LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Kaulų cemento įtaka galūnės ilgųjų kaulų patologinių lūžių rekonstrukcinių operacijų atokiesiems rezultatams

Show simple item record

dc.contributor.author Toliušis, Vytautas
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:06:39Z
dc.date.available 2017-08-21T08:06:39Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60140
dc.description.abstract Šio darbo tikslas parinkti tinkamiausią operacinio gydymo būdą pacientams su žastikaulio ar šlaunikaulio metastazine pažaida bei įvykusiu patologiniu lūžiu. Šiam tikslui pasiekti iškėlėme uždavinus: 1. Įvertinti ir palyginti tiriamų ligonių grupių priešoperacinius ir operacinius veiksnius. 2. Įvertinti ir palyginti tiriamų ligonių grupių operuotų galūnių funkcijos atokiuosius rezultatus. 3. Įvertinti ir palyginti tiriamosiose ligonių grupėse kartotinių operacijų dėl nestabilios galūnės kaulų fiksacijos dažnį. 4. Surasti nepriklausomus veiksnius, lemiančius nestabilią galūnių kaulų fiksaciją. Išanalizavę tyrimo rezultatus padarėme išvadas: 1. Įvertinta, kad tiriamųjų grupių ikioperaciniai veiksniai (amžius, lytis, destrukcijos židinio dydis, hemoglobino kiekis kraujyje, Karnovskio indeksas, kūno masės indeksas, lėtinių ligų skaičius, pirminio naviko kilmė, priešoperacinė anestezijos rizika, metastazinio židinio lokalizacija kaule, metastazių skaičius skelete, metastazių išplitimas vidaus organuose) nesiskyrė. Operacijos trukmė buvo ilgesnė tiriamojoje grupėje, kurioje patologinio lūžio fiksacijai buvo naudojamas kaulų cementas (152,2 min. vs. 110,8 min.; p<0,05). 2. Nustatyta, kad operuotų galūnių funkcijos (judesių amplitudė, gebėjimas pakelti daiktus, plaštakos vikrumas, atramos priemonių naudojimas vaikščiojant, vaikščiojimas, žingsnis), skausmo kontrolės, savirūpos ir emocinio atsako į taikytą gydymą rodikliai po trijų, šešių ir devynių mėnesių buvo geresni tiriamojoje grupėje, kurioje patologinio lūžio fiksacijai buvo naudotas kaulų cementas (p<0,05). 3. Įvertinta, kad kartotinių operacijų dažnis buvo mažesis tiriamojoje grupėje (28 proc. vs. 60 proc.). Stabilios patologinio lūžio fiksacijos trukmė ilgesnė tiriamojoje grupėje, kurioje patologinio lūžio fiksacijai buvo naudotas kaulų cementas (HZR 0,31, 95 proc. PI 0,04–0,45; p=0,0009). 4. Nustatyta, kad dažniausias nestabilią kaulo fiksaciją sąlygojantis veiksnys yra inksto naviko metastazinis kaulo pažeidimas. (Tikimybių santykis 3,500; 95 proc. PI 1,074–11,402; p=0,03).
dc.description.abstract The aim of the study was to determine the efficacy of reconstructive surgery to the outer results subsequent to the reconstruction of limbs’ long bones following their pathologic fracture. Objectives: 1.To evaluate the pre-surgery and surgery factors by comparing different research groups of patients. 2.To find out the outer results of complete function recovery of the operated limbs by comparing different research groups of patients. 3.To evaluate the frequency of replicated surgeries subsequent to the unstable fixation of limbs’ bones by comparing different research groups of patients. 4.To determine the factors that conditioned unstable fixation of limbs’ bones. Conclusions: 1. The assessment of the pre-surgery factors (such as age, gender, metastatic lesion sizes, hemoglobin level, body mass index, Karnovsky performance index, count of diagnosed chronic diseases, the origin of primary metastasis, pre-surgery anesthesia risk, the metastatic source localization in bone, amount of metastasis in skeleton and internal organs) revealed no significant differences among research groups of patients. The duration of surgery using the bone cement for the fixation of pathologic fraction of limbs bone was significantly longer (152.2 min. vs. 110.8 min.; p<0.05). 2. It was determined the usage of bone cement for the fixation of the pathologic fraction of bone resulted the better treatments outcomes comparing different groups of patients in the 3, 6, and 9 months period after surgery (p<0.05). The better treatment results were associated with such factors as the recovery functions of the operated limbs (including the scale of movements, agility of hand, the usage of support devices, ability to walk and step) as well as pain control self-care and emotional acceptance to the treatment. 3. It was assessed the significantly less frequency of the repetitive surgery comparing research and control groups of patients while using the bone cement (28% vs. 60%). The duration of the stable fixation of the pathologic fracture was significantly shorter within the research group of patients while using the bone cement (HZR - 0.31; 95%. CI 0.04–0.45; p=0.0009). 4. It was determined that the most significant factor of unstable bone fixation was metastatic bone lesion caused by kidney‘s tumor (OD=3.500; 95% CI 1.074–11.402; p=0.03).
dc.language.iso lit
dc.subject Patologinis lūžis
dc.subject Kaulų cementas
dc.subject Metastazinė kaulų liga
dc.subject Pathologic fracture
dc.subject Bone cement
dc.subject Metastatic bone disease
dc.title Kaulų cemento įtaka galūnės ilgųjų kaulų patologinių lūžių rekonstrukcinių operacijų atokiesiems rezultatams
dc.title.alternative The assessment of bone cement efficacy to the outer results of the reconstructive surgery of the pathologic limb long bone fractures
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account