LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Kauno apskrities gydymo įstaigų slaugytojų patiriamas negatyvus elgesys darbe ir jo sąsajos su subjektyviu savo sveikatos vertinimu

Show simple item record

dc.contributor.author Vasilavičius, Paulius
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:10:47Z
dc.date.available 2017-08-21T08:10:47Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60127
dc.description.abstract Tarptautinės organizacijos, atskirų šalių visuomenės sveikatos, viešojo administravimo bei kitų sričių specialistai atkreipia dėmesį į negatyvaus elgesio darbo vietoje paplitimą bei su tuo susijusias sveikatos, ekonomikos ir žmogiškųjų išteklių valdymo problemas. Atlikti tyrimai įrodo, kad sveikatos apsaugos sektoriuje negatyvus elgesys pasireiškia dažniau nei kituose sektoriuose. Ypatingai plačiai įvairios fizinio bei psichologinio smurto formos paplitusios slaugytojų tarpe. Lietuvoje negatyvaus elgesio darbe tyrimai dar tik pradedami. Šio darbo pagrindinis tikslas – ištirti Kauno apskrities X gydymo įstaigų slaugytojų patiriamą negatyvų elgesį darbe ir jo sąsajas su subjektyviu savo sveikatos vertinimu. Darbo tikslą detalizuoja darbo uždaviniai: 1. Nustatyti bendrosios praktikos slaugytojų patiriamo negatyvaus elgesio darbe dažnį. 2. Ištirti bendrosios praktikos slaugytojų subjektyvų savo sveikatos vertinimą ir jo sąsajas su patiriamu stresu bei negatyviu elgesiu darbe. 3. Įvertinti bendrosios praktikos slaugytojų sveikatos sutrikimus ir jų sąsajas su pasitenkinimu darbu. Tyrimo rezultatai pagrįstai leidžia teigti, kad negatyvus elgesys darbo vietoje yra rimta problema tirtose gydymo įstaigose. Patiriamas negatyvus elgesys įtakoja neigiamus sveikatos pakitimus ir sąlygoja neigiamą požiūrį į darbą. Tikslinga atlikti visos šalies gydymo įstaigų personalo tyrimą, kuris padėtų tinkamai parengti prevencines bei problemos priežasčių šalinimo programas.
dc.description.abstract International organizations, professionals of public health, public administration and other related spheres draw attention to the prevalence of negative acts at work and the related problems of health, economy and human resources management. The researches conducted prove the prevalence of negative acts at health care sector as compared to other sectors. The spread of physical and psychological violence is particularly frequent among nurses. Researches on negative acts at work in Lithuania are in the primary stage. The main aim of the dissertation is to examine the exposure to negative acts at work and its correlations to self-report on personal health of nurses of health care institutions (X) of Kaunas County. The aim of the work is detailed by the tasks of the work: 1. To define the frequency of exposure to negative acts at work experienced by nurses. 2. To examine self-report on personal health of nurses and their correlations with stress and negative acts at work. 3. To evaluate health disorders of nurses and their correlations with job satisfaction. The results of the research give evidence that negative acts at work pose a serious problem in the surveyed healthcare institutions. Exposure to negative acts at work results in negative health outcomes and negative attitude towards work. The research on the staff of all healthcare institutions of the country is advisable, which would induce the preparation of preventative and cause-eliminating programs.
dc.language.iso lit
dc.subject Slaugytojos
dc.subject Negatyvus elgesys darbe
dc.subject Bulingas
dc.subject Sveikatos priežiūros įstaigos
dc.subject Nurses
dc.subject Negative acts at work
dc.subject Bullying
dc.subject Health care institutions
dc.title Kauno apskrities gydymo įstaigų slaugytojų patiriamas negatyvus elgesys darbe ir jo sąsajos su subjektyviu savo sveikatos vertinimu
dc.title.alternative Negative acts at work experienced by nurses of healthcare institutions of Kaunas county and their correlations with self – report on personal health
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account