LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Vaikų širdies elektrofiziologinių parametrų , morfometrijos ir funkcijos pokyčiai po grįžtamojo ryšio supraventrikulinių tachikardijų gydymo radiodažnine abliacija

Show simple item record

dc.contributor.author Šileikienė, Rima
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:06:53Z
dc.date.available 2017-08-21T08:06:53Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60217
dc.description.abstract Supraventrikulinės grįžtamojo ryšio tachikardijos vaikams yra gana dažnas širdies ritmo sutrikimas, kurį sąlygoja papildomi laidumo pluoštai (Kento, Mahaimo), atrioventrikulinės jungties dviejų takų – lėtojo ir greitojo -fiziologiniai ypatumai. Iki gydymo radiodažnine (RD) energija eros, kurios pradžia – 1980 - tieji metai (vaikų amžiuje – 1990 - tieji metai), tachiaritmijų gydymas kėlė daug problemų (ne visuomet efektyvus medikamentinis gydymas, „atviros” širdies operacijos). Mūsų klinikoje pirmoji radiodažninė abliacija (RDA) vaikui atlikta 1991 metais. Pastaruoju metu dėl grįžtamojo ryšio supraventrikulinių tachikardijų (SVT) Kauno klinikose vaikams per metus atliekama apie 20 – 30 tokių procedūrų. Šio gydymo metodo efektyvumas bei mažas komplikacijų skaičius lėmė, kad gydymas RDA tapo pasirinktinu gydymo metodu, gydant SVT. Sukaupta nemažai duomenų apie ankstyvojo ir vėlyvesniojo laikotarpio (praėjus po RDA operacijos 1-29 mėn.) pacientų išgyvenamumą, komplikacijas, širdies ritmo variabilumo pokyčius, kai kuriuos širdies morfometrijos ir funkcijos rodiklius: vožtuvų būklę, įprastinius sistolinę ir diastolinę funkciją atspindinčius rodiklius. Tačiau nėra žinoma apie širdies laidžiosios sistemos, širdies ritmo, ritmo variabilumo pokyčius vėlyvuoju laikotarpiu (praėjus po gydymo RDA daugiau nei dvejiems metams). Pagal šiuos duomenis, retrospektyviai, t.y. jau pagydžius pacientą, galima spręsti apie širdies laidžiosios sistemos ypatumus. Šios žinios reikalingos tiek vaiko sveikatos būklei įvertinti, tiek sudėtingų širdies ritmo sutrikimų diferencinei diagnostikai. Mokslinėje literatūroje nėra duomenų apie detalesnius vaikų, kuriems dėl SVT taikytas gydymas RDA, širdies funkcijos ir morfometrijos tyrimus. Remiantis kai kurių klinikinių ir eksperimentinių tyrimų duomenimis, RD energijos poveikis miokardui gali išlikti ir praėjus tam tikram laikui po procedūros. Eksperimentinėse studijose pakitimai po gydymo RDA randami tiek prieširdžių, tiek skilvelių audinyje. Nors gydant RDA miokardo pažeidimo plotas yra palyginti nedidelis, tačiau jis gali plėstis, pažeidimo vietą užpildo fibrozinis audinys. Ar tai paveikia ir kaip paveikia miokardo funkciją, ypač vėlyvuoju laikotarpiu po atliktos RDA, lieka neaišku. Mokslinėje literatūroje nepavyko rasti išsamių širdies funkcijos tyrimų dėl RD energijos sukelto pažeidimo, gydant vaikus dėl SVT. Ar tai turi įtakos sistolinei ir diastolinei kairiojo skilvelio (KS) ir dešiniojo skilvelio (DS) funkcijoms vėlyvuoju laikotarpiu po RDA ir ar po gydymo RDA keičiasi prieširdžių morfometrija ir funkcija lieka neaišku, ypač kai procedūra atliekama augančioje ir nesubrendusioje vaiko širdyje. Įprasti, kasdienėje praktikoje naudojami širdies ultragarsinio tyrimo parametrai leidžia įvertinti globalią kairiojo skilvelio funkciją, tačiau jie nėra pakankamai jautrūs ir daugeliui pacientų, turinčių širdies nepakankamumo simptomų, išlieka normalūs. Šiuo atveju regioninės funkcijos įvertinimas suteikia svarbios diagnostinės informacijos, ypač kai tikėtinas lokalus, nedidelio ploto pažeidimas. Šiuolaikiniai echokardiografijos mokslo pasiekimai (audinių doplerinė echokardiografija, „taškelių žymėjimo” metodas) leidžia kardiologui objektyviai įvertinti ne tik trumposios, bet ir ilgosios širdies ašies funkciją, KS ir DS segmentų deformaciją širdies ciklo fazėse. Įvertinus ilgosios ašies segmentinę funkciją, galima diagnozuoti subklinikinę miokardo disfunkciją, diastolinį širdies nepakankamumą, ypač vaikams, turintiems normalią kairiojo skilvelio išstūmio frakciją (KSIF). Pritaikant šiuos tyrimo metodus, galima kiekybiškai įvertinti ne tik KS, bet ir DS segmentinę funkciją. DS funkcijos neinvazinis įvertinimas, iki pradedant naudoti šiuos ultragarsinius tyrimus klinikinėje praktikoje, buvo gana ribotas. DS funkcijos (tiek globalios, tiek segmentinės) įvertinimas yra svarbus, kadangi DS funkcija apsprendžia fizinio krūvio toleravimą, kardiologinių būklių išeitį. Nėra duomenų apie prieširdžių funkcijos tyrimus vaikams ankstyvuoju ir vėlyvuoju laikotarpiu po SVT gydymo RDA. Mokslinėje literatūroje nėra darbų, kuriuose nuosekliai, visapusiškai būtų analizuojami širdies laidžiosios sistemos elektrofiziologiniai parametrai, širdies dažnio, širdies ritmo variabilumo pokyčiai, skilvelių ir prieširdžių morfometrijos ir funkcijos įprastiniai rodikliai kartu su ilgosios ašies funkcijos ir deformacijos rodikliais, vaikams po SVT gydymo RDA vėlyvuoju laikotarpiu ir kurie paneigtų ar patvirtintų teiginį, kad RDA procedūros yra saugus ir neturintis įtakos širdies laidžiajai sistemai, autonominėi nervų sistemai ir skilvelių bei prieširdžių funkcijoms, gydymo metodas.
