LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Geležies stokos diagnostikos ypatumai ankstyvojo amžiaus vaikams

Show simple item record

dc.contributor.author Kiudelienė, Rosita
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:06:57Z
dc.date.available 2017-08-21T08:06:57Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60136
dc.description.abstract Geležies stoka – dažniausias mitybos sutrikimas pasaulyje. Didžiausią riziką sirgti šia liga turi 6 -24 mėnesių vaikai bei paaugliai. Kūdikiams ir jaunesniojo amžiaus vaikams geležies stokos priežastys yra spartus augimas bei netinkama mityba. Geležies stokos anemija kūdikystėje gali sukelti ilgai trunkančius ir negrįžtamus pažintinių funkcijų sutrikimus. Nėra vienintelio tyrimo, kuris patvirtintų šią ligą. Dažniausiai atliekama keletas klinikinių bei biocheminių tyrimų, tačiau iki šiol nėra vieningos nuomonės dėl „auksinio standarto“, kuris galėtų padėti diagnozuoti geležies stoką. Darbo tikslas – nustatyti veiksnius, turinčius įtakos geležies stokai atsirasti, ir hematologinių bei biocheminių kraujo tyrimų diagnostines ir prognozines vertes 6–24 mėnesių vaikams. Darbo uždaviniai: 1. Įvertinti kai kurių demografinių ir aplinkos veiksnių įtaką geležies stokai atsirasti 6–24 mėnesių vaikams. 2. Įvertinti geležies stoką charakterizuojančius hematologinius rodmenis tarp sveikų vaikų ir geležies stokos grupių. 3. Įvertinti geležies stoką charakterizuojančius biocheminius rodmenis tarp sveikų asmenų ir geležies stokos grupių. 4. Nustatyti hematologinių ir biocheminių geležies stokos rodmenų prognozines vertes. 5. Nustatyti hemoglobino kiekio retikuliocituose prognozines vertes geležies stokai diagnozuoti.
dc.description.abstract Iron deficiency is the most common known form of nutritional deficiency in the world. According to the data of most studies, 6–24–month–old infants and teenagers are at the highest risk to become anaemic. It is necessary to suspect and diagnose the disease on time, because iron deficiency and later progressing anaemia can affect the nervous system activity of growing child. There is no single test confirming iron deficiency anaemia. In most cases, several haematological and biochemical tests are performed, but till now there is no unified opinion about ‘gold standard’ in diagnosing iron deficiency, especially for 6–24–month–old children who are in periods of rapid growth and development. The aim of the study was to identify the most common factors that influence iron deficiency development and to evaluate diagnostic and prognostic value of haematological and biochemical blood tests in 6–24–month–old infants. The objectives of the study: 1. To evaluate the influence of several demographic and environmental factors on iron deficiency development in 6–24–month–old infants. 2. To compare values of haematological tests characteristic of iron deficiency between healthy children and children with iron deficiency. 3. To compare values of biochemical tests characteristic of iron deficiency between healthy children and children with iron deficiency. 4. To determine prognostic values of haematological and biochemical tests used for the diagnosis of iron deficiency. 5. To identify diagnostic and prognostic values of reticulocyte hemoglobin content to diagnose iron deficiency.
dc.language.iso lit
dc.subject Geležies stoka
dc.subject Vaikai
dc.subject Hemoglobino kiekis retikuliocite
dc.subject Iron deficiency
dc.subject Children
dc.subject Reticulocyte hemoglobin content
dc.title Geležies stokos diagnostikos ypatumai ankstyvojo amžiaus vaikams
dc.title.alternative Diagnostic peculiarities of iron deficiency in early childhood
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account