LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Pieno higiena : mokomoji knyga

Show simple item record

dc.contributor.author Sekmokienė, Dalia
dc.contributor.author Šernienė, Loreta
dc.date.accessioned 2017-08-21T09:18:38Z
dc.date.available 2017-08-21T09:18:38Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.isbn 9786094084362
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/140
dc.description.abstract Pieno gaminių kokybės ir ypač jų saugos užtikrinimas neįmanomas be tam tikslui naudojamų higienos priemonių bei sąlygų supratimo ir taikymo. Šių temų apžvalgai ir yra skiriama ši mokomoji knyga. Knygoje ypatingas dėmesys skiriamas produktų kokybės (ydų priežasčių) bei saugos (teršalų, galinčių sutrikdyti sveikatą, apibūdinimo bei prevencijos priemonių) temoms. Kad skaitytojas lengviau suvoktų pateikiamą medžiagą, knygoje taip pat aprašoma pieno biosintezė, sudėtis, savybės bei pagrindinės pieno produktų technologijos, akcentuojant, kokie žaliavos rodikliai gali turėti įtakos gaminamo produkto kokybei. Mokomoji knyga skirta veterinarijos, veterinarinės maisto saugos, gyvulininkystės technologijos studentams bei visiems besidomintiems maisto kokybe ir sauga. Keičiantis maisto vartojimo kultūrai bei kylant vartotojų reikalavimams maisto higienos, sanitarijos, saugos, kokybės sąvokos vis dažniau pasirodo teisės aktuose, šmėsčioja spaudoje. Efektyvus maisto kokybės ir saugos užtikrinimas, su tuo susijusių higienos priemonių įgyvendinimas yra vieni pagrindinių pieno gavybos ir perdirbimo srityje dirbančio specialisto uždavinių. Sėkmingas šių uždavinių įgyvendinimas prasideda nuo aiškaus minėtų sąvokų supratimo. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 852/2004 maisto higiena apibūdinamos priemonės ir sąlygos, reikalingos rizikos veiksniams kontroliuoti ir žmonių vartojamų maisto produktų tinkamumui užtikrinti, o maisto produktų saugumas — užtikrinimas, kad paruošti ir vartojami maisto produktai nepakenks galutinių vartotojų sveikatai. Maisto sanitarija apima visumą praktinių priemonių higienai palaikyti. Galutinis priemonių ir sąlygų, reikalingų maisto higienai palaikyti, tikslas yra maisto produkto kokybė. Vienas svarbiausių jos rodiklių visuomenės sveikatos požiūriu yra produkto...[...].
dc.description.abstract Dairy product‘s quality and in particular their safety are impossible without the understanding of hygienic conditions at every stage of their production. Overview of above mentioned topics are presented in this textbook. It especially emphasise product’s quality (development of the defects) and safety (contaminants that can cause illness, characterization and prevention) issues. For better understanding of the material presented in the textbook the biosynthesis of milk composition, milk characteristics, and basic of dairy technology there are also described with especial focus on the characteristics of raw milk which can affect the quality of the final product. The textbook is foreseen for the students of veterinary medicine, veterinary food safety, animal husbandry, and everyone with the interest in the field of food quality and safety.
dc.format.extent 113 p.
dc.language.iso lit
dc.publisher Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuvos akademinė e. biblioteka (eLABa), 20130422
dc.subject Pienas | Higiena
dc.subject Pienas | Kokybė
dc.subject Milk
dc.subject Dairy products
dc.subject Quality control | Methods
dc.subject Food safety
dc.title Pieno higiena : mokomoji knyga
dc.type K2b | Mokomoji knyga


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account