concepts explained in the book. The main rules of differentiation and integration (necessary for solving some problems related to fundamentals of Probability theory), some values of the standard normal distribution function and quantiles of the main distributions are also presented in the appendices.
dc.description.abstract Ši knyga skirta Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentams, studijuojantiems matematinės statistikos ir jos taikymų dalykus (“Statistikos pagrindai”, “Statistikos, informatikos ir mokslinio darbo organizavimo pagrindai” ir kt.). Pirmoje knygos dalyje pateikiami tikimybių teorijos pagrindai, kuriais remiasi matematinė statistika. Pateikiama atsitiktinių įvykių bei jų tikimybių samprata, supažindinama su atsitiktinių kintamųjų skaitinėmis charakteristikomis, skirstiniais ir jų modeliais. Antroji knygos dalis skirta biostatistikai. Studentai supažindinami su imties bei populiacijos skaitinių charakteristikų vertinimais, pagrindiniais matematinės statistikos duomenų analizės metodais. Pateikiami dažniausiai naudojamų pasikliautinųjų intervalų nustatymo metodai, parametriniai bei neparametriniai statistinių hipotezių tikrinimo kriterijai. Šioje knygos dalyje pateikiami mokslinio tyrimo planavimo pagrindai (minimalaus imties tūrio nustatymas, atsižvelgiant į pirmos ir antros rūšies klaidas, norimo dydžio efektą ir kt.). Apžvelgiami koreliacinės analizės metodai, tiesinė bei logistinė regresija, epidemiologinių studijų statistiniai metodai. Knygoje pateikiama nemažai medicininių pavyzdžių ir uždavinių praktiniam skaičiavimui bei savarankiškam darbui. Visų uždavinių atsakymai pateikti knygos gale. Pagrindinių statistinių metodų teorinių sampratų taikymo iliustracijos ir praktiniai pavyzdžiai realizuojami Microsoft Excel programa pateikti prieduose. Prieduose pateikiamos pagrindinės diferencijavimo ir integravimo taisyklės, naudojamos sprendžiant tikimybių teorijos uždavinius. Taip pat pateikiamos normalinio skirstinio funkcijos reikšmės bei pagrindinių statistikoje naudojamų skirstinių kvantilių lentelės.
dc.format.extent 236 p.
dc.language.iso eng
dc.publisher Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Leidybos namai
dc.subject Mathematics
dc.subject Statistics
dc.subject Probability theory
dc.subject Matematika
dc.subject Statistika
dc.subject Tikimybių teorija
dc.title Basics of biostatistics :[elektroninė knyga] : teaching book
dc.title.alternative Biostatistikos pagrindai
dc.type K2b | Mokomoji knyga


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account