LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

CTX-M β- laktamazes gaminančių Escherichia coli molekulinė charakteristika

Show simple item record

dc.contributor.author Giedraitienė, Agnė
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:07:27Z
dc.date.available 2017-08-21T08:07:27Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60296
dc.description.abstract E.coli padermės, pasižyminčios dauginiu atsparumu ir gaminančios CTX-M β-laktamazes, tampa vis didesne ne tik ligoninių, bet ir visuomenės problema visame pasaulyje. Šių bakterijų sukeltas infekcijas gydyti itin sudėtinga, nes mažėja antibiotikų, kuriems bakterijos yra jautrios. Šio darbo tikslas – nustatyti E.coli padermių, gaminančių CTX-M β-laktamazes, fenotipines ir molekulines charakteristikas bei įvertinti blaCTX-M genų sąsajas su filogenetinėmis grupėmis, infekcijos šaltiniu ir atsparumu antibiotikams Lietuvos populiacijoje. Disertacinio darbo uždaviniai:1) Nustatyti β-laktamazes gaminančių E.coli padermių dauginio atsparumo antibiotikams dažnį bei dažniausią jo derinį;2) Identifikuoti E.coli blaCTX-M genų variantus, jų ryšį su atsparumu antibiotikams, įvertinti ISEcp1 įterptinės sekos dažnį ir nustatyti plazmidžių tipus, atsakingus už blaCTX-M genų pernašą;3) Nustatyti filogenetinių grupių bei ST131 klono dažnį E.coli padermėse; 4) Įvertinti blaCTX-M genų ir filogenetinių grupių, blaCTX-M genų ir atsparumo antibiotikams bei blaCTX-M genų ir infekcijos šaltinio sąsajas CTX-M β-laktamazes gaminančiose E.coli padermėse.
dc.description.abstract Multidrug resistant and CTX-M β-lactamase-producing clinically important E.coli strains are becoming a growing issue not only in hospitals but also in the public all over the world. The treatment of infections caused by these bacteria is difficult and complicated due to a narrow choice of antibiotics. The aim of the study was to determine phenotypic and molecular characteristics of E.coli isolates producing CTX-M β-lactamases and to determine the associations between the blaCTX-M genes and the phylogenetic group, the site of infection, and coresistance in Lithuanian population E.coli isolates producing β-lactamases. The goals were as follows: 1) to determine the frequency of multiresistance among E.coli isolates and the most common multiresistance pattern; 2) to identify E.coli blaCTX-M gene types, their relationship towards antibiotic resistance, evaluate the prevalence frequency of the insertion sequence ISEcp1 and to determine types of plasmids, responsible for the spread of blaCTX-M genes; 3) to determine the frequency of phylogenetic groups and ST131 clone in E.coli isolates; 4) to evaluate the associations between blaCTX-M genes and the phylogenetic group, the site of infection, and coresistance in Lithuanian population E.coli isolates producing β-lactamases.
dc.language.iso lit
dc.subject CTX-M
dc.subject E. coli
dc.subject Beta laktamazės
dc.subject CTX-M
dc.subject E. coli
dc.subject Beta lactamases
dc.title CTX-M β- laktamazes gaminančių Escherichia coli molekulinė charakteristika
dc.title.alternative Molecular characterization of escherichia coli producing CTX-M β-lactamases
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account