LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Mokinių patyčios ir jų prevencijos galimybės Kauno miesto mokyklose

Show simple item record

dc.contributor.author Vareikienė, Inga
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:10:49Z
dc.date.available 2017-08-21T08:10:49Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60213
dc.description.abstract Pastaraisiais metais visuomenei vis dažniau tenka išgirsti apie vaikų patiriamą smurtą ne tik artimiausioje socialinėje aplinkoje – šeimoje, bet ir mokykloje. Pasaulio Sveikatos Organizacijos tyrimo duomenimis, Lietuvoje apie 70 proc. vaikų bent kartą yra patyrę bendraamžių patyčias ir beveik trečdalis vaikų mokykloje patiria dažnas (2-3 kartus per mėnesį ir dažniau) patyčias. Šis rodiklis, lyginant su kitomis šalimis, išlieka vienas didžiausių. Lietuva nuo 2008 m. pradėjo vykdyti mokyklose Olweus patyčių ir smurto prevencijos programą, remiamą LR Švietimo ir mokslo ministerijos. Iki to laiko mūsų šalyje buvo vykdomos tik pavienės smurto prevencijos programos, neapimančios didžiosios dalies mokyklų ir jų bendruomenių. Tyrimo rezultatai svarbūs programos veiksmingumo vertinimui Lietuvos mokyklose. Disertacinio darbo tikslas – ištirti patyčių paplitimą ir ypatybes bei įvertinti patyčių prevencijos programos poveikį Kauno miesto mokyklose. Tikslui pasiekti iškelti tokie uždaviniai: 1. Išanalizuoti mokinių patyčių ir jų formų paplitimą Kauno miesto mokyklose 2008 m. 2. Įvertinti patyčių sąsajas su fizine ir psichologine savijauta. 3. Nustatyti patyčių sąsajas su rūkymu ir alkoholio vartojimu. 4. Įvertinti su patyčiomis susijusį mokinių ir suaugusiųjų vaidmenį mokykloje. 5. Išanalizuoti patyčių bei jų formų paplitimą 2010 m. ir nustatyti pokyčius per dvejus metus. 6. Įvertinti patyčių prevencijos programos poveikį.
dc.description.abstract Recently, public awareness of violence against Lithuanian children has grown, not only for violence in the close social environment of the family, but also in schools. According to a survey by the World Health Organization, about 70 percent of Lithuanian children experienced peer bullying at least once; almost a third of schoolchildren experience frequent bullying (2-3 times per month and more). Lithuania’s bullying index, compared with other countries, is one of the largest. In 2008, Lithuania started to implement Olweus Bullying Prevention Program (OBPP) in schools, sponsored by Ministry of Education and Science. Until then, only sporadic violence prevention programs were carried in our country, none of which included the entire school community or large schools. The results are important for evaluation of program effectiveness in Lithuania schools. Aim: To investigate the prevalence and characteristics of bullying and evaluate the impact of prevention program of bullying in Kaunas schools Objectives: 1. To analyze the prevalence pupils’ bullying and distribution of its forms in Kaunas schools in 2008. 2. To assess links among bullying with health and psychological well-being. 3. To determine the correlation of bullying with smoking and alcohol consumption. 4. To assess pupils’ and adults’ role to bullying at school. 5. To analyze the prevalence of bullying at schools in 2010 and to evaluate the changes during the two years. 6. To evaluate the impact of bullying prevention program.
dc.language.iso lit
dc.subject Patyčios
dc.subject Mokykla
dc.subject Prevencija
dc.subject Bullying
dc.subject Schools
dc.subject Prevention
dc.title Mokinių patyčios ir jų prevencijos galimybės Kauno miesto mokyklose
dc.title.alternative Bullying among pupils and possibilities of prevention at Kaunas schools
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account