LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Ortodontinių anomalijų paplitimas ir gydymo reikalingumas tarp Lietuvos moksleivių

Show simple item record

dc.contributor.author Baubinienė, Diana
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:08:58Z
dc.date.available 2017-08-21T08:08:58Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60162
dc.description.abstract Darbo tikslas - ištirti ortodontinių anomalijų paplitimą, gydymo reikalingumą bei gydymo poreikį tarp Lietuvos moksleivių. Tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai: 1) nustatyti ortodontinių anomalijų paplitimą tarp 10–11 m. ir 14–15 m. amžiaus Lietuvos moksleivių; 2) įvertinti ir palyginti ortodontinių anomalijų gydymo reikalingumą tarp 10–11 m. ir 14–15 m. Lietuvos moksleivių; 3) ištirti Lietuvos moksleivių požiūrį į ortodontinių anomalijų gydymo poreikį; 4) nustatyti moksleivių ortodontinių anomalijų gydymo poreikio sąsajas su demografiniais ir socialiniais veiksniais. Tyrimas atliktas dešimtyje Lietuvos apskričių, 41 atsitiktinai pasirinktoje mokykloje. Tyrimo metu nustatytas dantų susigrūdimas, tarpai tarp dantų, gilus ir kryžminis sąkandis, pirmųjų krūminių dantų tarpusavio santykis pagal Angle klasifikaciją, gydymo reikalingumui nustatyti naudotas ICON indeksas, o gydymo poreikiui bei sąsajoms su socialinias veiksniais - klausimynas. Ortodontinės anomalijos nustatytos 77 proc. 10–11 m. amžiaus ir 61,7 proc. 14–15 m. amžiaus tirtųjų moksleivių. Ortodontinis gydymas reikalingas beveik pusei jaunesniojo amžiaus ir kas trečiam vyresniojo amžiaus moksleiviui, o ortodontinio gydymo poreikis buvo panašus abiejose amžiaus grupėse.
dc.description.abstract The aim of this study was to assess the malocclusion prevalence, orthodontic treatment need and demand among Lithuanian schoolchildren. The objectives of the study: 1) to describe the malocclusion prevalence among Lithuanian schoolchildren in 10–11 and 14–15-year old age groups; 2) to evaluate the need for orthodontic treatment among 10–11, 14–15 year-old schoolchildren in Lithuania using the ICON index; 3) to investigate the association between normative (objective) and self-perceived (subjective) orthodontic treatment need; 4) to assess the associations of age, gender, and socioeconomic factors with dental appearance satisfaction and demand for orthodontic treatment. The survey was conducted in 41 randomly selected schools in 10 counties of Lithuania. The study recorded crowding, spacing, overbite, crossbite, relationship of the first upper and lower molars according to Angle’s classification, the orthodontic treatment need was assessed using the ICON index and the children were also invited to complete a questionnaire about treatment need and their appearance. The results showed that 77% of 10–11-year-old and 61.7% of 14–15-year-old schoolchildren had malocclusion. The treatment need among younger schoolchildren was higher than in older group. The subjective demand for orthodontic treatment among 10–11-year-old schoolchildren and 14–15-year-old schoolchildren was similar.
dc.language.iso lit
dc.subject Ortodontinių anomalijų paplitimas
dc.subject Ortodontinio gydymo reikalingumas
dc.subject Ortodontinio gydymo poreikis
dc.subject Prevalence of malocclusion
dc.subject Orthodontic treatment need
dc.subject Orthodontic treatment demand
dc.title Ortodontinių anomalijų paplitimas ir gydymo reikalingumas tarp Lietuvos moksleivių
dc.title.alternative Malocclusion prevalence, orthodontic treatment need and demand among schoolchildren in Lithuania
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account