LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

The impact of personal religiosity and culture on the content of delusions and hallucinations in schizophrenia

Show simple item record

dc.contributor.author Rudalevičienė, Palmira
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:06:52Z
dc.date.available 2017-08-21T08:06:52Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60104
dc.description.abstract Schizophrenia, among all major psychiatric disorders, has been of the greatest concern to clinicians and scholars. The content of psychotic symptoms contains useful information about the illness and a patient. Cultural competency is now a core requirement for mental health professionals. One of the central purposes of the cross-cultural psychiatry is to scrutinize the sociocultural influences on the phenomenology of psychiatric diseases. Religion, as one of the ways we understand the world and give meanings to our lives, is as an integral part of the impact of culture on psychopathology, on one hand, and of the influence on therapy, on the other. Objectives 1. To evaluate the impact of personal religiosity on presence and the content of religious delusions in patients with schizophrenia. 2. To evaluate the impact of personal religiosity on presence and the content of the world end (apocalyptic) delusions in patients with schizophrenia. 3. To evaluate the impact of personal religiosity on visual hallucinations in patients with schizophrenia. 4. To evaluate the impact of culture on psychotic symptoms in schizophrenia. 5. To evaluate the specificity of paranoid-hallucinatory syndromes in schizophrenia in different cultures. 6. To evaluate the prevalence of delusions of guilt in Catholic patients with schizophrenia and to compare with delusions of guilt of Muslim patients with schizophrenia. Adopted and suggested the questionnaire on the research of the content of psychotic symptoms. This is the first research in the field of Cultural psychiatry in Lithuania.
dc.description.abstract Šizofrenija, kaip vienas iš sunkiausių ir labiausiai paplitusių psichikos sutrikimų, kelia daugiausiai susirūpinimo ir klinicistams, ir tyrėjams. Psichozinių simptomų turinyje yra vertingos informacijos apie ligą ir ligonį. Kultūrinė kompetencija yra vienas iš aktualiausių reikalavimų, šiandieną keliamų psichikos sveikatos specialistams. Vienas iš pagrindinių tarpkultūrinės psichiatrijos tikslų yra ištirti sociokultūrinės įtakos apraiškas psichikos ligų fenomenologijoje. Religija kaip vienas iš pasaulio suvokimo ir gyvenimo įprasminimo būdų yra, viena vertus, kultūros įtakos psichopatologijai sudėtinė dalis, kita vertus - įtakos terapijai. Uždaviniai 1. Įvertinti šizofrenija sergančių ligonių asmeninio religingumo ryšį su religiniais kliedesiais ir jų turiniu. 2. Įvertinti šizofrenija sergančių ligonių asmeninio religingumo ryšį su pasaulio pabaigos (apokaliptiniais) kliedesiais ir jų turiniu. 3. Įvertinti šizofrenija sergančių ligonių asmeninio religingumo ryšį su regos haliucinacijomis. 4. Įvertinti kultūrinių veiksnių sąsajas su psichoziniais šizofrenijos simptomais. 5. Įvertinti įvairių kultūrų šizofrenija sergančių ligonių paranoidinio-haliucinacinio sindromo ypatumus. 6. Įvertinti kaltės kliedesius tarp šizofrenija sergančių katalikų ir palyginti su šizofrenija sergančių musulmonų kaltės kliedesiais. Adaptuota ir pasiūlyta psichozinių simptomų turinio tyrimo anketa. Tai pirmasis mokslinis darbas Lietuvoje, atliktas kultūrinės psichiatrijos srityje.
dc.language.iso eng
dc.subject Schizophrenia
dc.subject Personal religiosity
dc.subject Cultural psychiatry
dc.subject Delusions
dc.subject Hallucinations
dc.subject Šizofrenija
dc.subject Asmeninis religingumas
dc.subject Kultūriniai veiksniai
dc.subject Kliedesiai
dc.subject Haliucinacijos
dc.title The impact of personal religiosity and culture on the content of delusions and hallucinations in schizophrenia
dc.title.alternative Šizofrenija sergančių ligonių kliedesių turinio ir haliucinacijų ryšys su asmeniniu religingumu ir kultūriniais veiksniais
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account