LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Raumenų, širdies ir kraujagyslių sistemų sinergija fizinių krūvių metu

Show simple item record

dc.contributor.author Poškaitis, Vytautas
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:09:47Z
dc.date.available 2017-08-21T08:09:47Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60093
dc.description.abstract RAUMENŲ, ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ SISTEMŲ SINERGIJA FIZINIŲ KRŪVIŲ METU Vytautas Poškaitis Biomedicinos mokslai, Biologija (01 B) Anotacija Aiškinantis centrinių ir periferinių ŠKS mechanizmus ir jų sąveikas žinoma daug tyrimų, tačiau integruojančių viso organizmo sistemų esmines funkcijas visdar trūksta. Aišku, jog didėjant atliekamo krūvio intensyvumui, prasideda širdies funkcijos apribojimai. Parinkus fizinį pratimą skirtingu laipsniu aktyvuojantį didesnę ar mažesnę kūno raumenų dalį taip pat skirtinga seka ir laipsniu aktyvuojami centriniai ir periferiniai kraujotakos reguliavimo mechanizmai. Jų tarpusavio sąveikos klausimas sveikatos stiprinimo srityje yra ypač aktualus. Fizinių pratimų metu aktyvuojant kūno raumenų dalį skirtingu laipsniu Aišku, jog didėjant atliekamo krūvio intensyvumui, prasideda širdies funkcijos apribojimai ar parinkus fizinį pratimą Skirtingu laipsniu ir skirtinga seka aktyvuojami centriniai ir periferinių kraujotakos reguliavimo mechanizmai ir vis tik lieka ypač aktualus jų tarpusavio sąveikos klausimas. Atlikto darbo tikslas – nustatyti sąsajas tarp centrinių ir periferinių ŠKS funkcinių rodiklių kaitos, atliekant globalaus, regioninio pobūdžio, ir lokaliuosius fizinius krūvius. Tyrime dalyvavo 27 savanoriai, praktiškai sveiki, neturintys nusiskundimų vyrai. Darbe panaudoti tyrimo metodai: elektrokardiografija, arterinio kraujo spaudimo matavimas, neinvazinė artimoji infraraudonoji spektroskopija, veloergometrija, fizinio krūvio poveikiai ir matematinė statistika. ŠKS rodiklių kaitos ypatybes vertinome pasinaudodami organizmo funkcinės būklės vertinimo modeliu. Gauti rezultatai parodė, jog tiriamojo asmens funkcinė būklė reikšmingai įtakoja atskirų ŠKS funkcinių rodiklių kaitą ir individualius jų kaitos ypatumus fizinių krūvių metu, o centrinių ir periferinių kraujotakos mechanizmų sinerginė sąveika užtikrina reikiamą deguonies tiekimą aktyviems raumenims. Darbas atskleidė naujas sinergines sąveikas tarp širdies ir kraujagyslių sistemos bei fizinio krūvio metu veikiančios raumenų sistemos.
dc.description.abstract SYRNERGY OF MUSCULAR AND CARIOVASCULAR SYSTEMS WHILE PERFORMING PHYSICAL LOADS Vytautas Poškaitis Biomedical Sciences, Biology (01 B) Summary There are many investigations dealing with interaction between central and peripheral cardiovascular mechanisms, nevertheless it is lack of methods and even data how to integrate main organism functions. It is clear, that during increasing of physical load occur limitations in heart function and it causes different sequence of activation of heart and peripheral systems. Here appear question how those systems interact, what kind of synergy they develop. It is very important in finding healthy individualized exercising way. The aim of the study was to establish the interaction in changes of central and peripheral indices of cardiovascular system while performing the global type, regional type or local physical workouts. Subjects of the study were 27 volunteers: healthy males who take a regular pat in health promotion groups two or three times per week at least two last years. Methods For the assessment of functional indices were used: Bicycle ergometry, Electrocardiography, measurement of ABP, near infrared spectroscopy, model of functional evaluation of body functioning during exercise. Results have show, that functional state of investigated person have essential influence to the individual changes of cardiovascular indexes during physical load and the synergetic interplay between central and peripheral cardiovascular mechanisms enable to supply needed amount of oxygen for working muscles. There were shown new synergetic connections between cardiovascular system function and activated muscular system during load.
dc.language.iso lit
dc.subject Raumenys
dc.subject Širdies ir kraujagyslių sistema
dc.subject Fizinis krūvis
dc.subject Sinergija
dc.subject Muscles
dc.subject Cardiovascular system
dc.subject Physical loads
dc.subject Synergy
dc.title Raumenų, širdies ir kraujagyslių sistemų sinergija fizinių krūvių metu
dc.title.alternative Synergy of muscular and cardiovascular systems while performing physical loads
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account