LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Family practice in Lithuania during ten years of Primary Health Care reform: task profiles, job satisfaction and patients’ attitudes

Show simple item record

dc.contributor.author Liseckienė, Ida
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:07:23Z
dc.date.available 2017-08-21T08:07:23Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60142
dc.description.abstract The primary health care (PHC) institution has a core value in comprehensive health care systems. PHC have been presented as an effective resolution in improving health care, because it is associated with the better health outcomes, lowers health care costs and is related to a greater equity in health. PHC institution was newly established in Lithuania in 1992, when the health care reform was started. Family physicians were retrained from district doctors (pediatricians and internists) or graduated family medicine residency. The recent years have been challenging for Lithuanian family medicine institution. This is the first national study, which evaluates changes in the task profiles and workload of family physicians ten years after the beginning of PHC reform in Lithuania. It provides new information about the differences and similarities in the services of retrained district physicians and physicians after family medicine residency. First time was evaluated family physicians’ satisfaction at national level: are they happy with new role? The study is exceptional because it combines data from patients and their family physicians and gives insight into the attitudes of PHC services users, an important indicator of the quality of health care. Aim of the study: to evaluate changes in family physicians’ task profiles and job satisfaction, and to assess patients’ attitudes towards PHC during ten years of PHC reform in Lithuania. Objectives of the study: 1. To evaluate and compare changes in the workload and task profiles between district and family physicians. 2. To compare family physicians’ job satisfaction and attitudes towards health care and to assess factors influencing their attitudes. 3. To analyze patients’ attitudes towards the performance of PHC settings and their cooperation with the medical staff.
dc.description.abstract Pirminei sveikatos priežiūrai (PSP) šiuolaikinėje sveikatos priežiūros sistemoje skiriamas ypatingas dėmesys, nes šios institucijos plėtojimas gerina visuomenės sveikatą, paslaugų prieinamumą bei mažina sveikatos sistemos išlaidas. Šeimos gydytojai Lietuvoje nuo 1992 metų pradėti ruošti dvejopai: dalis jų buvo perkvalifikuojami iš apylinkės gydytojų (terapeutų ir pediatrų), kita dalis buvo ruošiama stacionarinėje šeimos medicinos rezidentūroje. Neabejotinai pastarieji PSP reformos metai buvo iššūkis tiek visuomenei, tiek šeimos medicinos institucijai. Tai pirmasis nacionalinis tyrimas, kuriame vertinti šeimos gydytojų veiklos apimčių, darbo krūvio pokyčiai vykdant PSP reformą per dešimtį jos metų. Tyrimo rezultatai atskleidžia šeimos gydytojų baigusių stacionarinę rezidentūrą panašumus ir skirtumus su šeimos gydytojais, persikvalifikavusiais iš apylinkės gydytojų. Pirmą kartą Lietuvoje šeimos gydytojų buvo klausiama, ar jie patenkinti savo darbu? Be to, tyrimo metu vienu mtu buvo apklausiami ne tik šeimos gydytojai, bet ir jų pacientai, kurių nuomonė labai svarbi vertinat sveikatos priežiūros paslaugų kokybę. Darbo tikslas: nustatyti šeimos gydytojų veiklos apimtis, jų nuomonę apie darbą ir įvertinti pacientų požiūrį apie pirminę sveikatos priežiūrą per pirminės sveikatos priežiūros reformos dešimtmetį. Tyrimo uždaviniai: 1. Nustatyti ir palyginti apylinkės ir šeimos gydytojų darbo krūvį, veiklos apimtis ir jų pokyčius. 2. Palyginti šeimos gydytojų nuomonę apie jų darbą ir nustatyti veiksnius, lemiančius gydytojų nuomonę. 3. Išanalizuoti pacientų požiūrį į pirminės sveikatos priežiūros teikiamas paslaugas ir jų bendradarbiavimą su medicinos personalu.
dc.language.iso eng
dc.subject Family physicians
dc.subject Workload
dc.subject Task profiles
dc.subject Patients attitudes
dc.subject Primary health care reform
dc.subject Šeimos gydytojas
dc.subject Darbo krūvis
dc.subject Veiklos apimtys
dc.subject Pacientų nuomonė
dc.subject Pirminės sveikatos priežiūros reforma
dc.title Family practice in Lithuania during ten years of Primary Health Care reform: task profiles, job satisfaction and patients’ attitudes
dc.title.alternative Šeimos medicina Lietuvoje per pirminės sveikatos priežiūros reformos dešimtmetį: gydytojo veiklos apimtys, pasitenkinimas darbu bei pacientų požiūris
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account