LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Kosulio reflekso jautrumo pokyčiai metus rūkyti sveikiems asmenims ir sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga

Show simple item record

dc.contributor.author Biekšienė, Kristina
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:07:20Z
dc.date.available 2017-08-21T08:07:20Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60095
dc.description.abstract Darbo tikslas Ištirti kosulio reflekso jautrumo pokyčius metus rūkyti sveikiems asmenims ir sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga. Darbo uždaviniai 1. Ištirti ir įvertinti rūkymo metimo poveikį sveikų asmenų kosulio reflekso jautrumui. 2. Ištirti ir įvertinti metusių ir vėl pradėjusių rūkyti sveikų asmenų kosulio reflekso jautrumą. 3. Ištirti ir palyginti sergančių lėtine obstrukcine plaučių liga rūkorių ir sergančių lėtine obstrukcine plaučių liga buvusių rūkorių kosulio reflekso jautrumą. 4. Palyginti sergančių lėtine obstrukcine plaučių liga rūkorių ir sergančių lėtine obstrukcine plaučių liga buvusių rūkorių bei sveikų rūkorių ir sveikų nerūkančiųjų kosulio reflekso jautrumą 5. Ištirti bronchoalveolinio lavažo skysčio ląstelių sudėtį ir uždegimo žymenų (interleukino-8, leukotrieno B4, leukotrieno E4) koncentraciją sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga rūkoriams, sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga buvusiems rūkoriams ir sveikiems rūkoriams. 6. Įvertinti galimas kosulio reflekso jautrumo sąsajas su uždegimo ląstelių kiekiu ir uždegimo žymenų (interleukino-8, leukotrieno B4, leukotrieno E4) koncentracija bronchoalveolinio lavažo skystyje sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga rūkoriams, sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga buvusiems rūkoriams ir sveikiems rūkoriams. Šiame darbe pirmą kartą ištirtas rūkymo metimo poveikis sveikų asmenų kosulio reflekso jautrumui ir sveikų asmenų kosulio reflekso jautrumas jiems metus ir vėl pradėjus rūkyti. Taip pat pirmą kartą ištirtas ir palygintas sergančių LOPL rūkorių ir sergančių LOPL buvusių rūkorių kosulio reflekso jautrumas.
dc.description.abstract The aim of the study To evaluate changes of cough reflex sensitivity after smoking cessation in healthy subjects and patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Objectives of the study 1. To evaluate the effect of smoking cessation on cough reflex sensitivity changes in healthy subjects. 2. To investigate cough reflex sensitivity changes after cessation and resumption of smoking in healthy subjects. 3. To evaluate and compare cough reflex sensitivity in COPD smokers and COPD ex-smokers. 4. To compare cough reflex sensitivity in COPD smokers and COPD ex-smokers with the cough reflex sensitivity in healthy smokers and healthy never smokers. 5. To evaluate the inflammatory cells count and the concentration of inflammatory mediators (IL-8, LTB4, LTE4) in bronchoalveolar lavage (BAL) fluid from COPD smokers, COPD ex-smokers and healthy smokers. 6. To investigate probable association between cough reflex sensitivity and inflammatory cells count and concentration of inflammatory mediators (IL-8, LTB4, LTE4) in BAL fluid in COPD smokers, COPD ex-smokers and healthy smokers. This is the first study, where the effect of smoking cessation on cough reflex sensitivity in healthy subjects was evaluated and this is the first time, when cough reflex sensitivity in COPD smokers and COPD ex-smokers was evaluated and compared.
dc.language.iso lit
dc.subject Kosulio refleksas
dc.subject Kapsaicinas
dc.subject Rūkymas
dc.subject Cough
dc.subject Capsaicin
dc.subject Smoking
dc.title Kosulio reflekso jautrumo pokyčiai metus rūkyti sveikiems asmenims ir sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga
dc.title.alternative Changes in cough reflex sensitivity after smoking cessation in healthy subjects and patients with chronic obstructive pulmonary disease
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account