LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Endocrine factors and patient centered outcomes in coronary artery disease

Show simple item record

dc.contributor.author Gintauskienė, Viltė Marija
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:16:01Z
dc.date.available 2017-08-21T08:16:01Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60272
dc.description.abstract Psychosocial factors affect the occurrence of coronary artery disease (CAD) disease and development of complications. People with depression or anxiety symptoms have the activate hypothalamic-pituitary-adrenal axis. Thyroid hormone changes are also found in patients with CAD. Fatigue and health-related quality of life (HRQoL) depends not only on good physical health, but also on psychoemotional state, especially on the presence of depression and anxiety disorders. Therefore, it is important to evaluate complex of hormonal markers and behavioral factors (depression, anxiety and fatigue) interaction on patients with CAD for quality of life, disease course and outcome. The aim of this study was examine relationship of cortisol and thyroid axis hormones concentrations with NT-pro B type natriuretic peptide (NT-proBNP) concentrations and with patient oriented outcomes such as depressive symptoms, fatigue and HRQoL in CAD patients. Study demonstrates relationship between thyroid axis hormones and cortisol concentrations with depression, anxiety symptoms, fatigue and HRQoL in CAD patients. Low T3, free T4 and higher RT3 concentrations are associated with higher NT-proBNP levels, depression symptoms, higher fatigue and worse HRQoL. Higher morning cortisol concentrations are associated with depression symptoms in women. The data obtained can be used in patients with coronary artery disease and depressive anxiety disorder, disease progression, and prognosis and quality of life evaluation.
dc.description.abstract Psichosocialiniai veiksniai turi įtakos išeminės širdies ligos (IŠL) vystymuisi ir komplikacijų atsiradimui. Depresijos ir nerimo patogenezėje dalyvauja pagumburio-hipofizės-antinksčių ašis. Skydliaukės hormonų pokyčiai taip pat dažnai randami sergantiesiems IŠL bei depresija. Nuovargis ir su sveikata susijusi gyvenimo kokybė priklauso ne tik nuo geros fizinės sveikatos, bet ir nuo psichoemocinės būklės, todėl svarbu kompleksiškai įvertinti hormoninių žymenų ir elgesio veiksnių (depresijos, nerimo ir nuovargio) sąveikos įtaką sergančiųjų IŠL gyvenimo kokybei, ligos eigai bei baigtims. Šio tyrimo tikslas buvo išnagrinėti kortizolio ir skydliaukės ašies hormonų koncentracijų ryšį sergantiesiems IŠL su N-galinio smegenų tipo natriuretinio propeptido (NT-proBNP) koncentracija bei subjektyviomis sveikatos būklėmis: depresijos, nerimo simptomais, nuovargiu ir su sveikata susijusia gyvenimo kokybe. Tyrimas parodė skydliaukės hormonų ir kortizolio koncentracijų reikšmingą ryšį su subjektyviu sveikatos vertinimu sergantiesiems IŠL. Mažesnė bendrojo T3, laisvojo T4 ir didesnė reversinio T3 koncentracija susijusi su didesne NT-proBNP koncentracija, depresijos simptomų pasireiškimu, didesniu nuovargiu ir blogesniu su sveikata susijusios gyvenimo kokybės vertinimu. Didesnė rytinio kortizolio koncentracija susijusi su depresijos simptomų pasireiškimu moterims. Gauti duomenys gali būti panaudoti sergančiųjų IŠL depresijos bei nerimo simptomams, ligos eigai, prognozei ir gyvenimo kokybei vertinti.
dc.language.iso eng
dc.subject Coronary artery disease
dc.subject Depression
dc.subject Health-related quality of life
dc.subject Thyroid hormones
dc.subject Cortisol.
dc.subject Išeminė širdies liga
dc.subject Depresija
dc.subject Su sveikata susijusi gyvenimo kokybė
dc.subject Skydliaukės hormonai
dc.subject Kortizolis
dc.title Endocrine factors and patient centered outcomes in coronary artery disease
dc.title.alternative Sergančiųjų išemine širdies liga endokrininių veiksnių ryšys su subjektyviu sveikatos vertinimu
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account