LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimas, 2012 = Health Behaviour among Lithuanian Adult Population, 2012

Show simple item record

dc.contributor.author Klumbienė, Jūratė
dc.contributor.author Veryga, Aurelijus
dc.contributor.author Šakytė, Edita
dc.contributor.author Petkevičienė, Janina
dc.contributor.author Grabauskas, Vilius Jonas
dc.contributor.author Kriaučionienė, Vilma
dc.date.accessioned 2017-08-21T09:18:43Z
dc.date.available 2017-08-21T09:18:43Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.isbn 9789955153191
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/147
dc.description.abstract Visuomenės sveikatos stebėsena yra svarbi, vertinant sveikatos politiką, sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos programų efektyvumą. Sveikatos informacinė sistema turėtų apimti visus sveikatos, ją įtakojančių veiksnių ir sveikatos priežiūros aspektus. Gyvenseną charakterizuojantys rodikliai yra reikšminga sveikatos informacinės sistemos sudedamoji dalis. Europoje įgyvendinama Lėtinių neinfekcinių ligų (LNL) profilaktikos ir kontrolės strategija. Sukaupta daug mokslinių tyrimų duomenų, kad keičiant gyvensenos įpročius galima pagerinti gyventojų sveikatą ir pailginti jų gyvenimo trukmę, todėl sveikos gyvensenos ugdymui ir sąlygų sveikai gyventi sukūrimui skiriamas išskirtinis dėmesys. Gyvensenos stebėsena būtina politinių sprendimų priėmimui ir jų įgyvendinimo efektyvumo vertinimui. Įvairių socialinių gyventojų grupių gyvensenos skirtumai lemia jų sveikatos netolygumus. Sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos programos turėtų būti orientuotos į socialiai pažeidžiamas gyventojų grupes, turinčias daug nesveikų gyvensenos įpročių. Skirtingų socialinių ir demografinių gyventojų grupių gyvensenos tyrimas padeda išskirti tikslines profilaktinių programų grupes ir ekonomiškiau panaudoti lėšas. Suaugusių žmonių gyvensenos stebėsena Lietuvoje vykdoma nuo 1994 m. Suomijos Visuomenės sveikatos instituto iniciatyva buvo pradėtas tarptautinis FINBALT HEALTH MONITOR tyrimas, kuriame dalyvavo Suomija ir Baltijos šalys. Lietuvoje gyvensenos stebėseną vykdo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos mokslininkai. Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensena tiriama kas antri metai. 2012 m. atliktas dešimtasis gyvensenos tyrimas, kurio rezultatai pateikiami šiame leidinyje. Tyrimo tikslas – įvertinti įvairių socialinių ir demografinių Lietuvos gyventojų grupių subjektyvios sveikatos, naudojimosi sveikatos priežiūros paslaugomis, gyvensenos pokyčius. [...].
dc.description.abstract A permanent health monitoring system is relevant for the evaluation of the effectiveness of health policy, health promotion and disease prevention programmes. The system should cover different health aspects, such as health status, health care services and health behaviour. In 1994 Lithuania joined international health behaviour monitoring project (FINBALT HEALTH MONITOR) which was launched together with other Baltic countries at the initiative of the national public health institute of Finland. Medical Academy of Lithuanian University of Health Sciences conducts health behaviour surveys in Lithuania. Since 1994 ten health behaviour surveys on national samples of adult population were carried-out every two years in Lithuania. The aim of the study is to assess subjective health, health behaviour and the use of health services of different socio-demographic groups, and to monitor time trends in health behaviour. This report presents the results from the survey carried-out in the year 2012. A national random sample of 4000 inhabitants of Lithuania aged 20-64 was taken out of the National Population Register. The questionnaires were mailed to the selected persons in April. Those who had not responded within a month received a second questionnaire in May. The questionnaires were filled-in by 1801 people (725 males and 1076 females). The eligible sample consisted of 3714 persons, because the addresses of 476 inhabitants were incorrect in the list of population. The response rate was 51.1%. The questionnaire contained 87 questions about the socio-demographic characteristics of the respondents (age, education, ethnicity, marital status, place of residence), self-rated health, use of health services, lifestyle habits (smoking, alcohol consumption, dietary habits, physical activity), the activities of health personnel in advising population to change health behaviour and others (appendix 3). The age standardized proportions are presented in the figures of the report.
dc.format.extent 136 p.
dc.language.iso lit
dc.publisher Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Leidybos namai
dc.subject Health behavior| Lithuania.
dc.title Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimas, 2012 = Health Behaviour among Lithuanian Adult Population, 2012
dc.type K4d | Kitos knygos


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account