LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Tiesiosios žarnos vėžio gydymo rezultatų ir genų raiškos pokyčių įvertinimas po priešoperacinės spindulinės ir chemospindulinės terapijos

Show simple item record

dc.contributor.author Paužas, Henrikas
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:06:49Z
dc.date.available 2017-08-21T08:06:49Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60335
dc.description.abstract Šiuo metu nėra vieningos nuomonės, kuris iš neoadjuvantino gydymo metodų yra geriausias gydant ii-iii st. Tiesiosios žarnos vėžį (tžv). Mes siekėme ištirti, ar spindulinės terapijos (st) su atidėtu operaciniu gydymu efektyvumas yra panašus, kaip standartinės chemospindulinės terapijos (chst), vertinant artimuosius ir atokiuosius gydymo rezultatus. Neoadjuvantinės terapijos efektyvumas siekia 40-60 proc. Manoma, kad už atsaką į neoadjuvantinį gydymą gali būti atsakingi tžv patogenezėje dalyvaujantys genai. Mes siekėme įvertinti vegfa, cox2, hur ir cugbp2 genų reikšmę tžv patogenezėje ir nustatyti jų prognostinę vertę. 150 pacientų randomizuoti į chst ir st grupes. 49 pacientams prieš taikant neoadjuvantinį gydymą, o 32 pacientams po operacijos buvo paimti tžv ir sveikos tiesiosios žarnos gleivinės bioptatai. Įvertinome ir palyginome tžv gydymo artimuosius rezultatus ir jų įtaką išgyvenamumui skirtingose gydymo grupėse. Palyginome minėtų genų raišką tžv ir nevėžiniame audinyje. Įvertinome neoadjuvantinio gydymo įtaką genų raiškai ir galimą šių genų raiškos predikcinę vertę. Nustatėme, kad stadijos sumažėjimo ir radikalių operacijų dažnis didesnis, o metastazavimo ir pooperacinių komplikacijų dažnis mažesnis po neoadjuvantinės chst, tačiau šie skirtumai nebuvo statistiškai reikšmingi. Nustatėme reikšmingai padidėjusią vegfa, cox2 ir hur genų raišką tžv audinyje lyginant su nevėžiniu audiniu. Neoadjuvantinė terapija statistiškai reikšmingai sumažino vegfa, hur, cugbp2 genų raišką.
dc.description.abstract There is no evidence which neoadjuvant therapy regimen for stage II-III rectal cancer (RC) is superior. We aimed to investigate whether the efficiency of radiotherapy (RT) followed by delayed surgery is similar as standard chemoradiotherapy (chRT). The effectiveness of neoadjuvant therapy is limited and range between 40-60 %. It believed to be, that VEGFA, COX2, HUR and CUGBP2 genes and its products are involved in cancerogenesis of RC and genes expression in RC tissue could predict response to neoadjuvant therapy. 150 patients diagnosed with stage II-III rectal cancer were randomized to neoadjuvant RT or chRT groups. 49 RC and healthy rectal mucosa tissue were taken before neoadjuvant therapy and in 32 cases repeatedly taken on surgery day after tumor removal. We evaluated and compared the short-term results and its impact on overall survival between different neoadjuvant therapy groups. We compared the expression of VEGFA, COX2, HUR, CUGBP2 genes in rectal cancer and healthy rectal mucosa tissue. We evaluated the impact of neoadjuvant therapy for VEGFA, COX2, HUR, CUGBP2 gene expression and its predictive value. We found greater downstaging and radical surgery rate, less postoperative complications and metastases rate, but the difference was not significant. VEGFA, COX2 and HUR genes expression was found to be significant greater in rectal cancer tissue comparing to healthy rectal mucosa tissue. Neoadjuvant therapy significantly decreased VEGFA, HUR, CUGBP2 genes expression in rectal cancer tissue.
dc.language.iso lit
dc.subject Tiesiosios žarnos vėžys
dc.subject Genų raiška
dc.subject Spindulinė terapija
dc.subject Rectal cancer
dc.subject Gene expression
dc.subject Radiotherapy
dc.title Tiesiosios žarnos vėžio gydymo rezultatų ir genų raiškos pokyčių įvertinimas po priešoperacinės spindulinės ir chemospindulinės terapijos
dc.title.alternative Evaluation of rectal cancer treatment and gene expression after preoperative radiotherapy and chemoradiotherapy
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account