LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Onkologinių ligonių gyvenimo kokybės sąsajos su socialiniais-psichologiniais veiksniais ir paliatyviąja priežiūra

Show simple item record

dc.contributor.author Luneckaitė, Žydrūnė
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:10:48Z
dc.date.available 2017-08-21T08:10:48Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60141
dc.description.abstract Onkologinės ligos yra viena aktualiausių šių dienų visuomenės sveikatos problemų visame pasaulyje. PSO duomenimis iki 2020 metų numatomas mirčių nuo onkologinių ligų skaičius Šiaurės, Pietų, Rytų ir Vakarų Europoje atitinkamai didės 27 proc., 23proc., 20 proc. ir 31 proc. Tai reiškia, kad paliatyvioji priežiūra tampa gyvybiškai svarbia sritimi, siekiančia rūpintis mirtinomis ligomis sergančiais pacientais, jų gyvenimo kokybe ir gyvenimo pabaigos problemomis. Lietuvoje ši sritis tik pradedama plėtoti. Medicina dar daug skolinga mirštančiam pacientui. Esame paskutinė valstybė Europoje, kurioje 2007 m. sausio 11 d. sveikatos ministro įsakymu Nr. V–14 patvirtintas „Paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašas“ ir įteisintas paliatyvios pagalbos paslaugų teikimas. Šiame kontekste onkologinių ligonių psichologinės, dvasinės, fizinės savijautos, socialinės gerovės ir gyvenimo kokybės sąsajų su paliatyviosios priežiūros paslaugomis tyrimas yra aktuali problema. Darbo tikslas – įvertinti socialinių–psichologinių veiksnių reikšmę onkologinių ligonių gyvenimo kokybei ir nustatyti sąsajas su paliatyviosios priežiūros paslaugomis. Uždaviniai: 1. Įvertinti onkologinių ligonių pasitenkinimą paliatyviosios priežiūros paslaugomis priklausomai nuo sociodemografinių veiksnių. 2. Įvertinti onkologinių ligonių skausmo kontrolės ryšį su gyvenimo kokybe ir paliatyviosios priežiūros paslaugomis. 3. Išanalizuoti onkologinių ligonių sociodemografinių charakteristikų sąsajas su gyvenimo kokybe priklausomai nuo paliatyviosios prie¬žiūros paslaugų. 4. Atskleisti sociopsichologinių ir dvasinių veiksnių reikšmę onkologinių ligonių gyvenimo kokybei
dc.description.abstract Nowadays, oncological diseases are one of the most important problems in the world. By the year 2020, this number would reach 15 million. WHO date states, that death from oncological diseases are increasing every year. The forecast for 2020 shows that palliative care is essential, aiming at terminally ill patients, their quality of life and problems that occur at the end of their life. The palliative care system allow oncological patients to improve their physical, psychological and social quality of life. This sphere is under development in Lithuania. Our medical system owes much to the terminally-ill patient. We are the last country in Europe to adopt ‘Palliative help service requirements for adults and children’ (approved by Lithuanian Health minister on January 11, 2007). This thesis is one of the first scientific researches that aim at analyzing the attitudes of oncological patients towards the quality of life and the importance of socio-psychological factors estimating palliative care service. The aim of thesis is to evaluate the importance of socio-psychological factors for oncological patients, their quality of life and to disclose connections with palliative care service. Tasks: 1. To evaluate the usefulness of palliative care for oncological patients depending on socio-demographical factors. 2. To evaluate pain control relation of oncological patients with the quality of life and palliative care service. 3. To analyse the relations of socio-demographical characteristics with the quality of life of oncological patients depending on palliative care service. 4. To disclose the importance of socio-psychological and emotional factors to the quality of life of oncological patients.
dc.language.iso lit
dc.subject Onkologinis ligonis
dc.subject Gyvenimo kokybė
dc.subject Socialiniai-psichologiniai veiksniai
dc.subject Paliatyvioji priežiūra
dc.subject Oncological patient
dc.subject Quality of life
dc.subject Socio-pscychological factors
dc.subject Palliative care
dc.title Onkologinių ligonių gyvenimo kokybės sąsajos su socialiniais-psichologiniais veiksniais ir paliatyviąja priežiūra
dc.title.alternative Life quality of oncological patients and its relationship with social-psychological factors and palliative care
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account