LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Nėštumo laukimo laiką pronozuojančių veiksnių tyrimas

Show simple item record

dc.contributor.author Diržauskas, Marius
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:17:06Z
dc.date.available 2017-08-21T08:17:06Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60248
dc.description.abstract Daktaro disertacijos „Nėštumo laukimo laiką prognozuojančių veiksnių tyrimas“ tikslas - įvertinti nėštumo laukimo laiko sąsajas su demografiniais, socialiniais, gyvensenos, darbo, aplinkos ir genetiniais veiksniais ir sudaryti prognostinius jų įtakos modelius. Tyrimo uždaviniai: 1.Įvertinti demografinių, socialinių, gyvensenos, darbo ir gyvena–mosios aplinkos veiksnių sąsajas su nėštumo laukimo laiku. 2.Sudaryti svarbiausių demografinių, socialinių, gyvensenos, darbo ir gyvenamosios aplinkos veiksnių, kurie nulemia 12 mėnesių ir ilgesnį nėštumo laukimo laiką, prognostinį įvertinimo modelį. 3.Įvertinti FSH receptoriaus geno polimorfizmo variantų įtaką nėš–tumo laukimo laikui. 4.Sudaryti FSH receptoriaus geno polimorfizmo įtakos svarbiausiems demografiniams, socialiniams, gyvensenos, darbo ir gyvenamosios aplinkos veiksniams, kurie nulemia 12 mėnesių ir ilgesnį nėštumo laukimo laiką, prognostinį modelį. Nustatėme, kad svarbiausi nepriklausomi 12 mėnesių ir ilgesnį nėštumo laukimo laiką nulemiantys prognostiniai veiksniai yra 30 metų ir vyresnis amžius, anksčiau gydyti vaisingumo sutrikimai, ginekologinės ligos, kontracepcijos priemonių naudojimas iki nėštumo planavimo pradžios ir FSH receptoriaus geno SER/SER variantas, kurie pastojimo po 12 ir daugiau mėnesių tikimybę didino, atitinkamai, 1,95, 1,57, 2,21, 1,87 ir 1,68 kartus.
dc.description.abstract “Study of time to pregnancy prognostic factors”. The aim of the study was to investigate the relation between various factors and female fecundity, which was expressed as time to pregnancy (TTP) and to create prognostic models. Tasks of the study were: 1.Estimate the relation between socioeconomic, demographic, life-style, environmental and job-related factors and time to pregnancy; 2.Create prognostic valuation model for the most important social, demographic, life-style, environmental and job-related factors what are associated with 12 month or longer time to pregnancy; 3.Estimate the impact of FSH receptor gene polymorphism variant on time to pregnancy; 4.Create prognostic model for the most important factors what are associated with 12 month or longer time to pregnancy under the influence of FSH receptor gene polymorphism. We established, that the most important independent risk factors prognoses time to pregnancy of 12 or more months in women analyzed for FSH receptor gene polymorphism group were older age, having gynecological diseases or fertility problems in the past, the use of contraception prior to conception and SER/SER polymorphism variant, what increased the probability of conceiving after 12 or more months 1.95, 1.57, 2.21, 1.87 and 1.68 times respectively.
dc.language.iso lit
dc.subject Nėštumo laukimo laikas
dc.subject FSH receptoriaus genas
dc.subject FSH receptoriaus geno polimorfizmas
dc.subject Time to pregnancy
dc.subject FSH receptor gene polymorphism
dc.subject FSH receptor gene haplotypes
dc.title Nėštumo laukimo laiką pronozuojančių veiksnių tyrimas
dc.title.alternative Study of time to pregnancy prognostic factors
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account