LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Išeminės širdies ligos rizikos veiksnių reikšmė su sveikata susijusios gyvenimo kokybės vertinimui

Show simple item record

dc.contributor.author Raškelienė, Vilma
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:09:52Z
dc.date.available 2017-08-21T08:09:52Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60139
dc.description.abstract Darbo tikslas – kompleksiškai įvertinti amžiaus, lyties, arterinės hipertenzijos, antsvorio, pilvinio nutukimo sąsajas su gyvenimo kokybe pacientams, turintiems didelę riziką susirgti ir sergantiems lėtine išemine širdies liga. Atlikus tyrimą nustatyta širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnių reikšmė su sveikata susijusios gyvenimo kokybės vertinimui. Įvertinta su sveikata susijusios gyvenimo kokybės pokyčių sąsaja su gydymo rekomendacijų laikymusi ir rizikos veiksnių kitimu tolimuoju laikotarpiu. Slaugytojų praktiniam darbui pasiūlytas širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnių ir gyvenimo kokybės vertinimo algoritmas. Rizikos veiksniams vertinti sudarytas protokolas, kuris gali būti taikomas tiek vertinant sergančius, tiek turinčius didelę riziką sirgti išemine širdies liga pacientus. Su sveikata susijusi gyvenimo kokybė gali būti vertinama atsižvelgiant į kai kuriuos veiksnius, juos įvertinant balais. Veiksnių įvertinimas balais ir surinktų balų vertinimo taisyklės pateiktos praktinėse rekomendacijose. Gyvenimo kokybės vertinimą papildo regimoji skalė.
dc.description.abstract The aim of the study was to perform a complex evaluation of the associations of age, sex, arterial hypertension, overweight, and abdominal obesity with the quality of life in patients with chronic ischemic heart disease or being at elevated risk of this condition. We determined the significance of CVD risk factors for the evaluation of health-related quality of life. We evaluated the association of the changes in health-related quality of life with compliance with the treatment recommendations and changes in risk factors in the long-term perspective. For the practical work of nurses, we proposed an algorithm for the evaluation of cardiovascular disease risk factors and the quality of life. For the evaluation of the risk factors, we designed a protocol that may be applied for the evaluation of patients with IHD as well as those at high risk of the condition. Health-related quality of life may be evaluated when taking into consideration certain factors that can be evaluated in points. The evaluation of the factors in points and the rules for the evaluation of the obtained scores are presented in practical recommendations. The evaluation of the quality of life is complemented with the visual scale.
dc.language.iso lit
dc.subject Gyvenimo kokybė
dc.subject Išeminė širdies liga
dc.subject Rizikos veiksniai
dc.subject Quality of Life
dc.subject Ischemic Heart Disease
dc.subject Risk factors
dc.title Išeminės širdies ligos rizikos veiksnių reikšmė su sveikata susijusios gyvenimo kokybės vertinimui
dc.title.alternative The significance of the Risk factors for Ischemic Heart Disease in the evaluation of the Health-Related Quality of Life
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account