LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Plyšinių jungčių laidumo reguliavimo mechanizmai

Show simple item record

dc.contributor.author Rimkutė, Lina
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:17:49Z
dc.date.available 2017-08-21T08:17:49Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60253
dc.description.abstract Plyšinės jungtys (PJ) yra tarpląstelinę sąveiką užtikrinantys kanalai, svarbūs ląstelių dauginimuisi, diferenciacijai, migracijai bei koordinacijai. Skirtinguose žmogaus organizmo audiniuose atrastas 21 koneksino (Cx) tipas. Tam tikros ligos yra susijusios su Cx mutacijomis. PJ kanalų savybes įtakoja jungties įtampa, viduląstelinis pH (pHi), viduląstelinė dvivalenčių katijonų koncentracija ([Ca2+]i, [Mg2+]i), fosforinimas, įvairios cheminės medžiagos. Disertacinio darbo metu pirmą kartą parodėme, kad plačiai naudojamų skirtingų grupių PJ slopiklių, tokių kaip alkanolių, forano, meflokvino, veikimas priklauso nuo pHi ir Cx tipo. Iškėlėme ir eksperimentiškai patikrinome hipotezę, kad tam tikri PJ slopikliai veikia, sudarydami vandenilinius ryšius su Cx45 baltymo histidinais. Ištyrėme Cx36, Cx40, Cx43, Cx45 ir Cx47 PJ kanalų laidumo priklausomybę nuo pHi. Nustatėme [Mg2+]i įtaką Cx43 ir Cx45 PJ kanalų laidumui bei Cx36 PJ kanalų laidumo priklausomybei nuo pHi, kas iki šiol nebuvo tirta. Cx45 ir Cx36 mutantinių baltymų tyrimai suteikė naujų žinių apie šių baltymų amino rūgštis, kurios gali būti reikšmingos PJ kanalų laidumo reguliavimui viduląsteliniu pH.
dc.description.abstract Gap junctions (GJ) are intercellular channels, which provide a direct pathway for electrical and metabolic cell-to-cell communication. GJ play an important role in cell proliferation, differentiation, migration, and coordination. The family of connexin (Cx) genes consists of 21 members in the human genome, and a variety of diseases is associated with Cx mutations. Electrical conductance (gj) of gap junctions is regulated by transjunctional voltage, intracellular pH (pHi), intracellular divalent cation concentration ([Ca2+]i and [Mg2+]i), phosphorylation and different chemical compounds. In this work we demonstrate for the first time that the potency of widely used GJ inhibitors such as alkanols, forane and mefloquine in GJ channel uncoupling is pHi- and Cx type-dependent. This type of modulation may occur through the formation of hydrogen bonds between uncouplers and histidines of Cx45 protein. We determined gj-pHi dependence of Cx36, Cx40, Cx43, Cx45 and Cx47 GJ channels, and evaluated the influence of [Mg2+]i on the conductance of Cx43 and Cx45 GJs and on the sensitivity of Cx36 GJs to pHi. The investigation of the Cx45 and Cx36 mutants provided with new knowledge on the structural elements, which may be responsible for the sensitivity of Cxs to pHi.
dc.language.iso lit
dc.subject Plyšinės jungtys
dc.subject Koneksinai
dc.subject Viduląstelinis pH
dc.subject Slopikliai
dc.subject Magnio jonai
dc.subject Gap junctions
dc.subject Connexins
dc.subject Intracellular pH
dc.subject Inhibitors
dc.subject Magnesium ion
dc.title Plyšinių jungčių laidumo reguliavimo mechanizmai
dc.title.alternative Mechanisms of the regulation of gap junction conductance
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account