LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Sergančiųjų II–III stadijų tiesiosios žarnos vėžiu magnetinio rezonanso tomografijos bei kompiuterinės tomografijos tyrimų palyginamoji vertė

Show simple item record

dc.contributor.author Gineikienė, Irina
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:06:54Z
dc.date.available 2017-08-21T08:06:54Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60236
dc.description.abstract SANTRAUKA Darbo tikslas: Įvertinti tiesiosios žarnos vėžio radiologinės diagnostikos tikslumą lyginant tiesiosios žarnos vėžio stadijas iki ir po neoadjuvantinės terapijos. Darbo uždaviniai 1. Įvertinti II – III stadijų tiesiosios žarnos navikų stadijos ir dydžio sumažėjimą stambia¬frakci¬jinio spindulinio gydymo su atidėtu chirurginiu gydymu bei suderinto smulkia¬frakcijinio chemospindulinio gydymo grupėse magnetinio rezonanso tomografijos ir kompiuterinės tomografijos tyrimų metodais. 2. Įvertinti ir palyginti magnetinio rezonanso tomografijos ir kompiuterinės tomografijos tyrimų tikslumą, nustatant tiesiosios žarnos vėžio T ir N stadijas iki ir po neoadjuvantinės terapijos. 3. Įvertinti magnetinio rezonanso tomografijos ir kompiuterinės tomografijos tyrimų jautrumą ir specifiškumą, nustatant tiesiosios žarnos vėžio atsaką į neoadjuvatinę terapiją 4. Įvertinti magnetinio rezonanso tomografijos tyrimo su difuzijos seka ADC skaitinės vertės ribą būdingą tiesiosios žarnos navikiniam audiniui iki ir po neoadjuvantinės terapijos bei tyrimo jautrumą ir specifiškumą, vertinant tiesiosios žarnos vėžio atsaką į neoadjuvantinę terapiją. Išvados: 1. Radiologinės diagnostikos tyrimų metodais po neoadjuvantinės terapijos suderinto chemospindulinio bei stambiafrakcijinio spindulinio gydymo grupėse nustatytas statistiškai reikšmingas tiesiosios žarnos naviko dydžio, T ir N stadijų sumažėjimas, bei CRM ribos kitimas. 2. Vertinant neoadjuvantinio gydymo efektyvumą, tiriant prieš ir po neoadjuvantinės terapijos nustatyta, jog naviko T ir N stadijos pokyčio įvertinimas tikslesnis magnetinio rezonanso tyrimo metodu (T stadijos nesutapimo tikimybė 3,16 vs 3,36, N stadijos nesutapimo tikimybė 2,25 vs 1,27), lyginant su kompiuterinės tomografijos tyrimu. 3. Vertinant neoadjuvantinio gydymo efektyvumą, radiologinius diagnostinius tyrimo metodus lyginant su patomorfologinio tyrimo duomenimis nustatytas žemas radiologinių tyrimų jautrumas ir specifiškumas: magnetinio rezonanso tomografijos tyrimo jautrumas 63,18 procentų, specifiškumas – 52,14 procentų, kompiuterinės tomografijos atitinkamai: 63,74 ir 61,94 procentai. 4. Vertinant liekamąjį navikinį audinį po neoadjuvantinės terapijos magnetinio rezonanso tomografijos tyrimo su difuzijos seka nustatyti aukšti jautrumo rodikliai: jautrumas – 97,5 procentai, specifiškumas – 58,3 procentai. Nustatytos statistiškai reikšmingos slenkstinės navikinio audinio iki neoadjuvantinio gydymo bei po gydymo pasveikusio navikinio audinio ADC vertės, atitinkamai: 0,620×10–3 mm/s ir 1,080×10–3 mm/s.
dc.description.abstract SUMMARY The aim and the goals of the study: To evaluate the precision of rectal cancer radiological diagnostics, comparing the rectal cancer stages before and after neoadjuvant therapy. Objectives of the study: 1. To evaluate the decrease of the II–III stages rectal cancer stage and size in the large fraction radiation treatment with delayed surgery group and combined small fraction chemoradiation treatment group by MRI and CT methods. 2. To assess and compare the precision of MRI and CT when determining the RC stages before and after the neoadjuvant treatment. 3. To assess the MRI and CT sensitivity and specificity when determining the RC response to the neoadjuvant treatment. 4. To evaluate the MRI–DW ADC numeric value margin, characteristic of rectal tumour tissue before and after the neoadjuvant therapy, as well as the trial sensitivity and specificity when assessing the RC response to the neoadjuvant therapy. Scientific novelty: This is the first randomized controlled trial in Lithuania assessing two methods of neoadjuvant treatment for stage II and III respectable rectal cancer Conclusions: 1. Statistically significant rectal tumour size, T and N stage reduction, as well as CRM variation were determined after the neoadjuvant treatment in the combined chemoradiation and large fraction radiation treatment groups by means of radiological diagnostics methods. 2. When assessing the neoadjuvant treatment effectiveness with examination before and after the neoadjuvant therapy, it was determined that tumour T variation evaluation is more precise when using MRI (the probability of T stage discrepancy is 3.36 vs. 3.16), and N stage variation evaluation is more precise when using CT (the probability of N stage discrepancy is 2.25 vs. 1.27), in comparison with the MRI trial. 3. When assessing the neoadjuvant treatment effectiveness by comparing radiological diagnostic methods with pathomorphological examination methods low sensitivity and specificity of the radiological examination methods were determined: the MRI sensitivity – 63.18% and specificity – 52.14% and CT, respectively – 63.74% and 61.94%. 4. The evaluation of residual tumour tissue after the neoadjuvant therapy MRI – DW showed high sensitivity and specificity indicators: sensitivity – 97.8%, specificity – 58.3%. Statistically significant tumour tissue before the neoadjuvant treatment and the recovered tumour tissue after the treatment ADC values were determined, respectively: 0.620×10–3 mm2/s and 1.080×10–3 mm2/s.
dc.language.iso lit
dc.subject Tiesiosios žarnos vėžys
dc.subject Magnetinio rezonanso tomografija
dc.subject Kompiuterinė tomografija
dc.subject Neoadjuvantinė terapija.
dc.subject Rectal cancer
dc.subject Compuded tomography
dc.subject Magnetic resonance tomography
dc.subject Neoadjuvant therapy.
dc.title Sergančiųjų II–III stadijų tiesiosios žarnos vėžiu magnetinio rezonanso tomografijos bei kompiuterinės tomografijos tyrimų palyginamoji vertė
dc.title.alternative The comparative value of magnetic resonance tomography and computed tomography examinations for II and III stages of rectal cancer
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account