LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Trumpalaikio badavimo įtaka širdies ir kraujagyslių sistemos funkciniams rodikliams

Show simple item record

dc.contributor.author Bardauskienė, Sandra
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:09:51Z
dc.date.available 2017-08-21T08:09:51Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60238
dc.description.abstract Atlikti tyrimai, kuriuose nagrinėjamas mitybos apribojimo poveikis širdies ir kraujagyslių sistemai (ŠKS). Taip pat nagrinėjami kognityviniai pokyčiai bei funkcinių organizmo sistemų ir jas atspindinčių rodiklių pasikeitimai. Atliktas darbas papildė žinias apie trumpalaikio badavimo įtaką sveikiems asmenims, fiziškai aktyviems ir neaktyviems, taip pat turintiems viršsvorį bei normalų kūno svorį. Tyrimui pasirinktas integralusis vertinimo modelis, leidžiantis įvertinti ŠKS funkcinę būklę sukuriant specialias sąlygas – badavimą. Ši naudojama mokslininkų metodika nusako tarpusavyje susijusias kelias pagrindines holistines organizmo sistemas, t.y. vykdomąją (V), aprūpinamąją (A) bei reguliuojamąją (R). Norėdami ištirti šių sistemų tarpusavio ryšius po trumpalaikio badavimo nagrinėjome dar mažai žinomas, tačiau įvairiuose darbuose fizinio krūvio metu nagrinėtas sąsajas. Po atlikto tyrimo stebėtos tarparametrinės sąsajos akivaizdžiai patvirtino, kad trumpalaikis badavimas žmogaus organizmą veikia teigiamai, didėja organizmo funkcionavimo kompleksiškumas, t.y. reaguojant vienai sistemai tuo pačiu metu ir adekvačiau sureaguoja ir kita sistema. Širdies ir kraujagyslių sistemos tyrimų rezultatai po trumpalaikio badavimo įrodė, kad ramybės bei krūvio metu skirtingose grupėse ŠKS funkciniai rodikliai yra reikšmingai veikiami, sveikatos tausojimo kryptimi. Taikant integraliojo vertinimo modelį atsiveria naujos erdvės tyrimams papildant žinias apie žmogaus organizmo reakcijas į besikeičiančias sąlygas.
dc.description.abstract The studies that analysed the effects of nutrition limitation on the heart autonomic mechanism mostly focused on the changes of long-term fasting. The also examines changes in cognitive and functional systems of the body and are them of indicators reflecting changes. The study supplemented knowledge of the effect of short-term fasting on healthy, physically active and inactive individuals as well as overweight and individuals with normal body weight. The novelty of our study is that the integrated assessment model that allows to evaluate the CVS state under special conditions – fasting was chosen. This method used by researchers describes the basic body systems that are interrelated, i.e. executive (E), supplying (S) and regulatory (R). To investigate the relationships between these systems after short-term fasting, we analysed the associations during workload that were still little known but investigated in different studies. The test proved that associations observed between parameters showed that short-term fasting affected the human body in a complex way, response of one system triggered an immediate response of the other system. The study results of the cardiovascular system after short-term fasting proved that cardiovascular parameters at rest and during workload in different groups were affected by the direction of health preservation. Integrated assessment model opens new research fields that supplement knowledge of body‘s responses to altering conditions.
dc.language.iso lit
dc.subject Širdies ir kraujagyslių sistema
dc.subject Badavimas
dc.subject Elektrokardiografija
dc.subject Cardiovascular system
dc.subject Fasting
dc.subject Electrocardiography
dc.title Trumpalaikio badavimo įtaka širdies ir kraujagyslių sistemos funkciniams rodikliams
dc.title.alternative Influence of short-term fasting on functional parameters of the cardiovascular system
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account