LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Geriamojo midazolamo sedacinio poveikio įvertinimas vaikams prieš odontologines operacijas

Show simple item record

dc.contributor.author Kalibatienė, Lina
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:07:01Z
dc.date.available 2017-08-21T08:07:01Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60324
dc.description.abstract Priešoperacinė sedacija vaikams skiriama sumažinti nerimą prieš operaciją, palengvinti atsiskyrimą nuo tėvų išvežant į operacinę ir sumažinti pasipriešinimą medicinos personalui prieš anestezijos pradžią. Midazolamas – vienas labiausiai tinkamų sedaciją sukeliančių medikamentų. Daugelyje ES šalių, taip pat ir Lietuvoje, midazolamas vaikų sedacijai yra registruotas tik intraveniniu/infuziniu skyrimo būdu, tuo tarpu neregistruotas labiausiai vaikams tinkama geriamąja forma. Šio darbo tikslas – įvertinti geriamojo midazolamo vienkartinės dozės nuo 0,2 mg/kg iki 0,6 mg/kg sedacijos poveikį vaikams prieš odontologines operacijas. Uždaviniai: įvertinti geriamojo midazolamo sedacijos poveikį ir palyginti duomenis su kontroline grupe, nustatyti geriamojo midazolamo nepageidaujamas reakcijas ir įvertinti vaikų, kurių sedacijai buvo skiriamas geriamasis midazolamas, tėvų nuomonę apie vaikų elgseną ir pasitenkinimą sedacija. Disertacinis darbas atliktas taikant aklą atsitiktinių imčių tyrimo metodiką. Į tyrimą įtraukti 93 pacientai nuo 2 iki 10 metų, kuriems buvo numatyta odontologinė chirurginė operacija taikant bendrinę anesteziją. Tyrimo rezultatai parodė, kad geriamasis midazolamas, skiriamas vienkartine nuo 0,2 mg/kg iki 0,6 mg/kg doze vaikams prieš odontologines operacijas, yra efektyvus, saugus ir sukeliantis laukiamus sedacijos efektus. Vaikų, kurių sedacijai buvo skirtas geriamasis midazolamas, tėvai labai teigiamai vertino priešoperacinę sedaciją ir jos sukeliamus efektus.
dc.description.abstract Perioperative sedation for children is used to relieve perioperative anxiety, to facilitate the smooth separation from the parents before leaving to the operating room, and to achieve the cooperative behavior with the medical staff before general anesthesia. Midazolam seems to be the most appropriate sedative medication. The intravenous/injection midazolam formulation for children has authorization in the majority EU countries, including Lithuania, as a sedative medication, but lacking the most appropriate oral formulation. The aim of this study was to evaluate the sedation effects of oral midazolam at a single dose from 0.2 mg/kg to 0.6 mg/kg in children prior to dental surgery. The objectives were: to evaluate the sedative effect of oral midazolam in children and to compare with the data from the placebo group, to assess the side effects of oral midazolam in children and to evaluate the opinion and satisfaction of sedation of the parents, whose children were sedated by oral midazolam. A prospective, randomized, controlled trial was conducted. 93 patients aged 2 to 10 years, who underwent dental surgery under general anesthesia, were included in the trial. The results of the study showed that oral midazolam, at a single dose from 0.2 to 0.6 mg/kg, is effective and safe, and provides the expected sedative effects in children prior to dental surgery. The parents whose children were sedated by oral midazolam, expressed the high rate of satisfaction of preoperative sedation.
dc.language.iso lit
dc.subject Priešoperacinė sedacija
dc.subject Midazolamas
dc.subject Poveikis
dc.subject Perioperative sedation
dc.subject Midazolam
dc.subject Effect
dc.title Geriamojo midazolamo sedacinio poveikio įvertinimas vaikams prieš odontologines operacijas
dc.title.alternative An evaluation of the sedation effects of oral midazolam in children prior to dental surgery
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account