LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Food Safety and Quality Control : Manual for classes

Show simple item record

dc.contributor.author Kabašinskienė, Aistė
dc.contributor.author Šarlauskas, Alvidas
dc.date.accessioned 2017-08-21T09:18:37Z
dc.date.available 2017-08-21T09:18:37Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 9786094084041
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/161
dc.description.abstract Food safety and quality assurance became an emerging issue in food chain in the end of XX and beginning of XXI century. Especially this issue is emphasized in Europe where EU Commission puts significant efforts to secure consumer’s safety including food products and related areas. Globalization of food markets by the end of XX century raise new challenges for consumer protection in local markets. Therefore, the highest priority in EU policies has been given to assurance of consumer’s safety at the highest possible level in the food chain. Quality of food products in general is another important factor related to safety but mostly important to competitiveness of EU in global markets including food products. The import-export ratio, including food products market, is negative for many of EU countries and results average negative outcome for EU as one region. Quality is considered as a key factor for competition in nowadays factors and this valid for food products as well. Therefore, a big attention is paid to quality issues and in EU it has been expressed by EU Quality Policy on Food Products: „Quality is an issue for every farmer and buyer, whether dealing with commodities produced to basic standards or with the high-end quality products in which Europe excels. EU farmers must build on high quality reputation to sustain competitiveness and profitability. EU law lays down stringent requirements guaranteeing the standards of all European products. In addition, EU quality schemes identify products and foodstuffs farmed and produced to exacting specifications.“ European Commission, Agriculture and Rural Development, Quality policy, (March 2013). This laboratory manual is designed for food safety and quality course. Descriptions of seven practical class-works are presented in the first part of the manual. Task for each class-work is designed so that students may apply theoretical knowledge from lectures for solv
dc.description.abstract Maisto saugos ir kokybės užtikrinimas XX a. pabaigoje – XXI a. pradžioje tapo viena svarbiausių veiklos sričių maisto grandinėje. Ypač šis klausimas aktualus Europoje kur Europos Komisija deda žymias pastangas užtikrindama vartotojų saugą, įskaitant ir maisto produktus. Maisto rinkos globalizacija kelia naujus iššūkius apsaugant vartotojus savose rinkose. Todėl aukščiausiu ES maisto saugos politikos prioritetu XXI a. pradžioje yra priimtas aukščiausio įmanomo klientų saugos užtikrinimas. Maisto produktų kokybė yra kitas svarbus veiksnys, besisiejantis ir su saugo užtikrinimu, bet labiausiai turintis įtakos Europos regiono konkurencingumui globalioje šiuolaikinėje rinkoje. Daugelio ES šalių prekių importo-eksporto santykis yra neigiamas, įskaitant ir prekybą maisto produktais. Kokybė daro ženklią įtaką produkto konkurencingumui šiuolaikinėse globaliose rinkose todėl didelis dėmesys ES yra skiriamas jos užtikrinimui, įskaitant ir maisto grandinę. Tai aiškiai atspindėta ES Kokybės politikoje dėl maisto produktų kokybės: „Kokybė yra kiekvieno ūkininko ir pirkėjo reikalas tiek prekėms atitinkančioms pagrindinius standartus tiek aukščiausios kokybės galutiniams produktams kuriais pasižymi Europa. Europos ūkininkai turi orientuotis į aukščiausią kokybę siekdami išsilaikyti konkurencinėje rinkoje ir dirbti pelningai. Europos teisė nustato griežtus reikalavimus užtikrinančius standartus visiems Europoje pagamintiems produktams. Be to, ES kokybės schemos nustato reiklias specifikacijas... [toliau žr. visą tekstą]
dc.format.extent 73 p.
dc.language.iso eng
dc.publisher Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuvos akademinė e. biblioteka (eLABa), 20130412
dc.subject Food safety
dc.subject Food | Standards
dc.subject Food contamination | Prevention&control
dc.subject Nutritive value
dc.subject Nutrition policy
dc.subject Europe
dc.subject Maisto sauga
dc.subject Kokybė
dc.subject RVASVT
dc.subject GHT
dc.subject GGT
dc.title Food Safety and Quality Control : Manual for classes
dc.type K2a | Vadovėlis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account