LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Lietuvos rajonų suaugusių gyventojų psichikos sveikata ir jos sąsajos su socialiniais veiksniais bei rizikinga elgsena

Show simple item record

dc.contributor.author Šidlauskaitė-Stripeikienė, Ieva
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:10:50Z
dc.date.available 2017-08-21T08:10:50Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60173
dc.description.abstract Asmens savijauta bei psichikos sveikata – vieni pa¬grin¬dinių šeimos ir visuomenės gyvenimo kokybės rodiklių. Visame pasaulyje daugėja mokslo duomenų, nurodančių, kad psichikos ir elgesio sutrikimai tampa vis didesniu visuomenės sveikatos rūpesčiu. Išsamesni gyventojų psichikos būklės tyrimai yra aktuali ir trūkstama Lietuvos mokslininkų darbų grandis. Disertacinio darbo tikslas - įvertinti Lietuvos rajonų suaugusiųjų gyventojų psichikos sveikatą ir jos sąsajas su socialiniais veiksniais bei rizikinga elgsena. Tikslui pasiekti kelti šie uždaviniai: įvertinti suaugusiųjų Lietuvos rajonų gyventojų psichikos sveikatos būklę atsižvelgiant į lytį, amžių, išsilavinimą bei šeiminę padėtį; išanalizuoti depresiškumo, nerimastingumo, streso ir socialinės pa¬ra¬mos ryšius; atskleisti savižudiškais polinkiais pasižyminčių asmenų psichikos sveikatos ir socialinės paramos ypatumus; ištirti psichikos sveikatos problemų ir rūkymo, alkoholio vartojimo bei elgesio sunkumų sąsajas. Penkiuose rajonuose atliktame tyrime dalyvavo 25-64 metų asmenys (viso: 1754). Tyrimo rezultatai parodė, kad rajonų suaugusiųjų gyventojų psichikos sveikata nėra gera; socialinė parama yra svarbi geros psichikos sveikatos sąlyga; psichikos sveikata buvo susijusi su rūkymu, alkoholio vartojimu bei elgesio problemomis.
dc.description.abstract Mental health is the foundation of the welfare of the society. In the last decade, there has been an increase in interest in the burden of disabling health conditions, such as the mental disorders and mental prob¬lems. More detailed research of mental health of Lithua-nian population is a relevant and lacking work area for scientists of Lithuania. The aim of dissertation is to evaluate mental health peculiarities of rural adult population and reveal relationships between mental health, social factors and risky behavior. In order to achieve the aim, the following objectives were set: to evaluate mental health peculiarities of rural adult population according to the age, education, family status and gender of respon¬dents; to analyze the relationship between depressiveness, anxiety, stress and social support; to disclose peculiarities of mental health and social support of respon-dents with suicide attitudes; to assess the relationship between mental health difficulties and self destructive behavior: use of addictive substances and behavioral difficulties. The inhabitants aged 25–64 years in five districts had participated in the research (total: 1754 persons). Research results demonstrated that mental health of rural adult population in Lithuania was pure; social support is an important condition for good mental health; mental health was related to smoking, alcohol consumption and behavior problems.
dc.language.iso lit
dc.subject Psichikos sveikata
dc.subject Socialinė parama
dc.subject Rizikinga elgsena
dc.subject Suaugę gyventojai
dc.subject Mental health
dc.subject Social support
dc.subject Risky behavior
dc.subject Adults
dc.title Lietuvos rajonų suaugusių gyventojų psichikos sveikata ir jos sąsajos su socialiniais veiksniais bei rizikinga elgsena
dc.title.alternative Associations between mental health, social factors and risky behavior in Lithuania rural population
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account