dc.description.abstract The supraventricular tachycardias (SVT) (atrioventricular reentrant tachycardia due to accessory pathways, atrioventricular nodal reentrant tachycardia) are common in children. It is the most common arrhythmia in Wolff –Parkinson White syndrome. The electrophysiologic – morphologic substrates responsible for both AV node reentrant tachycardia (AVNRT) and AV reentrant tachycardia are thought to be present from birth. Radiofrequency ablation (RFA) successfully eliminates the extra pathway by the application of thermal energy typically leaving only normal conduction. The radiofrequency treatment era started in 1980 (and in 1990 for pediatric patients); the treatment of tachyarrhythmia was problematic until then because drug treatment or open heart surgery were not successful rather frequently. At our clinic, the first RFA for a child was performed in 1991. Nowadays, approximately 20 – 30 RFA procedures per year for children suffering from various types of supraventricular tachycardia are performed in our clinic. This method of treatment is effective and the number of complications is low; therefore, it became a method of choice to treat SVT. Data concerning long-term and short-term survival (1 – 29 months after RFA procedure), complications, changes of heart rhythm variability, certain heart morphometry and functional parameters (including valves function, routine indices of systolic and diastolic function) is rather common. However, alternations of heart conductive system, heart rhythm (HR), heart rhythm variability (HRV) occurring during long-term period (2 or more years after RFA procedure) are unknown. Alterations of heart rate (HR), the presence of persistent, innapropriate sinus tachycardia particularly after AVNRT slow pathway ablation have been reported in a variable percentage of patients. It has been suggested that disturbances of autonomic tone may be a contributing factor (Kocovic 1993; Kanjwal, 2010). It is not clear if the changes of autonomous system of the heart persist for a longer time after performed RFA. These data may retrospectively (i.e., after the treatment) provide information about the peculiarities of the conductive system of the heart. This information is important both for evaluation of child’s clinical status and differential diagnostics of complex heart rhythm disorders. Scientific information on detailed evaluation of heart morphometry and function in children with SVT who were treated by means of RFA is rather scarce. According to several clinical and experimental studies the RFA injury on myocardium persists even after certain time after the procedure (Mukherjee, 2004; Ndrepepa, 2006). The damage of atrial and ventricular tissue was found after the treatment by means of RFA in experimental studies (Saul, 1994). Whether these changes may influence the systolic and diastolic left and right ventricular function and morphometry at late follow-up period after RFA is not clear. The changes of heart function following the procedure in children are not fully investigated and it is important as the procedure is being performed in immature and growing heart. The conventional parameters of echocardiographic examination of the heart, used in everyday practice, enable to evaluate the global function of the left ventricle; however, these parameters are not sensitive enough and even in patients with symptoms of heart failure these findings may remain normal. In this case the evaluation of regional function provides important diagnostic information, especially when the local impairment of small area is expected. Current progress in echocardiography technologies and development of new methods (tissue Doppler echocardiography, speckle tracking method) allow to asses both short and long axis function, as well as deformation of left ventricular (LV) and right ventricular (RV) segments. The evaluation of long axis regional function enables to diagnose sub-clinical myocardial dysfunction and diastolic heart failure, especially in children with normal LV ejection fraction. Moreover, these echocardiographic techniques make possible quantitative assessment of the regional function of both ventricles and atria. Formerly, prior development of these new techniques, the non-invasive assessment of RV function was rather limited in clinical practice. Evaluation of RV function (both global and regional) is important, as RV function determines tolerance of physical exertion and outcomes of heart diseases. No data concerning examination of RV and atrial function in children during early and late follow-up periods after SVT treatment using RFA are present. There are no studies containing consistent and comprehensive analysis of electrophysiological parameters of the heart, changes of HR and HRV, conventional morphometry, global and regional functional parameters in conjunction with myocardium long axis function and deformation parameters in children after SVT treatment using RFA at late follow-up period; as well there are no studies confirming or rejecting the statement that RFA procedure is a safe method of treatment that has no influence on the conductive system of the heart, autonomous nervous system and morphometry and function of the heart.
dc.language.iso lit
dc.subject Vaikai
dc.subject Supraventrikulinė tachikardija
dc.subject Radiodažninė abliacija
dc.subject Children
dc.subject Supraventricular tachycardia
dc.subject Radiofrequency ablation
dc.title Vaikų širdies elektrofiziologinių parametrų , morfometrijos ir funkcijos pokyčiai po grįžtamojo ryšio supraventrikulinių tachikardijų gydymo radiodažnine abliacija
dc.title.alternative Changes of heart electrophysiological parameters, morphometry and function in children treated for supraventricular reentreant tachycardia by means of radiofrequency ablation
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account