LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Socialiniai suaugusių Lietuvos gyventojų rūkymo įpročių netolygumai ir jų pokyčiai 1994 – 2008 metais

Show simple item record

dc.contributor.author Dambrauskienė, Kristina
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:07:20Z
dc.date.available 2017-08-21T08:07:20Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60207
dc.description.abstract Šis disertacinis darbas yra tarptautinio sveikatą veikiančios gyvensenos tyrimo (FINBALT HEALTH MONITOR) sudedamoji dalis. Darbo tikslas- įvertinti socialinius suaugusių Lietuvos gyventojų rūkymo įpročių netolygumus ir jų pokyčius 1994- 2008 m. Darbe analizuojami duomenys, gauti atlikus aštuonis 20-64 m. Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimus pagal tarptautinę standartizuotą metodiką Kas dveji metai buvo tiriamos reprezentacinės gyventojų imtys (n=3000), atrinktos iš Gyventojų registro sąrašų. Duomenys surinkti vykdant paštines apklausas. Visuose tyrimuose dalyvavo 15158 asmenys. Atsakas svyravo nuo 58,0 iki 74,4 proc. Disertaciniame darbe įvertinti kasdien rūkančiųjų, metusiųjų rūkyti, niekada nerūkiusiųjų dalies pokyčiai per keturiolika metų bei nustatyti socialiniai rūkymo įpročių netolygumai ir jų pokyčiai per analizuojamą laikotarpį. Išanalizuoti pasyvaus rūkymo namuose ir darbe dažnio skirtumai įvairiose socialinėse gyventojų grupėse bei šių skirtumų dinamika. Nacionaliniu mastu įvertinta rūkančių Lietuvos gyventojų fizinė priklausomybė nuo tabako. Nustatytas nepakankamas sveikatos priežiūros specialistų aktyvumas, skatinant rūkančiuosius mesti rūkyti. Gauti duomenys naudingi vertinant Lietuvoje įgyvendinamas tabako kontrolės priemones.
dc.description.abstract This dissertation thesis is an integrated part of the international FINBALT HEALTH MONITOR project. Aim of the study was to evaluate the social inequalities in smoking habits and their trends in Lithuanian adult population in 1994 – 2008. The data for the study were derived from eight cross-sectional surveys conducted every second year. An independent national random sample of 3000 inhabitants aged 20-64 was taken from National Population Register for every survey. The data were collected through postal surveys using standard questionnaire. Over fourteen years the questionnaire was filled-in by 15158 persons. The response rate ranged from 58.0% to 74.4%. The trends in daily smoking, ex-smoking and never smoking as well as the trends in social inequalities of smoking habits over fourteen years were estimated. The prevalence of passive smoking at home and in work was examined in relation with socio-demographic factors. The physical tobacco dependence of Lithuanian inhabitants was evaluated. The activeness of health care professionals in providing smoking - cessation interventions was determined as to be insufficient. The obtained data are relevant for the evaluation of the effectiveness of tobacco control measures implemented in Lithuania.
dc.language.iso lit
dc.subject Rūkymas
dc.subject Rūkymo įpročiai
dc.subject Pasyvus rūkymas
dc.subject Smoking
dc.subject Smoking habits
dc.subject Passive smoking
dc.title Socialiniai suaugusių Lietuvos gyventojų rūkymo įpročių netolygumai ir jų pokyčiai 1994 – 2008 metais
dc.title.alternative Social inequalities in smoking habits and their trends in Lithuanian adult population in 1994–2008
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account