LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Study of the effects of metal ions on protein synthesizing system and apoptosis

Show simple item record

dc.contributor.author Stanevičienė, Inga
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:07:30Z
dc.date.available 2017-08-21T08:07:30Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60126
dc.description.abstract The aim of this study: To evaluate the effects of some metal ions on effectiveness of protein synthesis (translation) system and its main components as well as on programmed cell death using the models of short-term and long-term experimental intoxication of organism by metals. The objectives of the study: 1) To evaluate the effects of a single dose of Al, Pb, Hg and Cd ions on the intensity of protein synthesis in various mouse organs in vivo; 2) To evaluate the influence of Al, Pb, Hg and Cd ions on the rate and level of translation in cell-free protein synthesizing system from mouse liver; 3) To assess the subchronic effect of Cd2+ on protein synthesis in mouse organs after 6- and 8-week exposure to Cd in vivo; 4) To evaluate the influence of Cd2+ on the activities of key components of protein synthesis machinery – transfer RNA and aminoacyl-tRNA synthetase – in mouse liver in vivo and in vitro; 5) To assess the subchronic influence of Zn2+ on the functional activity of translation system in mouse organs in vivo; 6) To evaluate the protective role of Zn2+ on the protein synthesizing system and activities of its components in mouse organs, affected by Cd for 6- and 8-week; 7) To evaluate the effect of Cd2+ on the rate of apoptosis and the phenotype of cell death in mouse liver after a single and 6-/8-week exposure to Cd; 8) To assess the influence of Zn2+ on apoptotic activity of mouse liver after 6- and 8-week exposure to Cd.
dc.description.abstract Darbo tikslas: Modeliuojant trumpalaikį ir ilgalaikį organizmo intoksikavimą metalų jonais, nustatyti jų poveikį baltymų sintezės (transliacijos) sistemos ir jos komponentų funkcionavimo efektyvumui bei programuotai ląstelių žūčiai. Darbo uždaviniai: 1) Įvertinti ūmų Cd, Pb, Hg ir Al jonų poveikį baltymų sintezės intensyvumui įvairiuose pelių organuose in vivo po vienkartinių šių metalų dozių sušvirkštimo; 2) Nustatyti tirtųjų jonų poveikį transliacijos lygiui ir greičiui neląstelinėje baltymus sintezuojančioje sistemoje iš pelės kepenų; 3) Įvertinti ilgalaikį Cd2+ poveikį baltymų sintezės sistemai pelių, 6 ir 8 savaites veiktų šiuo metalu, organuose in vivo; 4) Nustatyti Cd2+ įtaką baltymų sintezės sistemos pagrindinių komponentų – pernašos RNR bei aminoacil-tRNR sintetazės funkciniams aktyvumams pelių kepenyse in vivo ir in vitro; 5) Įvertinti ilgalaikį 6 bei 8 savaičių trukmės Zn2+ poveikį transliacijos sistemos funkcionavimo efektyvumui pelių organuose in vivo; 6) Nustatyti apsauginį Zn2+ vaidmenį baltymus sintezuojančiai sistemai ir jos atskirų komponentų funkciniams aktyvumams pelių, 6 ir 8 savaites veiktų CdCl2 tirpalu, organuose in vivo; 7) Įvertinti Cd2+ poveikį apoptozės dažniui ir ląstelių žūties fenotipui po vienkartinio ir 6 bei 8 savaites trukusio šio metalo druskos naudojimo pelėms; 8) Nustatyti Zn2+ įtaką apoptoziniam aktyvumui, 6 ir 8 savaites Cd veiktų pelių kepenyse.
dc.language.iso eng
dc.subject Heavy metal ions
dc.subject Protein synthesis
dc.subject Transfer RNA
dc.subject Aminoacyl-tRNA synthetase
dc.subject Apoptosis
dc.subject Sunkiųjų metalų jonai
dc.subject Baltymų sintezė
dc.subject Pernašos RNR
dc.subject Aminoacil-tRNR sintetazė
dc.subject Apoptozė
dc.title Study of the effects of metal ions on protein synthesizing system and apoptosis
dc.title.alternative Metalų jonų poveikio baltymų sintezės sistemai ir apoptozei tyrimas
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account