LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Intramedulinės osteosintezės bei konservatyvaus gydymo įtaka vaikų, patyrusių dilbio kaulų diafizių lūžį, gyvenimo kokybei

Show simple item record

dc.contributor.author Degliūtė-Muller, Ramunė
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:07:07Z
dc.date.available 2017-08-21T08:07:07Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60072
dc.description.abstract Vaikų dilbio kaulų lūžiai sudaro 23 proc. visų lūžių, o stipinkaulio ir alkūnkaulio diafizės lūžiai – nuo 6 iki 10 proc. visų lūžių ir pagal lokalizaciją yra vieni iš dažniausiai pasitaikančių. Pagrindinis gydymo tikslas – ankstyvas ir visiškas rankos funkcijos atgavimas. Nors įprastas klinikinis gydymo rezultatų įvertinimas yra labai svarbus, tačiau ne mažiau svarbus yra paties paciento požiūris į ligos bei jos gydymo įtaką jo gyvenimo kokybei. Todėl pastaruoju metu klinikinėje chirurginėje praktikoje vis labiau įsitvirtina nuo sveikatos priklausančios gyvenimo kokybės tyrimai, kurie tampa svarbiu ir pripažintu gydymo rezultatų vertinimo instrumentu, padedančiu pasirinkti optimalesnį gydymo metodą. Atliekant perspektyviąsias studijas, kai gyvenimo kokybė vertinama prieš intervenciją ir po jos, arba lyginama dviejų gydymo metodų įtaka gyvenimo kokybei, dažniausiai naudojami ligai specifiniai klausimynai. Dauguma vaikų sveikatos ir gerovės įvertinimui iki šiol sukurtų gyvenimo kokybės klausimynų liečia problemas, kurios nespecifinės vaikų ortopedijai. Šio darbo metu sudarytas ir pagal visuotinai priimtą metodiką patikrintas klausimynas, kurį naudojant galima vertinti daugelį įgimtų bei po gimimo ar traumos įgytų rankos deformacijų ir/ar funkcijos sutrikimus bei su tuo susijusią vaikų gyvenimo kokybę prieš gydymą ir po jo. Naudodamiesi šiuo vaikams ir tėvams skirtu klausimynu, palyginome dviejų skirtingų gydymo metodų – uždaros repozicijos ir mobilizacijos gipso įtvaru bei intramedulinės osteosintezės dinaminėmis elastinėmis vinimis įtaką gyvenimo kokybei vaikų, patyrusių vieną iš dažniausiai jų amžiuje pasitaikančių lūžių.
dc.description.abstract Forearm fractures in children account for 23% of all fractures, and forearm shaft fractures – for 6% to 10% of all fractures, by the localization such fractures are among the most common ones. The main aim of the treatment of such fractures is early and complete recovery of the function of the arm. Although conventional clinical evaluation of treatment outcomes is of great importance, the patient’s attitude towards the influence of disease and treatment on health related quality of life is equally relevant. For this reason, studies of health-related quality of life have recently become increasingly common in surgical clinical practice, and have become an important and recognized instrument for the evaluation of treatment outcomes. The majority of questionnaires designed for the evaluation of children’s quality of life and wellbeing touch upon issues that are non-specific for pediatric orthopedics, and only a few of them are specially designed for the evaluation of the musculoskeletal disorders in children. We developed a reliable questionnaire for the evaluation of the health related quality of life in children with congenital or acquired disability of the upper extremity. Our self-designed questionnaire for children and their parents allowed for the comparison of the health related quality of life in children with unstable forearm shaft fractures treated with closed reduction and cast immobilization and elastic stable intramedullary nailing.
dc.language.iso lit
dc.subject Vaikai
dc.subject Gyvenimo kokybė
dc.subject Dilbio kaulų diafizių lūžis.
dc.subject Children
dc.subject Quality of life
dc.subject Forearm shaft fracture.
dc.title Intramedulinės osteosintezės bei konservatyvaus gydymo įtaka vaikų, patyrusių dilbio kaulų diafizių lūžį, gyvenimo kokybei
dc.title.alternative Health related quality of life in children after conservative treatment and elastic stable intramedullary nailing of forearm shaft fracture
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account