LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Pharmacoepidemiologic assessment of low-molecular-weight heparins utilization in Lithuania and development of pharmacoeconomic model

Show simple item record

dc.contributor.author Pranckevičienė, Gabrielė
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:05:10Z
dc.date.available 2017-08-21T08:05:10Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60280
dc.description.abstract In recent years, many countries have struggled with the fact that expenditures on health care are growing much faster than the overall level of wealth. Research objectives: 1) to conduct a meta-analysis of heparins by the means of their efficacy, safety parameters and treatment outcomes; 2) to conduct pharmacoepidemiological assessment of long-term heparins utilization in Lithuania; 3) to develop a pharmacoeconomic cost-minimization model for low-molecular-weight heparins based on reference pricing methodology; 4) to investigate heparins prescribing trends and to evaluate heparins prescription adherence to international clinical guidelines at a secondary level clinical hospital. Meta-analysis results showed that low-molecular-weight heparins could be considered interchangeable due to similar therapeutic profiles in some indications. In Lithuania consumption of heparins and corresponding costs were constantly increasing during the period of investigation; therefore it would be relevant to implement modern pharmacoeconomic methodologies to regulate costs. Cost-minimization model suggested that expenditures on this group of medicines could be decreased by nearly 70 percent. Analysis of pharmacoepidemiological study data confirmed that heparins prescription practices at the clinical hospital were insufficiently regulated. In addition this study conducted at the clinical hospital revealed non-compliance of heparins safety monitoring practices with clinical guidelines.
dc.description.abstract Pastaraisiais metais daugelyje šalių sveikatos priežiūros išlaidos augo daug greičiau nei bendras gerovės lygis, todėl yra nuolat diskutuojama, kaip šį išlaidų augimą reikėtų kontroliuoti. Darbo uždaviniai: 1) atlikti heparinų preparatų meta-analizę, palyginant jų efektyvumo ir saugumo parametrus bei gydymo baigtis; 2) atlikti heparinų preparatų ilgalaikio suvartojimo Lietuvoje farmakoepidemiologinį tyrimą; 3) suformuluoti farmakoekonominį kaštų mažinimo sprendimų modelį mažos molekulinės masės heparinų preparatų grupei, remiantis referentinės kainos metodika; 4) ištirti heparinų preparatų skyrimo tendencijas antrinio lygio klinikinėje ligoninėje ir palyginti heparinų preparatų skyrimo atitikimą tarptautinėms gairėms. Meta-analizės rezultatai parodė, jog mažos molekulinės masės heparinai gali būti tarpusavyje pa¬keičiami dėl analogiškų terapinių savybių tam tikrose indikacijose. Heparinų preparatų suvartojimas ir atitinkamos išlaidos tiriamuoju laikotarpiu Lietuvoje nuolat didėjo, todėl būtų aktualu taikyti šiuolaikines farmakoekonomines išlaidų reguliavimo metodikas. Pritaikius kaštų mažinimo modelį heparinų preparatų grupei, būtų galima sumažinti išlaidas šios grupės preparatams beveik 70 procentų. Farmakoepidemiologinio tyrimo rezultatai atskleidė, jog heparinų preparatų skyrimo praktika klinikinėje ligoninėje buvo nepakankamai reglamentuota. Taip pat heparinų preparatų saugumo parametrų stebėjimo praktika ligoninėje neatitiko tarptautinių rekomendacijų.
dc.language.iso eng
dc.subject Pharmacoeconomic
dc.subject Pharmacoepidemiology
dc.subject Heparins
dc.subject Farmakoekonomika
dc.subject Farmakoepidemiologija
dc.subject Heparinai
dc.title Pharmacoepidemiologic assessment of low-molecular-weight heparins utilization in Lithuania and development of pharmacoeconomic model
dc.title.alternative Mažos molekulinės masės heparinų suvartojimo Lietuvoje farmakoepidemiologinis įvertinimas ir farmakoekonominio modelio parengimas
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account