LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Veiksniai, įtakojantys vaikų po trauminio galvos smegenų sužalojimo pažintinių funkcijų ir motorikos atsigavimą, taikant kineziterapiją

Show simple item record

dc.contributor.author Jazepčikienė, Edita
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:09:50Z
dc.date.available 2017-08-21T08:09:50Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60134
dc.description.abstract Šiuo tyrimu siekta įvertinti, kaip keičiasi vaikų po sunkaus ir vidutinio sunkumo trauminio galvos smegenų sužalojimo būklė taikant kineziterapiją ankstyvuoju reabilitacijos etapu bei nustatyti veiksnius, kurie labiausiai įtakoja vaikų po traumos pažintinių funkcijų ir motorikos atsigavimą. Tyrimo uždaviniai: 1. Įvertinti vaikų po sunkaus ir vidutinio sunkumo trauminio galvos smegenų sužalojimo pažintinių funkcijų ir motorikos sutrikimus ankstyvojo reabilitacijos etapo pradžioje. 2. Įvertinti vaikų po sunkaus ir vidutinio sunkumo trauminio galvos smegenų sužalojimo pažintinių funkcijų ir motorikos kitimą ankstyvajame reabilitacijos etape taikant individualizuotą kineziterapiją. 3. Nustatyti veiksnius, turinčius įtakos vaikų po sunkaus trauminio galvos smegenų sužalojimo pažintinių funkcijų bei motorikos atsigavimui ankstyvajame reabilitacijos etape ir įvertinti jų prognozinę vertę. Atlikus tyrimą nustatyta, kad vaikams po sunkaus ir vidutinio sunkumo trauminio galvos smegenų sužalojimo ankstyvajame reabilitacijos etape stebimi motorikos (raumenų tonuso, raumenų jėgos, judesių koordinacijos) ir pažintinių funkcijų (sąmonės) sutrikimai sąlygoja šių vaikų hipokinezę bei savarankiškos veiklos sutrikimus. Individualizuota kineziterapija, taikoma vaikams po trauminio galvos smegenų sužalojimo ankstyvajame reabilitacijos etape, daugumai ligonių ženkliai pagerina jų savarankiškumą, tačiau pusei vaikų po sunkaus trauminio galvos smegenų sužalojimo ankstyvojo reabilitacijos etapo pabaigoje išlieka su motorine funkcija susijusių gebėjimų (pasinaudoti tualetu, savarankiškai apsirengti viršutinę ir apatinę kūno dalis, maudytis, savarankiškai eiti ir lipti laiptais) bei pažintinių funkcijų (bendravimo su aplinkiniais, socialinių santykių bei problemų sprendimo) sutrikimai. Ligoniams po sunkaus trauminio galvos smegenų sužalojimo motorinės funkcijos atsigavimą įtakoja sąmonės sutrikimo sunkumas, komos trukmė, smegenų edema, raumenų tonuso padidėjimas, raumenų jėgos sumažėjimas, judesių koordinacijos, pusiausvyros bei eisenos sutrikimai. Pažintinių funkcijų atsigavimą vaikams po sunkaus trauminio galvos smegenų sužalojimo įtakoja komos trukmė.
dc.description.abstract Aim of the study – to establish the factors influencing the recovery of cognitive and motor functions during application of physical therapy in ESR among children suffering severe and moderate TBI. Objectives: 1. To evaluate the cognitive and motor disorders at baseline (start of ESR) among children suffering severe and moderate TBI. 2. To evaluate the changes of cognitive and motor functions applying personally-adjusted physical therapy during ESR for children suffering severe and moderate TBI. 3. To establish the factors influencing the recovery of cognitive and motor functions during ESR among children suffering severe and moderate TBI and to estimate factors’ predictive validity. The children after severe and moderate traumatic brain injury have motor (muscle tone and force, movements coordination) and cognitive (consciousness) disorders during early stage of rehabilitation resulting in hypokinesis and restricted independent activity. Individually-adjusted physical therapy during early stage of rehabilitation for patients after traumatic brain injury significantly improves their independence, though by the end of early stage of rehabilitation among severe traumatic brain injury cases the disorders of balance and walking still persist. About half of those children have motor disorders (toileting, dressing lower and upper body, bathing, independent walk, and walking stairs) and cognitive disorders (communication, social interaction, and problem solving). The motor recovery of patients after severe traumatic brain injury is limited by level of consciousness, coma duration, cerebral edema, hypertonus, decreased muscle force, dysfunction of movements coordination, of balance, and of walking. The recovery of cognitive functions is influenced only by coma duration.
dc.language.iso lit
dc.subject Trauminis galvos smegenų sužalojimas
dc.subject Vaikai
dc.subject Ankstyvasis reabilitacijos etapas
dc.subject Kineziterapija
dc.subject Traumatic brain injury
dc.subject Children
dc.subject Early stage of rehabilitation
dc.subject Physical therapy
dc.title Veiksniai, įtakojantys vaikų po trauminio galvos smegenų sužalojimo pažintinių funkcijų ir motorikos atsigavimą, taikant kineziterapiją
dc.title.alternative Physical therapy for children after traumatic brain injury: factors influencing the recovery of cognitive and motor functions
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account