LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Elektrokardiografinių rodiklių ir jų dinaminių sąsajų kaita bendrosios krioterapijos ir peloidoterapijos procedūrų metu

Show simple item record

dc.contributor.author Taletavičienė, Giedrė
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:09:48Z
dc.date.available 2017-08-21T08:09:48Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60299
dc.description.abstract Elektrokardiografinių rodiklių, ypač jų tarpusavio sąsajų kaitos tyrimas ir jų vertinimas naujais matematiniais analizės metodais – tai naujos galimybės praktiniam kompleksinių sistemų teorijos pritaikymui, siekiant atskleisti kurortinių veiksnių sukeliamus efektus. Bendrosios krioterapijos ir peloidoterapijos (gydomojo purvo vonios) procedūrų metu buvo nepertraukiamai registruota 12-os derivacijų EKG ir vertinta EKG rodiklių kaita šių procedūrų metu. Pritaikius naują matematinės analizės metodiką, sudarant dviejų procesų matricas ir išskaičiuojant diskriminantą, buvo vertinta EKG rodiklių dinaminių sąsajų kaita bei žmogaus organizmo funkcijų kompleksiškumos pokyčiai, vykstantys bendrosios krioterapijos ir peloidoterapijos procedūrų metu. Taip pat buvo vertintas organizmo jautrumo šalčio poveikiui ir adaptacinių organizmo reakcijų kitimas pakartotinių bendrosios krioterapijos poveikių metu. Pagal širdies ritmo variabilumo kitimą peloidoterapijos procedūrų metu buvo lygintos skirtingo amžiaus ir lyties žmonių adaptacinės organizmo reakcijos ir organizmo funkcijų kompleksiškumas. Šis tyrimas atskleidė net ir nedidelius reakcijų ypatumus ir skirtumus, kurių nebūtų galima pastebėti tiriant įprastinės elektrokardiografijos būdu. Toks tyrimo metodas ateityje galėtų būti plačiai taikomas kurortologiniuose tyrimuose, ypač diegiant naujas procedūras, tiriant ir lyginant gydymui taikomų procedūrų sukeltus efektus bei modeliuojant grįžtamąjį ryšį.
dc.description.abstract Research of electrocardiographic parameters, especially changes of their concatenations and assessment using new methods of mathematical analysis is a new opportunity to practically apply complex systems theory in order to reveal the effects, caused by factors of health resorts. The standard 12-lead ECG was registered synchronously and continuously through the procedures of whole body cryotherapy and peloidotherapy (mud baths) and changes of ECG parameters during these procedures were evaluated. A new mathematical analysis method, which consists of creating matrices of two processes and deducting a discriminant, was used to evaluate changes of dynamical concatenations of ECG parameters and functional changes of human organism’s complexity, which take place during general cryotherapy and peloidotherapy procedures. Organism’s sensitivity to cold and changes of adaptive reactions during repeated exposure to this factor during general cryotherapy was also assessed. Adaptive reactions and complexity of functioning of the organism within groups of various age and gender were compared according to the changes of heart rate variability. This research has revealed even small specificities and differences of reactions, which could not be identified by employing conventional electrocardiography. This test method could be widely applied in future researches in the field of health resort, particularly when introducing new procedures, researching or comparing treatment-induced effects, and modelling feedback.
dc.language.iso lit
dc.subject Krioterapija
dc.subject Peloidoterapija
dc.subject EKG rodiklių dinaminės sąsajos
dc.subject Cryotherapy
dc.subject Peloidotherapy
dc.subject Dynamic concatenations of ECG parameters
dc.title Elektrokardiografinių rodiklių ir jų dinaminių sąsajų kaita bendrosios krioterapijos ir peloidoterapijos procedūrų metu
dc.title.alternative Changes of electrocardiographic parameters and their dynamic concatenations during whole-body cryotherapy and peloidotherapy procedures
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account