LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Basics of research : textbook = Mokslinio tyrimo pagrindai : mokomoji knyga

Show simple item record

dc.contributor.author Kabašinskienė, Aistė
dc.date.accessioned 2017-08-21T09:18:37Z
dc.date.available 2017-08-21T09:18:37Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 9786094084034
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/164
dc.description.abstract The textbook “Basics of research” is designeded for students, which do or are planning to do Research and to write Bachelors or Master thesis, to implement Research projects and to publish Research results. The textbook consists of 14 chapters, where not only theoretical knowledges, but practical information, which will help so study and to do Research is given as well. At the end of each chapter, questions for self-control are given. Readers are indoctrinated with Research concept and mission, aims and objectives, the main Research stages. In the chapter „Types of Research“ classification of Research types, depending on their use, aim and used methods, is given. Writting of the Literature review is relieved not only by general understanding about functions and use of Literature review, but also by practical advices about writting this Research part. Primary and secondary literature sources are characterized and advices about relevance of use and choosing of literature sources in Research are given too. Formulation of Research problem is the first and the most important stage of Research process. Many further Research stages depends on it: choosing of Research type, sampling strategy, keeping of motivation. Therefore mean of Research problem and the main stages of problem formulation are written properly. When Research problem is known, Research aim and objectives are formulated and their purpose is characterized. Hypothesis gives clearness and specificity to the Research. It also helps to concentrate on Research problem, but it is not necessary part of Research. Hypothesis makes researchers work easier, enables more purposeful work, has influence on data gathering. Therefore typesof hypotheses and their formulation examples are given in this textbook. In Social research characterisation of Research population is very important. Only when Research population is chosen correctly, the results can be statisti
dc.description.abstract Mokomoji knyga “Mokslinio tyrimo pagrindai” yra skirta sudentams, vykdantiems ar besiruošiantiems vykdyti mokslinius tyrimus ir rašyti bakalauro ar magistro darbus, vykdyti mokslinius projektus bei publikuoti tyrimų rezultatus. Knygą sudaro 14 skyrių, kuriuose pateikiamos ne tik teorinės tiesos, bet ir praktinė informacija, padėsianti studijuojantiems pasiruošti ir atlikti mokslinius tyrimus. Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiami klausimai savikontrolei. Skaitytojai supažindinami su mokslo sąvoka ir paskirtimi, apibūdinami mokslo tikslai ir uždaviniai, nusakomi pagrindiniai mokslinio tyrimo etapai. Skyriuje „Tyrimų tipai“ pateikiama tyrimo tipų klasifikacija, atsižvelgiant į jų taikymo pobūdį, tikslus ir taikomus metodus. Literatūros apžvalgos rašymą palengvins ne tik bendras supratimas apie literatūros apžvalgos funkcijas ir naudą, bet ir pateikiami praktiniai patarimai, kaip šią mokslinio tyrimo dalį atlikti. Apibūdinami pirminiai ir antriniai literatūros šaltiniai, paaiškinama, kurie šaltiniai yra tinkami naudoti moksliniame darbe, o kurių reikėtų vengti, patariama, į ką atkreipti dėmesį renkantis ir skaitant mokslinę literatūrą. Tyrimo problemos suformulavimas yra pirmasis ir svarbiausias mokslinio tyrimo proceso žingsnis. Tyrimo problemos suformulavimas lemia daugelį tolimesnių tyrimo etapų: tyrimų tipo pasirinkimą, mėginių rinkimo strategiją, padeda išlaikyti motyvaciją. Todėl išsamiai aprašoma tyrimo problemos įvardijimo svarba ir pagrindiniai problemos formulavimo... [toliau žr. visą tekstą]
dc.format.extent 36 p.
dc.language.iso eng
dc.publisher Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuvos akademinė e. biblioteka (eLABa), 20130416
dc.subject Research | Organization&administration
dc.subject Research design
dc.subject Plagiarism
dc.subject Tyrimo tipai
dc.subject Hipotezės
dc.subject Tyrimo planas
dc.subject Eksperimentas
dc.subject Citavimas
dc.subject Pagiavimas
dc.title Basics of research : textbook = Mokslinio tyrimo pagrindai : mokomoji knyga
dc.type K2b | Mokomoji knyga


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account