LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Riebalų rūgščių ir terpenų poveikio tolnaftato skvarbai į žmogaus odą iš dermatologinių sistemų tyrimas in vitro

Show simple item record

dc.contributor.author Sadauskienė, Toma
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:05:10Z
dc.date.available 2017-08-21T08:05:10Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60215
dc.description.abstract Disertaciniame darbe tyrinėjami cheminiai skvarbos į/pro odą skatintojai – riebalų rūgštys ir terpenai, kurie kartu su modeline vaistine medžiaga, tolnaftatu, įterpti į polietilenglikolio 400 tirpalą, tepalą, a/v tipo kremą. Pagal lipofilinės modelinės vaistinės medžiagos skvarbą į odą vertintas cheminių skvarbos skatintojų veikimas žmogaus odoje in vitro. Tolnaftato skvarbos į odą skatinimui tyrinėti pasirinktos ir palygintos dvi cheminių skatintojų grupės – riebalų rūgštys (alifatinės karboksilinės, sočiosios ir nesočiosios riebalų rūgštys) ir terpenai (monocikliniai ir bicikliniai monoterpenai, monoterpenų alkoholiai, ketonai bei oksidai), pasižyminčios skirtingu veikimo mechanizmu odoje. Darbe tyrinėta (i) tolnaftato atpalaidavimo iš pusiau kietų vaisto formų kinetika in vitro, (ii) riebalų rūgščių ir terpenų poveikis tolnaftato skvarbai į žmogaus odą in vitro, užnešant ant odos eksperimentines dermatologines sistemas – tirpalą, tepalą ir kremą bei komercinius tolnaftato kremus, (iii) riebalų rūgščių įtaka tolnaftato skvarbai į odą priklausomai nuo skatintojų molekulių fizikocheminių charakteristikų – angliavandenilinės grandinės ilgio, dvigubųjų jungčių skaičiaus, erdvinės molekulės konfigūracijos, (iv) egzogeninių riebalų rūgščių skvarba į žmogaus odos sluoksnius skrydžio trukmės–antrinių jonų masių spektrometrijos metodu. Tai leido molekuliniame lygmenyje nustatyti oleino, linolo, lauro ir kapro rūgščių skvarbą į žmogaus odą ir gautus rezultatus susieti su riebalų rūgščių poveikiu tolnaftato skvarbai į odą in vitro.
dc.description.abstract Chemical penetration enhancers, namely fatty acids and terpenes, incorporated into model drug containing polyethylene glycol 400 solution, ointment and o/w cream, were investigated. The effects of chemical penetration enhancers in human skin in vitro were determined in accordance with lipophilic model drug, tolnaftate, penetration. Fatty acids (aliphatic carboxylic acids, saturated and unsaturated fatty acids) and terpenes (monocyclic and bicyclic monoterpenes, monoterpene alcohols, ketones and oxides), differing by their mechanisms of action in the skin, were studied and compared for their enhancing effect on tolnaftate’s diffusion into human skin. Evaluations were made of (i) the kinetics of tolnaftate release from semi–solid formulations in vitro, (ii) the effects of fatty acids and terpenes on tolnaftate penetration into human skin, applying on it experimental dermatological systems – solution, ointment and o/w cream as well as commercial creams of tolnaftate, (iii) the dependence of fatty acids enhancing effect on their physicochemical properties – hydrocarbon chain length, presence of double bonds, spatial configuration of molecules, (iv) the penetration of exogenous fatty acids into human skin layers using time–of–flight secondary ion mass spectrometry (ToF–SIMS). ToF-SIMS imaging allowed to map reproducibly and rapidly oleic, linoleic, lauric and capric acid molecules directly on biological tissue and to relate the results to fatty acids effect on tolnaftate diffusion into the skin in vitro.
dc.language.iso lit
dc.subject Skvarba į odą
dc.subject Riebalų rūgštys
dc.subject Terpenai
dc.subject Tolnaftatas
dc.subject Penetration into the skin
dc.subject Fatty acids
dc.subject Terpenes
dc.subject Tolnaftate
dc.title Riebalų rūgščių ir terpenų poveikio tolnaftato skvarbai į žmogaus odą iš dermatologinių sistemų tyrimas in vitro
dc.title.alternative Study of fatty acids and terpenes effect on tolnaftate penetration into human skin from dermatological systems in vitro
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account