LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Medical chemistry : handbook for the medicine and odontology faculties’ students : the teaching book

Show simple item record

dc.contributor.author Kašauskas, Artūras
dc.contributor.author Ivanovienė, Laima
dc.contributor.author Dubickienė, Svaja
dc.contributor.author Morkūnienė, Ramunė
dc.contributor.author Kopustinskienė, Dalia Marija
dc.contributor.author Liobikas, Julius
dc.date.accessioned 2017-08-21T09:18:44Z
dc.date.available 2017-08-21T09:18:44Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 9789955153467
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/131
dc.description.abstract The teaching book is intended for medicine and odontology faculties’ students who study medical chemistry in English. The book comprises laboratory work descriptions and theoretical part related to each of them, explaining fundamental concepts of chemistry. At the end of each chapter there are questions for self-preparation, problems and problem solving examples provided. There are many examples of chemical processes, directly linked to biology and medicine. The main sections of the book are the following: Preparation of Solutions, Percent Concentration, Preparation of Solutions, Molar Concentration; Volumetric Analysis, Acid-Base titration; Buffer Solutions; Colloidal Solutions; High Molecular Mass Compounds and Their Properties; Coordination Compound Based Determination of Water Hardness; Chemical Kinetics; Chemical Properties of Carbonyl Compounds Esters and Lipids; Chemical Properties of Alcohols, Phenols and Amines; Chemical Properties of Mono- and Polysaccharides; Specific Reactions for Components of Acidic Hydrolysis of Ribonucleoproteins; Amino Acids and Proteins, Estimation of Molecular Mass of a Protein.
dc.description.abstract Mokomoji knyga yra skirta medicinos ir odontologijos fakultetų studentams besimokantiems medicinos chemiją anglų kalba. Knygoje yra aprašyti laboratoriniai darbai ir pateikta su jais susijusi teorinė dalis, paaiškintos esminės chemijos sąvokos. Skyrių pabaigoje yra pateikiami klausimai saviruošai, uždavinių sprendimo pavyzdžiai ir uždaviniai savarankiškam darbui. Pateikiama daug cheminių procesų pavyzdžių, betarpiškai susietų su biologija ir medicina. Pagrindiniai knygos skyriai yra šie: tirpalų gamyba ir procentinės koncentracija; molinė koncentracija; tūrio analizė ir rūgštinis-bazinis titravimas; buferiniai tirpalai; koloidai; stambiamolekulių junginių tirpalai ir jų savybės; kompleksiniai junginiai ir vandens kietumo nustatymo metodai; cheminė kinetika; karbonilinių junginių, esterių ir lipidų savybės; alkoholių, fenolių ir aminų savybės; monosacharidai ir polisacharidai, jų savybės; nukleoproteinų hidrolizės produktai ir jų analizė; aminorūgštys ir baltymai, baltymų molekulinės masės nustatymas.
dc.format.extent 86 p.
dc.language.iso eng
dc.publisher Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuvos akademinė e. biblioteka (eLABa)
dc.subject Chemistry | Laboratory manuals
dc.subject Biochemistry | Laboratory manuals
dc.subject Mokymo knyga
dc.subject Laboratoriniai darbai
dc.subject Chemija
dc.subject Medicinos chemija
dc.title Medical chemistry : handbook for the medicine and odontology faculties’ students : the teaching book
dc.type K2b | Mokomoji knyga


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account