LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Slaugos ir reabilitacijos teorija bei praktika 2015 : konferencijos programa ir medžiaga

Show simple item record

dc.contributor.author Pauliukėnas, Linas
dc.date.accessioned 2017-08-21T09:18:46Z
dc.date.available 2017-08-21T09:18:46Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 9789955154174
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/127
dc.description.abstract Leidinys skirtas medicinos įstaigų vadovams bei Lietuvos medicinos akademinei visuomenei susipažinti su atliktais moksliniais tyrimais slaugos ir reabilitacijos kryptyse. Leidinyje pateikiamos bakalaurų, magistrantų ir jų darbų vadovų parengtos tezės konferencijai. Tezės recenzuotos. Tezių kalba netaisyta, todėl autoriai atsako už pasitaikančias kalbos kultūros bei kompiuterinio raštingumo klaidas. Konferencijos organizatoriai už tezėse pateiktą informaciją neatsako. Tikimės, kad knygoje esanti informacija padės dėstytojams, darbų moksliniams vadovams ir patiems studentams susipažinti su kolegų tiriamuoju darbu, pasiekiamais gilinantis įvairiose mokslo srityse, taip pat bus įdomi ir naudinga visiems besidomintiems. Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šio leidinio išleidimo.
dc.description.abstract Journal for the heads of medical institutions and medical academia Lithuania access to scientific research conducted in nursing and rehabilitation areas. The publication contains Bachelor, Master and their supervisors, the submission of a thesis conference. Peer-reviewed abstracts. Abstracts language is not corrected, so the authors are responsible for frequent culture of language and computer literacy errors. Conference organizers for the thesis the information is not responsible. We hope that the information contained in the book will help teachers, scientific leaders and themselves acquainted with fellow students during the work and obtain explores the various scientific areas will also be interesting and useful to all those interested. Thank you to everyone who contributed to the publication of this release.
dc.format.extent 61 p.
dc.language.iso lit
dc.publisher Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
dc.subject Slauga
dc.subject Konferencijos
dc.subject Reabilitacija
dc.subject Nursing
dc.subject Rehabilitation
dc.subject Conference
dc.title Slaugos ir reabilitacijos teorija bei praktika 2015 : konferencijos programa ir medžiaga
dc.title.alternative Nursing and rehabilitation theory and practice 2015
dc.type K4d | Kitos knygos


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account