LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Ibogaino ir noribogaino toksiškumo ir farmakokinetinių savybių tyrimas

Show simple item record

dc.contributor.author Kubilienė, Asta
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:05:09Z
dc.date.available 2017-08-21T08:05:09Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60265
dc.description.abstract Ibogainas yra indolo grupės alkaloidas, išskiriamas iš augalo Tabernanthe iboga Baill. (Apocynaceae). Šis alkaloidas mažina priklausomybę nuo opiatų bei lengvina abstinencijos požymius. Noribogainas – ibogaino aktyvusis metabolitas, sukeliantis mažiau nepageidaujamų reiškinių. Darbo tikslas: ištirti ibogaino ir noribogaino toksiškumą ir farmakokinetines savybes taikant eksperimentinį laboratorinių pelių modelį. Uždaviniai: Nustatyti ibogaino ir noribogaino toksiškumą, apskaičiuojant šių medžiagų vidutinę mirtinąją dozę (LD50) laboratorinėms pelėms. Pritaikyti ir validuoti efektyviosios skysčių chromatografijos (ESC) metodiką ibogaino ir noribogaino analizei laboratorinių pelių kraujo plazmoje ir vidaus organuose. Išskirti ibogainą ir noribogainą iš laboratorinių pelių kraujo plazmos ir vidaus organų mėginių ir atlikti kiekybinį įvertinimą. Nustatyti ibogaino ir noribogaino farmakokinetinius parametrus pelių kraujo plazmoje ir organuose. Ištirti vienkartinės ir kartotinių ibogaino ir noribogaino dozių įtaką šių medžiagų kaupimuisi pelių organuose. Nustatyti farmakokinetiniai parametrai atskleidžia kiekybinius ibogaino ir noribogaino kitimus organizme, įtakojančius biologiškai aktyvios medžiagos veiksmingumą, o medžiagų kaupimasis pelių organuose padeda įvertinti toksinio poveikio riziką. Gauti tyrimų rezultatai naudingi ir informatyvūs siekiant toliau atlikti klinikinius tyrimus su žmonėmis.
dc.description.abstract Ibogaine is a psychoactive alkaloid extracted from the Tabernanthe Iboga Baill. (Apocynaceae). This alkaloid reduces dependence on opiates and attenuates withdrawal symptoms. Ibogaine is metabolized to metabolite – noribogaine. Noribogaine appears less likely to produce the adverse effects associated with ibogaine. The aim of work is to test the toxicity and pharmacokinetic properties of ibogaine and noribogaine by conducting tests with white laboratory mice. The objectives of the research work are as follows: To determine the toxicity of ibogaine and noribogaine by calculating the median lethal dose (LD50) in laboratory mice. To adapt and validate the methodology of high-performance liquid chromatography (HPLC) for the analysis of ibogaine and noribogaine in the blood plasma and internal organs of laboratory mice. To determine ibogaine and noribogaine in plasma and organs of mice. To determine pharmacokinetic parameters of ibogaine and noribogaine in mice blood plasma and organs. To test the influence of repeated doses of ibogaine and noribogaine on the accumulation of these substances in organs of mice. Pharmacokinetic properties reveal quantitative variation of ibogaine and noribogaine in the body, influencing the effectiveness of biologically active substances. Accumulation test of these substances helps to assess the risk of toxicity. The obtained results are useful and informative in order to continue to carry out clinical trials with humans.
dc.language.iso lit
dc.subject Ibogainas
dc.subject Noribogainas
dc.subject Toksiškumas
dc.subject Farmakokinetinės savybės
dc.subject Ibogaine
dc.subject Noribogaine
dc.subject Toxicity
dc.subject Pharmacokinetic properties
dc.title Ibogaino ir noribogaino toksiškumo ir farmakokinetinių savybių tyrimas
dc.title.alternative Research of toxicity and pharmacokinetic properties of ibogaine and noribogaine
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account