LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Dantų šaknų kanalų užpildų biologinio suderinamumo ir sandarumo vertinimas in vitro

Show simple item record

dc.contributor.author Lodienė, Greta
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:09:00Z
dc.date.available 2017-08-21T08:09:00Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60240
dc.description.abstract Darbo tikslas - įvertinti trumpalaikį dantų šaknų kanalų užpildų toksinį poveikį makro-ląstelėms, nustatyti galimus ląstelių žūties mechanizmus bei įvertinti užpildų mikropralaidumą in vitro Uždaviniai: 1. Įvertinti minkštųjų užpildų poveikį pelių fibroblastams (L929), žiur-kių požandikaulinių seilių liaukų ląstelėms (SM 10-12) ir pelių makrofagams (J774) priklausomai nuo medžiagos polimerizacijos laipsnio. 2. Nustatyti galimus minkštųjų užpildų citotoksinio poveikio mechanizmus. 3. Chromatografijos metodais įvertinti galimą cheminių junginių išsiskyrimą iš minkštųjų užpildų. 4. Palyginti dantų tarpšaknio perforacijų uždarymui naudojamų užpildų sandarumo savybes ir nustatyti bakterijų prasiskverbimo kelius. Tyrimo metodiką sudarė dantų šaknų kanalų minkštųjų užpildų cito-toksiškumo tyrimai, ląstelių gyvybingumo nustatymo metodai, kiti minkš¬-tųjų užpildų tyrimo metodai: minkštųjų užpildų įtaka vandenilio peroksido (H2O2) susidarymui, cheminių komponentų, išsiskiriančių iš minkštųjų užpildų, analizė, tarpšaknio perforacijų užpildymui naudojamų užpildų bakterinio pralaidumo įvertinimas ir gautų duomenų statistinė analizė. Remiantis tyrimų duomenimis, padarytos išvados: 1. Dantų šaknų kanalų minkštųjų užpildų būsena turi reikšmės jų toksinėms savybėms: nepolimerizuoti užpildai toksiškai veikė visas tirtas ląstelių kultūras: pelių fibroblastus (L929), žiurkių požandikaulinių seilių liaukų acinarines ląsteles (SM 10-12) ir pelių makrofagus (J774). Mažiausią toksinį poveikį trims ląstelių kultūroms sukėlė polimerizuotas epoksidinių dervų pagrindu pagamintas užpildas. Polimerizuoti metakrilatų polimerų pagrindu pagaminti užpildai buvo toksiškiausi. 2. Nepolimerizuotų užpildų citotoksinis poveikis pasireiškė NADPH oksidazės aktyvavimu ir vandenilio peroksido susidarymu. 3. Cheminių junginių išsiskyrimas priklauso nuo užpildo cheminės sudėties ir būsenos. Iš visų nepolimerizuotų ir iš polimerizuotų metakrilatų polimerų pagrindu pagamintų užpildų išsiskiria cheminiai junginiai. 4. Dantų tarpšaknio perforacijų uždarymui naudojamų užpildų sandarumas yra skirtingas: mažiausiai pralaidus bakterijoms yra mineralinio trioksido agregatas, o labiausiai pralaidus užpildas – kompozicinė derva. Bakterijos prasiskverbia ne tik dentino/užpildo sandūroje, bet ir per dentino tubules ir tarpšaknio kanalus.
dc.description.abstract The aim of the study was to evaluate the short-term cytotoxic potential of root canal sealers, possib¬le mechanisms of cell death and to evaluate the microleakage of endodontic materials in vitro. Objectives of the study: 1. To determine the cytotoxic potential of root canal sealers in contact with the mouse fibroblasts (L929), rat submandibular acinar cells (SM 10-12), mouse macrophages cell line (J774) depending on mate¬rial condition. 2. To determine the possible mechanisms of cytotoxic effects of root canal sealers. 3. To qualitatively detect leaching components from root canal sealers by means of chromatographic methods. 4. To compare the sealing ability of repair materials for furcation perforations and to investigate the bacterial leakage pathways. Conclusions: 1. The toxicity of root canal sealers is related to the degree of polymeri-zation; unpolymerized materials were toxic to all cell lines investigated: mouse fibroblasts (L929), rat submandibular acinar cells (SM 10-12) and murine macrophages (J774). Of the polymerized root canal sealers, the two methacrylate polymers based were the most toxic and the epoxy-based was the least toxic to the three cell lines. 2. The observed increased generation of H2O2 within the NADPH oxida-tion-reduction system may have contributed to the cytotoxic effects induced by unpolymerized root canal sealers‘ extracts. 3. The leaching compounds from methacrylate polymer based root canal sealers were dependent on material in question and degree of polymeri-zation. Leaching compounds were identified in all unpolymerized ma¬te-rials as well as in polymerized methacrylate polymer based materials. 4. The sealing ability differed for the materials used for furcation perforation repair: the most resistant to bacterial leakage was mineral trioxide agregate, wheras the least resistant was polymer resin composite. Bacterial contamination may occur through furcation canals or dentin tubules as well as along the material-dentin interface.
dc.language.iso lit
dc.subject Dantų šaknų kanalų užpildai
dc.subject Biologinis suderinamumas
dc.subject Ląstelių kultūra
dc.subject Mikropralaidumas
dc.subject Dujų ir skysčių chromatografija/masės spektrofotometrija
dc.subject Root canal sealers
dc.subject Biocompatibility
dc.subject Cell culture
dc.subject Microleakage
dc.subject Gas and liquid chromatography/mass spectrometry
dc.title Dantų šaknų kanalų užpildų biologinio suderinamumo ir sandarumo vertinimas in vitro
dc.title.alternative Determination of biocompatibility and sealing ability evaluation of endodontic materials in vitro
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account