LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Klinikinės farmacijos paslaugos poreikio tyrimas stacionarinio gydymo įstaigose optimizuojant siauro terapinio indekso vaistų vartojimą

Show simple item record

dc.contributor.author Minkutė, Rima
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:05:08Z
dc.date.available 2017-08-21T08:05:08Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60293
dc.description.abstract Siauro terapinio indekso vaistų vartojimas ir farmakokinetikos tyrimų interpretavimas reikalauja specialių farmakokinetikos žinių. Mokslinės literatūros šaltiniuose teigiama, jog gydymo procese dalyvaujant klinikiniams vaistininkams vaistų vartojimas yra optimizuojamas. Lietuvoje panašios vaistininkų veiklos nėra, todėl tyrimo tikslas buvo įvertinti siauro terapinio indekso vaistų vartojimo racionalumą ir nustatyti klinikinės farmacijos paslaugos poreikį stacionarinio gydymo įstaigoje. Darbo uždaviniai: nustatyti ir įvertinti farmakoterapinių problemų, siejamų su siauro terapinio indekso vaistų (vankomicino, ciklosporino, digoksino, gentamicino) vartojimu, paplitimą tretinio lygio ligoninėje; kiekybiškai ir kokybiškai įvertinti nustatytų farmakoterapinių problemų rizikos veiksnius; įvertinti vankomicino farmakokinetikos stebėsenos praktiką ligoninės skyriuose; įvertinti farmacininko konsultacijos įtaką vankomicino farmakokinetikos stebėsenai. Tyrimui pasirinktų siauro terapinio indekso vaistų farmakokinetikos tyrimų analizė atskleidė klinikinės farmacijos paslaugos poreikį optimizuojant tokių vaistų vartojimą Lietuvos ligoninėse. Nustatytų farmakoterapinių problemų rizikos veiksnių analizė identifikavo praktikoje dar visuotinai nepripažintą padidintą inkstų klirensą ir jo reikšmingą įtaką vaistų veiksmingumui.
dc.description.abstract The prescription of narrow therapeutic index drugs (NTID) and interpretation of pharmacokinetic measurements require special pharmacokinetic knowledge. Scientific publications report that active participation of clinical pharmacists in the treatment process results in optimization of the drugs use. In Lithuania, there are no similar services provided by pharmacists up till now. Aim of the study: to evaluate the rationality of the use of NTIDs and to determine the demand for clinical pharmacy services in hospitals. Objectives of the study: to identify and evaluate the prevalence of drug-related problems associated with the use of NTIDs (vancomycin, cyclosporine, digoxin, and gentamicin) in the tertiary-level hospital; to perform quantitative and qualitative analysis of risk factors for the identified drug-related problems; to evaluate the practice of pharmacokinetic vancomycin monitoring in hospital departments; to evaluate the influence of pharmacist intervention on pharma¬cokinetic vancomycin monitoring. The analysis of pharmacokinetic measurements of NTIDs selected for this study revealed the demand for clinical pharmacy services while optimizing NTIDs use in the Lithuanian hospitals. The analysis of risk factors associated with the identified drug-related problems identified augmented renal clearance, which is not widely acknowledged in practice, and its significant impact on the effectiveness of drugs.
dc.language.iso lit
dc.subject Klinikinės farmacijos paslauga
dc.subject Farmakoterapinė problema
dc.subject Farmakokinetikos tyrimai
dc.subject Siauro terapinio indekso vaistai
dc.subject Clinical pharmacy services
dc.subject Drug-related problem
dc.subject Pharmacokinetic measurements
dc.subject Narrow therapeutic index drugs
dc.title Klinikinės farmacijos paslaugos poreikio tyrimas stacionarinio gydymo įstaigose optimizuojant siauro terapinio indekso vaistų vartojimą
dc.title.alternative Evaluation of a demand for clinical pharmacy services while optimizing the use of narrow therapeutic index drugs in hospitals
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account