LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Analysis of the cost-effectiveness and costs rationalization of antidepressants consumption in Lithuania

Show simple item record

dc.contributor.author Katajceva, Liubov
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:05:09Z
dc.date.available 2017-08-21T08:05:09Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60258
dc.description.abstract In recent years, there has been much debate regarding the rationality of consumption and cost effectiveness of antidepressants. The economic aspects of treating depression are becoming more frequently evaluated as newer antidepressants become available and as healthcare entities attempt to address increasing costs. The aim of the research. To investigate and assess the possibilities of a more rational use of the public and private funds of the Lithuanian population in the cases of medicament depression treatment. The tasks of the research: 1. To perform a comparative analysis of the antidepressant consumption in the years 2004 to 2009 in Lithuania. 2. To evaluate depression diagnosis and treatment effectiveness and depression diagnosis dynamics in Lithuania from 2004 to 2009. 3. To perform antidepressant cost analysis from 2004 to 2009 in Lithuania. 4. To perform the cost-effectiveness analysis of depression treatment and propose the possible ways for costs rationalization. Scientific novelty of the research. For the first time, depression relapse rate was used as a medicament depression treatment effectiveness evaluation indicator in assessing the rationality of the costs of treatment with antidepressants. The survey data can be used in practice when dealing with antidepressants consumption and the improvement of the effectiveness of evaluation and reimbursement systems in Lithuania.
dc.description.abstract Pastaraisiais metais kyla daug diskusijų dėl antidepresantų panaudojimo racionalumo bei sąnaudų efektyvumo. Rinkoje atsirandant naujiems antidepresantams vis dažniau analizuojami ekonominiai depresijos gydymo aspektai, o sveikatos priežiūros sektoriaus valdymo institucijos bando spręsti išlaidų didėjimo problemą. Darbo tikslas. Ištirti ir įvertinti galimybes racionaliau naudoti viešąsias ir privačias Lietuvos gyventojų lėšas vaistams, skiriamiems medikamentiniam depresijos atvejų gydymui. Darbo uždaviniai. 1. Atlikti lyginamąją antidepresantų sunaudojimo 2004–2009 m. Lietuvoje analizę. 2. Įvertinti depresijos diagnozavimo ir gydymo efektyvumą bei depresijos diagnozavimo dinamiką Lietuvoje 2004–2009 m. 3. Atlikti išlaidų antidepresantams per 2004–2009 m. Lietuvoje analizę. 4. Atlikti depresijos gydymo sąnaudų efektyvumo analizę ir pateikti galimus išlaidų racionalizavimo būdus. Darbo mokslinis naujumas ir praktinė reikšmė. Vertinant gydymo antidepresantais išlaidų racionalumą, pirmą kartą kaip medikamentinio depresijos atvejų efektyvaus gydymo vertinimo indikatorius buvo panaudotas depresijos pasikartojimo rodiklis. Tyrimo rezultatai gali būti naudojami praktikoje, nagrinėjant antidepresantų panaudojimą, sąnaudų efektyvumo vertinimą ir kompensavimo sistemos tobulinimą Lietuvoje.
dc.language.iso eng
dc.subject Cost-effectiveness
dc.subject Antidepressants
dc.subject Consumption
dc.subject Costs
dc.subject Rationalization
dc.subject Sąnaudų efektyvumas
dc.subject Antidepresantai
dc.subject Panaudojimas
dc.subject Išlaidos
dc.subject Racionalizavimas
dc.title Analysis of the cost-effectiveness and costs rationalization of antidepressants consumption in Lithuania
dc.title.alternative Antidepresantų panaudojimo Lietuvoje sąnaudų efektyvumo ir išlaidų racionaliozavimo analizė
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account