LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Onkoplastinių krūties vėžio operacijų kompleksinis įvertinimas

Show simple item record

dc.contributor.author Čepulienė, Daiva
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:07:10Z
dc.date.available 2017-08-21T08:07:10Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60275
dc.description.abstract Mūsų atlikto mokslinio tyrimo tikslas buvo optimizuoti chirurginį gydymą pacientėms, sergančioms krūties vėžiu. Perspektyviniame žymėtų porų tyrime dalyvavo pacientės operuotos 2002-2006 m. LSMU KK Chirurgijos klinikoje ir LSMU KK OL chirurgijos skyriuje dėl krūties vėžio ir stebėtos penkerius metus. • Tyrimo metu analizavome ir palyginome dviejų pacienčių grupių, kurioms krūties vėžys operuotas skirtingais metodais (radikalia modifikuota mastektomija ir onkoplastiniu būdu), penkerių metų ir bendrą išgyvenamumą, laikotarpio iki ligos vietinio atkryčio ir sisteminio ligos plitimo. Įvertinome rizikos veiksnius galėjusius sąlygoti vietinį atkrytį, sisteminį ligos plitimą ir mirtį. • Vertinome ir palyginome moterų, sergančių krūties vėžiu ir operuotų skirtingu būdu, gyvenimo kokybę (EORTC QLQ – C 30 ir QLQ - BR 23 klausimynais) prieš operaciją ir 36 mėn. po operacijos. • Vertinome moterų, kurioms dėl krūties vėžio atlikta onkoplastinė krūties operacija, gyvenimo kokybę (EORTC QLQ – C 30 ir QLQ - BR 23 klausimynais) tam tikrais tyrimo laikotarpiais, tai yra prieš operaciją, po 1 mėn., po 3 mėn., po 6 mėn., po 12 mėn. ir po 36 mėn. po operacijos Palyginome gyvenimo kokybės kitimą visą tyrimo laikotarpį ir buvusiais prieš operaciją. • Analizavome po limfmazgių pašalinimo rankos funkcinius sutrikimus ir palyginome gydytojų ir pacienčių vertinimą. • Vertinome ir analizavome pacienčių, sergančių krūties vėžiu, po onkoplastinių operacijų krūtų kosmetikos vertinimą skirtigu tyrimo laiku ir palyginome dviejų gydytojų ir pacienčių vertinimą.
dc.description.abstract The aim of our scientific research was to optimize surgical treatment of patients with breast cancer. In perspective matched pairs research participated patients who undergone the surgery in 2002-2006 in LHSU KC Surgery clinic due to breast cancer and observed for five years. • During the research we have analyzed and compared two patients’ groups for whom the breast cancer was operated in different methods (modified radical mastectomy and oncoplactic method), five years and common survival, the period till the disease local recurrence and systemic spread of the disease. We have assessed the risk factors that could result local recurrence, systemic disease spread and death. • We assessed and compared the life quality of women operated in a different way (EORTC QLQ – C 30 and QLQ - BR 23 questionnaires) before the surgery and 36 months after surgery. • We assessed the life quality of women who undergone oncoplastic surgery (EORTC QLQ – C 30 and QLQ - BR 23 questionnaires) during certain periods of the research, i.e. before surgery, 1 month, 3 months, 6 months, 12 months and 36 months after surgery. We also compared change of life quality with this before the surgery. • We analyzed arm malfunctions after lymph nodes removal and compared physicians and patients’ assessment. • We assessed and analyzed patients’ breast cosmetic assessment in different stages of the research and compared the assessment of two physicians and patients.
dc.language.iso lit
dc.subject Krūties vėžys
dc.subject Onkoplastinė operacija
dc.subject Gyvenimo kokybė
dc.subject Breast surgery
dc.subject Oncoplastic surgery
dc.subject The life quality
dc.title Onkoplastinių krūties vėžio operacijų kompleksinis įvertinimas
dc.title.alternative Oncoplastic breast cancer surgery assessment
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account