LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Genetics : Laboratory work notes

Show simple item record

dc.contributor.author Pečiulaitienė, Nijolė
dc.contributor.author Miceikienė, Ilona Teodora
dc.contributor.author Morkūnienė, Kristina
dc.contributor.author Šlyžius, Evaldas
dc.contributor.author Baltrėnaitė, Lina
dc.date.accessioned 2017-08-21T09:18:43Z
dc.date.available 2017-08-21T09:18:43Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.isbn 9789955153153
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/146
dc.description.abstract The laboratory work "Genetics" devoted for LUHS Veterinary Faculty of Veterinary Food Safety foreign students studying genetics discipline of English. The laboratory works consist of 19 laboratory work, which are divided into two topics: molecular genetics and Lithuanian farm animal genetic resources. Molecular Genetics laboratory works for students to learn how to properly take the biological material to perform DNA extraction, DNA concentration and purity evaluation with spectrophotometer DNA / RNA Reader, polymerase chain reaction and agarose and polyacrilamid gel electrophoresis. After mastering the basic molecular research methods, students will be able to customize the identification of animals, animal products traceability DNA microsatellites analysis by capillary electrophoresis method, microsatellite DNA sequence analysis, DNA sequencing and SNP testing method and other important research that needs to understand and be able to food safety, veterinary students. At the beginning of each laboratory work proposed for work the necessary equipment and small inevntorius and used materials lists. Farm animal genetic resources laboratory work is about the different species of animals, which breeds derived in Lithuania: cattle breeds, pig breeds, breeds of horses, sheep, goats breed, geese breed bees race.
dc.description.abstract Metodinė priemonė „Genetika „skirta LSMU Veterinarijos fakulteto Veterinarinės maisto saugos užsieniečiams studentams studijuoti Genetikos discipliną anglų kalba. Metodinę priemonę sudaro 19 laboratorinių darbų aprašų, kurie suskirstyti į dvi temas: molekulinė genetika ir Lietuvos ūkinių gyvūnų genetiniai ištekliai. Molekulinės genetikos laboratoriniai darbai skirti studentams išmokti teisingai paimti biologinę medžiagą, atlikti DNR išskyrimą, DNR koncentracijos ir švarumo nustatymą spektrofometru DNR/RNR Reader, polimerazės grandinės reakciją, elektroforezę agaroziniame ir polikrilamidiniame gelyje. Įsisavinę pagrindinius molekulinius tyrimo metodus studentai galės juos pritaikyti gyvulių identifikavimui, gyvulinės kilmės produktų atsekamumui DNR mikrosatelitų analizės kapiliarinės elektroforezės metodu, mikrosatelitinių DNR sekų tyrimui, DNR sekvenavimui bei SNP tyrimo metodui ir kitiems svarbiems tyrimams, kuriuos turi suprasti ir mokėti veterinarinės maisto saugos studentai. Kiekvieno darbo pradžioje pateikta laboratoriniam darbui vykdyti reikalinga įranga ir smulkus inevntorius bei naudotinų medžiagų sąrašai. Ūkinių gyvūnų genetiniai išteklių laboratoriniai darbai yra apie įvairių gyvūnų rūšių gyvūnus, kurių veislės išvestos Lietuvoje: galvijų veislės, kiaulių veislės, arklių veislės, avių, ožkų veislės, žąsų veislės, bičių rasės.
dc.format.extent 70 p.
dc.language.iso eng
dc.publisher Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuvos akademinė e. biblioteka (eLABa), 20140122
dc.subject Genetics | Laboratory manuals
dc.subject Genetika
dc.subject Genetika
dc.title Genetics : Laboratory work notes
dc.type K2c | Mokymo ir metodinė priemonė


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account