LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Sveikatos informacija šeimos gydytojo praktikoje įgyvendinant e.sveikatos strategiją

Show simple item record

dc.contributor.author Darulis, Žilvinas
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:10:47Z
dc.date.available 2017-08-21T08:10:47Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60186
dc.description.abstract Šio darbo tikslas - ištirti elektroninės sveikatos informacijos poreikį ir galimybes Lietuvos šeimos gydytojų profesinėje veikloje įgyvendinant šalies e. sveikatos strategiją. Uždaviniai: įvertinti šeimos gydytojų patirtį informacinių technologijų ir e. sveikatos srityje; nustatyti šeimos gydytojų poreikius ir lūkesčius naudojantis sveikatos informacija internete; išanalizuoti šeimos gydytojų nuomonę apie sveikatos informaciją internete; išanalizuoti šeimos gydytojų požiūrį į elektroninės sveikatos informacijos taikymą profesinėje veikloje; įvertinti elektroninės sveikatos informacijos reikšmę šeimos gydytojų ir jų pacientų santykiams. Gauti rezultatai parodė, kad pastaruoju metu šeimos gydytojai jau plačiai naudoja šiuolaikines informacines technologijas ir jas taiko su sveikata susijusios informacijos paieškai bei sveikatinimo paslaugoms teikti. Informacinių technologijų naudojimas buvo labiau būdingas jauniems specialistams ir gydytojams, dirbantiems mieste ir privačiame sektoriuje, bei didėjo augant vidutinėms gydytojo pajamoms per mėnesį. Turintys didesnę patirtį naudotis informacinių technologijų galimybėmis gydytojai bei jaunesnio amžiaus gydytojai buvo labiau linkę pritarti, kad sveikatos informacija internete padeda įgalinti visuomenę. Elektronine sveikatos informacija dažniau naudojosi vyrai ir jaunesnio amžiaus gydytojai; jos naudojimas profesinėje veikloje teigiamai siejosi su gydytojo pajamomis. Elektroninė sveikatos informacija turi teigiamą poveikį šeimos gydytojų ir jų pacientų santykiams
dc.description.abstract The aim of the study is to explore the need and opportunities of electronic health information in the practice of family physician implementing the national e. health strategy. Objectives: to evaluate the family doctors’ experience of information technology and e. health; to evaluate the family doctors' needs and expectations using the information in the net; to evaluate the family physicians’ attitudes towards health information in the net; to analyze the attitudes of family physicians towards the implementation of health information from the net; to evaluate the mean of health information for the relationships between family physicians and their patients. Recently, family doctors have been widely using modern information technologies and applied them to search the health-related information and deliver the health services. Use of the information technologies and their application in the field of e. health has been more common among young professionals and doctors working in urban area and in private sector, and it has increased along with the growth of average monthly income of the doctor. The doctors having more experience with the IT, as well as the ones belonging to younger age groups, working in urban area and in the private sector were more inclined to agree that health information in the net helps to empower the society. Electronic health information was mainly used by men and younger physicians. The usage was positively related to the monthly incomes. Electronic health information had a positive effect on the relationships between family doctors and their patients
dc.language.iso lit
dc.subject Sveikatos informacija internete
dc.subject Šeimos gydytojas
dc.subject E. sveikata
dc.subject Health information on the internete
dc.subject Family doctor
dc.subject E. health
dc.title Sveikatos informacija šeimos gydytojo praktikoje įgyvendinant e.sveikatos strategiją
dc.title.alternative Health information in the practice of family physician implementing the national strategy of e.health
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account