LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Plant food analysis methods

Show simple item record

dc.contributor.author Bartkienė, Elena
dc.date.accessioned 2017-08-21T09:18:36Z
dc.date.available 2017-08-21T09:18:36Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 9786094083921
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/153
dc.description.abstract This methodical book „Plant Food analysis methods“ is devoted for food safety and food technology students and other interested in plant food analysis methods. This educational tool information can be used for training purposes. This book offers a methodical plant food research methods: Enzymatic activity analysis methods (Carbohydrate-degrading enzymes: α-amylase analysis; Carbohydrate-degrading enzymes: β-amylase analysis; Proteolytic enzymes; Cellulase and xylanase activity determination); carbohydrate analysis methods (Colour reactions to identify the saccharides; Determination of Reducing Sugars by Nelson-Somogyi Method; Determination of Reducing Sugar by Dinitrosalicylic Acid Method; Determination of Glucose by Glucose Oxidase Method; Determination of Total Carbohydrate by Anthrone Method; Phenol Sulphuric Acid Method for Total Carbohydrate; Estimation of Starch by Anthrone Reagent; Determination of Amylose; Determination of Cellulose; Determination of Hemicellulose; Determination of Fructose and Inulin; Determination of Pectic Substances; Determination of Crude Fibre; Determination of Pyruvic Acid; Determination of Amylose in Flour by a Colorimetric Assay); Phytoestrogens analysis methods (Phytoestrogens analysis in soy beans by HPLC with coulometric dual elektrode detector; Investigation of metabolism of plant lignans by using in vitro fermentation with human fecal inoculum and by HPLC with coulometric elektrode array detector; The analysis of the dietary fibre components; Correlation between NSP constituent sugars of plants and plant lignan metabolites) and Improving the quality of breads with whole grain products – dietary fibre source (Nutritional quality of fermented defatted soya and flaxseed flours and their effect on texture and sensory characteristics of wheat sourdough Bread).
dc.description.abstract Ši metodinė knyga „Augalinių produktų analizės metodai“ yra skirta maisto saugą ir maisto gamybos technologijas studijuojantiems bei platesniam, besidominčiųjų augalinio maisto tyrimų metodais, ratui. Ši šviečiamoji knyga gali būti naudojama mokymo tikslais. Šioje knygoje pateikiama informacija apie fermentų tyrimo metodus (angliavandenius skaldančius fermentus: α-amilazės tyrimo metodus; β-amilazės tyrimo metodus; proteolitinių fermentų tyrimo metodus, celiulazės ir ksilanazės aktyvumo nustatymo metodikos); angliavandenių tyrimo metodai (spalvinės cukrų nustatymo reakcijos; redukuojančiųjų cukrų Nelson-Somogyi nustatymo metodas; redukuojančiųjų cukrų nustatymo metodas naudojant dinitrosalicilo rūgštį; gliukozės tyrimas gliukozės oksidazės metodu; bendro angliavandenių kiekio tyrimas antrono metodu; Fenolio sieros rūgšties metodas bendram angliavandenių kiekiui nustatyti; Krakmolo kiekio nustatymas antrono reagentu; Amilozės kiekio nustatymo metodas; Celiuliozės nustatymo metodas; Hemiceliuliozės nustatymo metodas; Fruktozės ir inulino nustatymo metodai; Pektininių medžiagų nustatymo metodai; Žalios ląstelienos tyrimo metodas; Piruvo rūgšties nustatymo metodas; Amilozės miltuose nustatymas kolorimetriniu metodu); Fitoestrogenų analizės metodai (Fitoestrogenų analizė sojose DSSC metodu su dviejų elektrodų kulonometriniu detektoriumi; linganų in vitro tyrimas DSSC su kulonometriniu detektoriumi; Skaidulinių medžiagų komponentų analizės metodai; koreliacija tarp nekrakmolo polisacharidų ir skaidulinių medžiagų komponentų) ir kepinių kokybės pagerinimo viso grūdo produktais galimybės – skaidulinių medžiagų šaltiniai (Fermentuotų sojų ir linų sėmenų produktų maistinė vertė ir jų įtaka kvietinės duonos kokybei ir juslinėms savybėms).
dc.format.extent 1 p.
dc.language.iso eng
dc.publisher Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
dc.subject Food analysis | Methods
dc.subject Plants, edible | Analysis
dc.subject Vegetarinis maistas
dc.subject Maisto produktai
dc.title Plant food analysis methods
dc.type K2c | Mokymo ir metodinė priemonė


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account