LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Assessment of the modulation of photodynamic effect by β-glucan and characteristics of anti-CD7 monoclonal antibody during tumor process

Show simple item record

dc.contributor.author Akramienė, Dalia
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:07:04Z
dc.date.available 2017-08-21T08:07:04Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60224
dc.description.abstract Activation of the immune system during photodynamic therapy (PDT) and improvement of the effector functions of mAbs - these are the ways to use and enhance the potential of the immune system to fight cancer. Tumor cells lack β-glucan as a surface compo¬nent and can‘t trigger complement receptor 3-dependent cellular cytoto¬xicity and initiate tumor-killing activity during PDT. So, it gave rise to the hypothesis that β-glucan in combination with PDT will produce more effective killing of by iC3b fragment opsonized tumor cells. The human Fc portion is essential for the recruiting of human effector immune cells to produce antitumor effect. Therefore, connection of Fv portion of murine anti-CD7 antibody with Fc portion of human IgG1 can be helpful for such protein to obtain ideal feathers. However, each modification of the monoclonal antibody can cause the lost or decrease in the rate of protein expression and antigen-binding properties. Monoclonal antibody products are unique in their molecules. Because of post-translational modifications that often occur during the fermentation process, the final product is heterogeneous. Therefore, careful characterization of monoclonal antibodies is required in order to assess their identity, purity, potency and safety. Response of Lewis lung carcinoma tumor to PDT modulated by β-glucan was assessed in mice and functional characteristics of novel purified chimeric anti-CD7 antibody was tested in this study
dc.description.abstract Imuninės sistemos aktyvinimas taikant fotosensibilizacinę terapiją (FNT) ir monokloninių antikūnų efektorinių funkcijų gerinimas yra vienas iš būdų, kaip naudoti ir sustiprinti organizmo imuninės sistemos veiksnių potencialą kovai su naviku. Navikinės ląstelės membranos paviršiuje nėra β-gliukano, todėl FNT metu negali būti aktyvinamas nuo komplemento receptoriaus 3 priklausomas ląstelės citotoksiškumo mechanizmas bei sukeliama navikinės ląstelės žūtis. Todėl galima tikėtis, kad β-gliukanas ir FNT, taikomi kartu, gali aktyvinti iC3b frag¬mento opsonizuotų navikinių ląstelių žūtį. Norint aktyvinti žmogaus imunines ląsteles priešnavikiniam poveikiui sukelti, pelės monokloniniam antikūnui būtina žmogaus imunoglobulino Fc dalis. Todėl pelės antikūno prieš CD7 vienos grandinės Fv fragmento sujungimas su žmogaus imunoglobulino G1 Fc dalimi baltymui gali suteikti idealias savybes. Tačiau, bet kokia monokloninio antikūno modifikacija gali keisti jo savybes ir, išskiriant baltymą, dėl daugiapakopio proceso ji gali keistis. Todėl, norint įvertinti chimerinio CD7-Fc antikūno identiškumą, grynumą, veiksmingumą bei saugumą, būtina atlikti tyrimus, kuriais būtų galima nustatyti, ar antikūnas išlaiko specifiškumą antigenui, kaip aktyviai jungiasi prie jo, ar aktyvina imuninius mechanizmus. Šio tyrimo metu buvo vertintas pelėms įskiepytos Luiso plaučių karcinomos atsakas į FNT moduliaciją β-gliukanu ir išgrynintas chimerinis antikūnas prieš CD7 bei ištirtos jo funkcinės savybės in vitro.
dc.language.iso eng
dc.subject Β-glucan
dc.subject Photodynamic therapy
dc.subject Lewis lung carcinoma
dc.subject Complement receptor 3
dc.subject Anti- CD7 chimeric monoclonal antibody
dc.subject Β-gliukanas
dc.subject Fotosensibilizacinė terapija
dc.subject Luiso plaučių karcinoma
dc.subject Komplemento 3 receptorius
dc.subject Chimerinis monokloninis antikūnas prieš CD7
dc.title Assessment of the modulation of photodynamic effect by β-glucan and characteristics of anti-CD7 monoclonal antibody during tumor process
dc.title.alternative Fotodinaminio poveikio moduliacijos β-gliukanu vertinimas ir monokloninio antikūno prieš CD7 savybių tyrimas navikinio proceso metu
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account