LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Galvos ir kaklo kraujagyslių ultragarsinių tyrimų parametrų vertė prognozuojant lengvo kognityvinio sutrikimo progresavimą į demenciją

Show simple item record

dc.contributor.author Rutkauskas, Saulius
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:06:48Z
dc.date.available 2017-08-21T08:06:48Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60302
dc.description.abstract Demencija yra vienas iš dažniausiai sutinkamų psichikos sutrikimų vyresniame amžiuje. Pastebėta, kad dalis vyresnio amžiaus pacientų, kuriems vėliau išsivysto demencija, dažniau nei bendraamžiai skundžiasi pažinimo sutrikimais, tačiau kasdieninė veikla yra nesutrikusi. Ši būklė buvo pavadinta lengvu kognityviniu sutrikimu (LKS). Neurosonografiniai tyrimai pateikia daug naudingos informacijos apie funkcinius galvos ir kaklo kraujagyslių parametrus. Tyrimo tikslas buvo nustatyti neurosonografinių galvos ir kaklo arterijų parametrų vertę prognozuojant demenciją lengvu kognityviniu sutrikimu sergantiems pacientams. Tyrimo uždaviniai: 1) ištirti LKS turinčių pacientų demografines ir klinikines charakteristikas ir įvertinti jų ir progresavimo į demenciją ryšį; 2) ištirti LKS turinčių pacientų ekstrakranijinės kraujotakos parametrus ir įvertinti jų ir progresavimo į demenciją ryšį; 3) ištirti LKS turinčių pacientų intrakranijinės kraujotakos parametrus ir įvertinti jų ir pogresavimo į demenciją ryšį; 4) ištirti LKS turinčių pacientų miego arterijų sienelių parametrus ir įvertinti jų ir pogresavimo į demenciją ryšį; 5) ištirti LKS turinčių pacientų miego arterijų aterosklerozinius požymius ir įvertinti jų ir pogresavimo į demenciją ryšį; 6) įvertinti bendrą tiriamųjų demografinių ir klinikinių charakteristikų bei neurosonografinių parametrų diagnostinę reikšmę prognozuojant progresavimą iš lengvo kognityvinio sutrikimo į demenciją.
dc.description.abstract Dementia is one of the most commonly occurring mental disorders in older age. It was noticed that some of the elderly patients who later develop dementia, more often than contemporaries complained of cognitive impairment, but daily activities were not affected. This condition was called mild cognitive impairment (MCI). Neurosonographic studies provide a lot of useful information about the functional head and neck vascular parameters. The aim of our study was to provide more information about the significance of the extra- and intracranial arterial blood flow and carotid arterial wall parameters for prediction of dementia for patients with MCI. Objectives of the study is 1) to investigate the demographic and clinical characteristics of MCI patients and to assess their relation with progression to dementia; 2) to investigate blood flow parameters of the extracranial arteries and to assess their relation with progression to dementia; 3) to investigate blood flow parameters of the intracranial arteries and to assess their relation with progression to dementia; 4) to investigate the intima-media thickness and stiffness of carotid arteries walls and to assess their relation with progression to dementia, 5) to investigate the atherosclerotic changes and to assess their relation with progression to dementia; 6) to assess the value of demographic and clinical characteristics and neurosonographic parameters for prediction of dementia.
dc.language.iso lit
dc.subject Demencija
dc.subject Lengvas kognityvinis sutrikimas
dc.subject Transkranijinė doplerografija
dc.subject Kaklo kraujagyslių spalvinė duplekssonografija
dc.subject Dementia
dc.subject Mild cognitive impairment
dc.subject Transcranial doppler sonography
dc.subject Extracranial ultrasonography
dc.title Galvos ir kaklo kraujagyslių ultragarsinių tyrimų parametrų vertė prognozuojant lengvo kognityvinio sutrikimo progresavimą į demenciją
dc.title.alternative The value of head and neck vascular ultrasound parameters to predict the conversion from mild cognitive impairment to dementia
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account