LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Study of Perilla L. species and varieties cultivation, phytochemical composition and biological effect

Show simple item record

dc.contributor.author Raudonė, Lina
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:05:10Z
dc.date.available 2017-08-21T08:05:10Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60222
dc.description.abstract Perilla L. are significant for multi-pharmacological effect. The aim of this work is to study Perilla L. growth and develop¬ment tendencies, productivity; composition of biologically active compounds and their variations during the vegetation period, and the biological effect of the extracts; to select perspective plants for cultivation in Lithuania and for production of medicinal preparations. The objectives of the Study: To investigate and determine growth dynamics of Perilla L. species and varieties during the vegetation period and to assess the influence of climate conditions on the vegetation rhythmic. To assess the quantity dynamics of Perilla L. species and varieties herbal medicinal raw material and to compare the productivity of Perilla L. species and varieties. To determine the quantity of the essential oil in Perilla L. species and varieties and to identify the chemotypes of the plants. To determine the qualitative composition and variation dynamics of the phenolic acids in Perilla L. species and varieties. To determine the composition and variation dynamics of the flavone complex in Perilla L. species and varieties. To determine the composition and variation dynamics of antho¬cyanidines in Perilla L. species and varieties. To assess the radical scavenging activity of the extracts of Perilla L. species and varieties raw materials. To research the effect of Perilla L. extracts on the oxidative phosphorylation in the rat heart mitochondria.
dc.description.abstract Perilla L. genties vienmečiai vaistiniai augalai yra augaliniai imunomoduliatoriai, pasižymintys daugeliu farmakologinių poveikių. Darbo tikslas: Ištirti Vidurio Lietuvoje auginamų Perilla L. rūšių ir varietetų augimo ir vystymosi dėsningumus, biologiškai aktyvių junginių sudėtį ir jų įvai¬ravimą vegetacijos metu bei ekstraktų biologinį poveikį; atrinkti perspek¬tyvius augalus auginimui Lietuvoje. Uždaviniai: Ištirti ir nustatyti Perilla L. augimo dinamiką vegetacijos metu ir įvertinti klimatinių veiksnių įtaką augalų vegetacijai. Įvertinti Perilla L. vaistinės augalinės žaliavos kiekio dinamiką vege¬tacijos metu ir palyginti Perilla L. rūšių ir varietetų produk¬tyvumą. Nustatyti Perilla L. rūšių ir varietetų eterinio aliejaus kiekį auga¬luose vegetacijos metu ir identifikuoti augalų chemotipus. Nustatyti Perilla L. rūšių ir varietetų fenolinių rūgščių kokybinę sudėtį ir jų kitimo dėsningumus vegetacijos metu. Nustatyti Perilla L. rūšių ir varietetų flavonų komplekso sudėtį ir kitimo dinamiką vegetacijos metu. Nustatyti Perilla L. rūšių ir varietetų antocianidinų sudėtį bei kitimo dinamiką vegetacijos metu. Įvertinti Perilla L. rūšių ir varietetų žaliavų ekstraktų antiradikalinį aktyvumą. Ištirti Perilla L. rūšių ir varietetų ekstraktų poveikį žiurkės širdies mitochondrijų oksidaciniam fosforilinimui. Tyrimų rezultatai ir poveikiu pasižyminčių junginių identifikavimas atveria perspektyvas ateities tyrimams, kurie reikalingi kuriant preparatus iš perilių augalinių žaliavų.
dc.language.iso eng
dc.subject Perilla L.
dc.subject Phenols
dc.subject Antioxidants
dc.subject Oxidative phosphorylation
dc.subject Perilla L.
dc.subject Fenoliniai junginiai
dc.subject Antioksidantai
dc.subject Oksidacinis fosforilinimas
dc.title Study of Perilla L. species and varieties cultivation, phytochemical composition and biological effect
dc.title.alternative Perilės (Perilla L.) rūšių ir varietetų auginimo, fitocheminės sudėties ir biologinio poveikio tyrimas
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account