LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Vaikų, augančių globos namuose, lietimo suvokimo sutrikimai ir jų korekcija, taikant ergoterapiją

Show simple item record

dc.contributor.author Kavaliauskienė, Giedrė
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:09:49Z
dc.date.available 2017-08-21T08:09:49Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60128
dc.description.abstract Tikslas – įvertinti vaikų, augančių valstybiniuose globos namuose lietimo suvokimo sutrikimus bei korekcijos, taikant ergoterapiją, efektyvumą.Uždaviniai: 1) nustatyti vaikų, augančių globos namuose, lietimo suvokimo sutrikimų dažnį bei išreikštumą, 2) įvertinti bei susisteminti vaikų, augančių globos namuose ir turinčių lietimo suvokimo sutrikimų, kūno funkcijų bei veiklos sutrikimus pagal „Tarptautinę funkcionavimo, negalumo ir sveikatos klasifikaciją“, 3) įvertinti ergoterapijos poveikį vaikų, augančių globos namuose ir turinčių lietimo suvokimo sutrikimų, elgsenai. Mokslinis naujumas. Mokslinių tyrimų, nagrinėjančių vaikų sensorinės integracijos sutrikimų paplitimą bei šių sutrikimų korekcijos efektyvumą trūksta, kadangi tai nauja mokslinių tyrimų kryptis ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Mūsų tyrimo mokslinis naujumas atsiskleidžia keliais aspektais: a) nustatytas vaikų, augančių globos namuose ir besimokančių bendrojo lavinimo mokyklose, lietimo suvokimo sutrikimų dažnis, b) atskleistos vaikų augančių globos namuose ir turinčių lietimo suvokimo sutrikimų savipriežiūros, mokymosi bei elgesio problemos, c) vaikų, turinčių lietimo suvokimo sutrikimų, funkcionavimo sutrikimai įvertinti pagal „Tarptautinę funkcionavimo, negalumo ir sveikatos klasifikaciją“, tai leidžia palyginti juos su kitų šalių mokslininkų duomenimis, d) įrodytas mūsų sukurto ergoterapijos pratimų komplekso, skirto lietimo suvokimo sutrikimų korekcijai, efektyvumas. Išvados:1. Dauguma (83,1 proc.) 6–17 m. vaikų, augančių valstybiniuose globos namuose, turi lietimo suvokimo sutrikimų; 18,6 proc. iš jų nustatyti labai žymūs, 33,9 proc. – žymūs, 21,2 proc. – vidutinio lygio, 26,3 proc. – nežymūs sutrikimai. 2. Lietimo suvokimo sutrikimai veikia vaikų, augančių valstybiniuose globos namuose, emocinę būseną, psichomotorinę kontrolę, dėmesio patvarumą. Vertinant pagal „Tarptautinę funkcionavimo, negalumo ir sveikatos klasifikaciją“ nustatyta, jog sutrinka šios kūno funkcijos: b 1521 – emocijų reguliavimo („nervingas“ – 78,3 proc., „irzlus“ – 71,7 proc. vaikų), b 1470 – psichomotorinės kontrolės („per daug aktyvus“ – 41,7 proc., „agresyvus“ – 53,3 proc.), b 1400 – dėmesio patvarumo („greitai išsiblaško“ – 80,0 proc. vaikų). 3. Esant lietimo suvokimo sutrikimams dažniausiai kyla šios veiklos bei dalyvumo problemos: d 160 – susikaupimo („sunku sukaupti dėmesį“ – 78,3 proc.), d 5202 – prižiūrint plaukus („nemalonu, kai kas nors kitas šukuoja plaukus“ – 66,7 proc.), d 5203 – prižiūrint rankų nagus („nemalonu, kai kerpa nagus“ – 56,7 proc.), d 7105 – esant fiziniam kontaktui („erzina, kai kas nors netikėtai paliečia“ – 80 proc., „nemalonu, kai kas nors yra visai arti“ – 68,3 proc., „nemalonu, kai apkabina ar pakelia“ – 65 proc.). 4. Vaikams, augantiems valstybiniuose globos namuose ir turintiems lietimo suvokimo sutrikimų, taikant ergoterapiją efektyviai mažėja lietimo suvokimo sutrikimų išreikštumas (pokytis – 1,3 balo, p<0,05), gerėja gebėjimas susikaupti (pokytis – 1,2, p<0,05) bei gebėjimas ramiai pabūti (pokytis – 0,97 balo, p<0,05).
dc.description.abstract Aim of study: To evaluate the effectiveness of occupational therapy for institutionalized children with tactile hypersensivity The objectives of the study: 1. To determine the level and frequency of tactile hypersensivity in institutionalized children. 2. To establish and systematize the problems in functioning of institutionalized children with tactile hypersensivity according to International Classification of Functioning, Disability and Health. 3. To estimate alterations in reactions to tactile stimules, attention span and behaviour of institutionalized children with tactile hypersensivity after occupational therapy. Scientific novelty Problems that arouse concerning sensory integration disorder for institutionalized children is new area of scientific researches all over the world. Data was not found about the prevalence of tactile hypersensivity in population of institutionalized children, the influence of disorders to their activity as well as about possibilities of occupational therapy for these children. The novelty of this study displays in these aspects: 1. The data was estimated about the prevalence of tactile hypersensivity in population of institutionalized children. 2. It was established that institutionalized children with tactile hypersensivity have learning and behaviour problems. 3. Disorders of functioning of children with tactile hypersensivity were systematized according to International Classification of Functioning, Disability and Health, so results of our study can be compared with results of other scientists. Conclusions.1. The overhelming majority (83.1%) of 6–17 years old institutionalized children have tactile hypersensivity: 18.6% of them – very significant, 33.9% – significant, 21.2% – moderate, 26.3% – non significant level. 2. Tactile hypersensivity have influence to children‘s emotional state, psichomotor control and attention span. It was established that institutional children with tactile hypersensivity have these body function disorders: b 1521 – regulation of emotions (“nervous“ – 78.3%, “irritated“ – 71.6%), psichomotor control (“hyperactive“ – 41.7%, “agressive“ – 53.3%), b 1400 – in sustaining attention (80%), according International Classification of Functioning, Disability and Health. 3. Tactile hypersensivity has impact for restrictions in activity and participation: d 160 – focusing attention (“do you find it hard to pay attention“ – 78.3%), d 5202 – caring for hair (“does it bother you to have your hair combed by someone else?“ – 66.7%), d 5203 – caring for fingernail (“does it bother you to have you nails cut“ – 56.7%), d 7105 – physical contact in relationships (“does it bother you to be touched if you don’t expect it“ – 80%, “does it bother you when someone is close by“ – 68.3 %, “does it bother you to be hugged or held“ – 65%). 4. Occupational therapy has good effect for alterations in reactions to tactile stimules (alteration – 1.3 point; p<0.05), for longer attention span (alteration – 1.2 point; p<0.05), for being able to stay still (alteration – 0.9 point; p<0.05).
dc.language.iso lit
dc.subject Ergoterapija
dc.subject Globos namuose augantys vaikai
dc.subject Lietimo suvokimo sutrikimai
dc.subject Occupational therapy
dc.subject Tactile hypersensivity
dc.subject Institutionalized children
dc.title Vaikų, augančių globos namuose, lietimo suvokimo sutrikimai ir jų korekcija, taikant ergoterapiją
dc.title.alternative Occupational Therapy for Institutionalized Children With Tactile Hypersensivity
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account