LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Analytical, physical and colloid chemistry laboratory manual

Show simple item record

dc.contributor.author Budreckienė, Rūta
dc.contributor.author Sinkevičienė, Ingrida
dc.date.accessioned 2017-08-21T09:18:38Z
dc.date.available 2017-08-21T09:18:38Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 9786094084058
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/159
dc.description.abstract Analytical, physical and colloid chemistry laboratory manual is dedicated to the first year students of Veterinary food safety study program at LHSU Veterinary academy. Practical classical methods of chemical and instrumental analysis works, described in this book, are in practice and are essential for VA absolvent. Classical methods, for example, titrimetry (volumetric) analysis, are presented, as well as potentiometry, photometry, chromatography. Issue also contains method of qualitative macroanalysis, information on buffer, colloid solutions and chemical kinetics. Theoretical background is given in each chapter. Main concepts, questions, samples of tasks are also presented. Manual contains safety instructions for chemical laboratory worker and list of chemical reagents with chemical formulas.
dc.description.abstract Analizinės, koloidų ir fizikinės chemijos laboratorinių darbų knyga skirta Veterinarinę maisto saugą LSMU Veterinarijos akademijoje studijuojantiems pirmo kurso studentams. Joje pateikti laboratoriniai darbai apima klasikinius, dažniausiai praktikoje taikomus, kiekvienam šios studijų programos absolventui būtinus mokėti cheminės bei instrumentinės analizės metodus. Greta klasikinio kiekybinės analizės metodo titrimetrijos (tūrio analizės) aprašomi potenciometrinis, fotometrinis, chromatografinis metodai. Knygelėje taip pat pateikiamas kokybinės makroanalizės metodas, informacija apie buferinių, koloidinių tirpalų tyrimus. Kiekvieno skyriaus pradžioje, prieš kiekvieną laboratorinį darbą pateikiami trumpi teoriniai pagrindai, klausimai bei uždavinių pavyzdžiai. Knygelėje yra darbų saugos instrukcija dirbantiems chemijos laboratorijoje, o taip pat laboratorijoje naudojamų cheminių reagentų ir jų formulių sąrašas.
dc.format.extent 75 p.
dc.language.iso eng
dc.publisher Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuvos akademinė e. biblioteka (eLABa), 20130304
dc.subject Chemistry, physical | Laboratory manuals
dc.subject Colloids | Chemistry | Laboratory manuals
dc.subject Chemistry, analytical | Laboratory manuals
dc.subject Chemija, analizinė
dc.subject Chemija, fizikinė ir teorinė
dc.subject Koloidai
dc.title Analytical, physical and colloid chemistry laboratory manual
dc.type K2c | Mokymo ir metodinė priemonė


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account