LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Dubens dugno, diafragmos ir liemens raumenų funkcinių ryšių ir jų kaitos įvertinimas vyrams po radikalios prostatektomijos

Show simple item record

dc.contributor.author Zachovajevienė, Brigita
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:09:50Z
dc.date.available 2017-08-21T08:09:50Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60268
dc.description.abstract Dubens dugno raumenų aktyvinimas yra labai specifinis: dėl minėtų raumenų lokalizacijos pacientams yra sudėtinga įsivaizduoti, suprasti bei pajausti jų susitraukimą ir atliekamą funkciją. Kitas apsunkinantis veiksnys yra tas, kad daugumai pacientų dubens dugno raumenys asocijuojasi su intymumu ir lytiniu gyvenimu, ir jie vengia bei gėdisi spręsti šią problemą. Kita vertus, specialistams, dirbantiems su asmenimis, nelaikančiais šlapimo, sudėtinga įvertinti teisingą dubens dugno raumenų susitraukimą bei atliekamų pratimų efektyvumą. Šie apribojimai ir skatino ieškoti alternatyvių šlapimo nelaikymo bei dubens dugno raumenų disfunkcijų sprendimo būdų, įrodant egzistuojančius tiriamųjų raumenų funkcinius ryšius, jų poveikį funkciniams vyrų rodikliams po radikalios prostatektomijos. Šiame darbe taikant atskirų raumenų grupių aktyvinimą ir vertinant tiriamų raumenų fizinius rodiklius buvo ieškoma funkcinių sąsajų tarp dubens dugno, diafragmos ir liemens raumenų. Tikimasi, kad šio tyrimo rezultatai, išvados ir parengtos praktinės klinikinės rekomendacijos bus naudingos visiems reabilitacijos srities specialistams įvairiuose paciento gydymo etapuose, gydytojams urologams bei ginekologams, tiesiogiai susiduriančiais su asmenimis, turinčiais dubens dugno raumenų disfunkcijas. Sudarytos namų programos padės pacientams spręsti ne tik su šlapimo nelaikymu susijusias problemas, bet ir bus profilaktinė priemonė asmenims, esantiems padidintos rizikos grupėje.
dc.description.abstract Activation of pelvic floor muscles is extremely specific: due to the localization of the mentioned muscles, it is difficult for the patients to visualize, understand and feel the contraction and performed function. Another puzzling factor is the fact that many patients associate pelvic floor muscles with intimacy and sexual life and, therefore, try to avoid and are embarrassed to solve the problem. On the other hand, specialists working with patients with urinary incontinence find it difficult to evaluate a proper contraction of pelvic floor muscles and efficiency of performed exercises. These limitations have stimulated search for alternative solutions for urinary incontinence and pelvic floor muscles dysfunctions with the aim to prove existing functional relations between the studied muscles as well as their influence on the functional characteristics in men after radical prostatectomy. This particular thesis was aimed at finding functional associations between pelvic floor, diaphragm, and trunk muscles by applying activation of separate muscle groups and evaluating physical parameters of the studied muscles. It is expected that the results, conclusions, and prepared practical clinical recommendations of this research will be of use for all rehabilitation specialists in various stages of treatment, as well as for doctors urologists and gynaecologists, who deal directly with individuals possessing pelvic floor muscle dysfunctions.
dc.language.iso lit
dc.subject Dubens dugnas
dc.subject Diafragma
dc.subject Liemens raumenys
dc.subject Funkciniai ryšiai
dc.subject Radikali prostatektomija
dc.subject Pelvic floor
dc.subject Diaphragm
dc.subject Trunk muscles
dc.subject Functional relations
dc.subject Radical prostatectomy
dc.title Dubens dugno, diafragmos ir liemens raumenų funkcinių ryšių ir jų kaitos įvertinimas vyrams po radikalios prostatektomijos
dc.title.alternative Evaluation of functional relations and their changes between pelvic floor, diaphragm and trunk muscles in men after radical prostatectomy
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account